ADHD og søvn

Vi møder i Center for ADHD mange familier, for hvem udfordringer relateret til søvnen er en stor udfordring i hverdagen. Vi har talt med Danielle Dahlhus, som er selvstændig psykolog med speciale i søvnproblemer. Danielle har forsket i søvnbehandling i flere år. Danielle deler viden og erfaringer om, hvordan ADHD og søvnproblemer hænger sammen og søvnproblemer kan behandles.

Læs videre

Leg med mig - nyt hæfte målrettet personale i dagtilbud

Leg med mig er et hæfte som giver lettilgængelig og praksisnær inspiration til det pædagogiske personale i dagtilbud for børn i alderen 1 - 6 år. I Center for ADHD har vi igennem 10 år arbejdet systematisk med leg. Legen som den relationsopbyggende grundsten mellem forældre og barn eller pædagog og barn. Legen som den voksnes adgang til gennem nærvær og sproglig stilladsering, at styrke barnets sprog, socialisering, emotionelle regulering og koncentrationsevne, med andre ord - læring gennem leg.

Læs videre

Relationsopbyggende aktiviteter i hjemmeskolen

Lærere og pædagoger er i tiden på en svær og udfordrende opgave. På rekordtid har de igen skulle omstrukturere og omlægge undervisning til hjemmeskole. Elever i de mindste klasser undervises på forskellig vis. Nogle undervises og følger skemaet online, mens andre modtager opgaver fra deres lærere i papirform eller via aula. Der er krav om fagligt at undervise børnene, men samtidig skal lærere og pædagoger også have øje for børnenes trivsel og forsøge at bibeholde en god relation til den enkelte elev. Både faglig...

Læs videre

Lad julen med børnene i år blive særlig og kærlig

Året 2020 står for mange af os sikkert lysende klart som året, hvor Corona-virus prægede vores verden og hverdag. Julen venter lige om hjørnet, og det er nok både en anderledes december og juleferie vi ser frem mod, fordi mange af de traditioner og mennesker vi forbinder med juletid er sat på pause i år. Det kan alligevel både blive en særlig og kærlig jul som venter forude.

Læs videre

Fælles pædagogisk praksis øger trivsel i dagtilbud og skole

I Holstebro kommune arbejder man på tværs af dagtilbud/SFO og skole med forskellige evidensbaserede programmer heriblandt De Utrolige År®. I 2018 besluttede man politisk, at De Utrolige År® også skulle være en del af udvalgte skolers pædagogiske fundament, og det mundede ud i et projekt, hvor flere gruppeledere i De Utrolige År® skulle stå for at undervise lærere og pædagoger i at anvende programmet i praksis.

Læs videre

Efterårsferie med ro, nærvær og sjove stunder

Efterårsferie. Børnene glæder sig. Vi voksne, der kan holde ferie med børnene har sikkert også forventninger til, hvad ferien skal bidrage med. Mange børn har lange dage i skolen eller i daginstitutionen. Børnenes hverdag rummer mange indtryk. Fagligt er der krav og prøver fra børnenes første skoleår. Der er flere voksne i børnenes liv som børnene knytter sig til, og så er der de sociale relationer, som børnene skal lære at indgå i.

Læs videre

Lad Coronaskolen blive mere end et eksperiment

At gøre sig erfaringer, både individuelt og som samfund, er med til at skabe læring – ja i nogle tilfælde kan det med tiden og forskeres medvirken blive til evidens. Ugen efter påske 2020 blev det største eksperiment nogensinde sat i søen ved at åbne for de mindste børns pasning, for dagtilbuddene og for skolerne til og med 5. klasse efter en periode med lukkede skoler og dagtilbud som følge af Corona virus. Et eksperiment, som forhåbentlig også bliver fulgt af forskere fra nogle af landets forskningsinstitutioner....

Læs videre

Brug sommerferien til at tanke relationskontoen op

Måske er sommerferien en mulighed for at styrke relationen til dit barn. Psykolog Line Møller Sletting fortæller: "Relationen kan være udfordret af mange forskellige grunde. Særligt hvis man har et barn, der har svært ved at koncentrere sig, er impulsiv og kæmper med at styre sit temperament. Som forældre kommer man nemt til at give mange irettesættelser og skælde ud, i en travl hverdag. Det i sig selv slider på relationen". 

Læs videre

Sommerferien er over os

Sommerferien er over os og for mange børn startede ferien fredag den 24. juni. Børnene glæder sig. Vi voksne, der også ser frem mod en lang sommerferie, har sikkert også forventninger til, hvad ferien skal bidrage med. Mange børn har lange dage i skolen eller i daginstitutionen. Børnenes hverdag rummer mange indtryk. Fagligt er der krav og prøver fra børnenes første skoleår. Der er flere voksne i børnenes liv som børnene knytter sig til, og så er der de sociale relationer, som børnene skal lære at indgå i.

Læs videre

Online forældretræning hjælper familier til lavere konfliktniveau

iKomet er et online forældretræningsprogram, som giver dig som børnefamilie mulighed for fleksibelt at få hjælp online - uafhængigt af hvor du bor, hvilke tilbud der er i din kommune og på de tidspunkter, der passer dig bedst. Børn og Unge i Aarhus Kommune Det Vi Er Sammen Om tilbyder 100 gratis pladser på online forældretræningskurset iKomet. iKomet er til dig, der er forælder til et barn i alderen 3-11 år.

Læs videre

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.