Virksomme pædagogiske strategier - et godt alternativ til skældud!

Når konfliktniveauet stiger, kommer vi som voksne let til at opleve afmagt og gribe til uhensigtsmæssige strategier som f.eks. skældud. Skældud refererer til barnets oplevelse af en situation. Det, barnet oplever som skældud, er skældud for barnet og henviser til den andens stemmeføring, mimik, gestik, ordvalg mv. Rapporten ”Børns oplevelser af skæld ud i børnehaven” (Børns Vilkår, 2020) påviser, at mere end hvert sjette barn mange gange har oplevet, at en voksen i børnehaven har råbt vredt ad dem, og hvert fjerde...

Læs videre

Skoler skal være bedre til at bekæmpe mistrivsel blandt sårbare børn

”Man ved allerede, hvad det er, der virker (…). Vi har brug for, at der kommer mere af det ud i praksis og på uddannelserne af lærere og pædagoger.” Sådan sagde Marie Stegger Sørensen, centerchef i Center for ADHD, da Danmarks Radio interviewede hende til indslag i både TV-avisen, radioavis samt artikler på dr.dk i starten af januar 2023. Indslagene omhandlede kommuners brug af ”hjemmelavede metoder”, i forsøg på at hjælpe børn i mistrivsel. Og antallet af børn i mistrivsel er desværre fortsat alt for højt.  

Læs videre

Piger & kvinder med ADHD/ADD

Mange piger og kvinder med ADHD bliver overset og diagnosticeret langt senere i livet end drenge og mænd – det mener Lotta Borg Skoglund, overlæge og speciallæge i almen medicin og psykiatri samt forfatter til bogen ”ADHD hos piger og kvinder. Fra dygtig pige til udbrændt kvinde”. Hun mener, at der bør være mere fokus på piger og kvinder med ADHD.

Læs videre

Familieværkstedet: Partnerskab om bedre liv for udsatte grønlandske familier i Region Midt

I samarbejde med Det Grønlandske Hus, Foreningen Grønlandske Børn og TUBA har Center for ADHD indgået et partnerskab om hjælp til udsatte grønlandske familier i Region Midt. Med midler fra Socialstyrelsen etablerer partnerskabet over en treårig projektperiode et familieværksted. Socialstyrelsen har afsat en større pulje med det formål at underbygge et partnerskab om udsatte grønlændere. Her tages afsæt i et ønske om at involvere og styrke samarbejdet mellem forskellige aktører og sektorer, så udsatte grønlændere...

Læs videre

Center for ADHD i Grønland

Center for ADHD har i 2021 og 2022 flere gange været i Grønland for at uddanne og afholde kurser for fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og familier. Disse besøg er sket i samarbejde med Qeqqatta Kommune, som har investeret i evidensbaserede indsatser i byerne Sisimiut og Maniitsoq på Grønlands vestkyst.

Læs videre

Konference om styrket samarbejde mellem sektorer

Hvordan styrker vi den mentale sundhed hos børn og unge og sikrer sammenhængende indsatser af høj kvalitet? Vær med, når Center for ADHD, i samarbejde med Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, holder konference og få inspiration fra både ind- og udland til samarbejdet på tværs af sektorer. Hør blandt andet hovedtaler Dr. Caroline White fortælle om, hvordan de i Manchester har opbygget et helt unikt samarbejde mellem offentlige organisationer – nationale og kommunale – og aktører fra civilsamfundet. Hør også centerchef...

Læs videre

Hvad er kriterierne for en ADHD diagnose?

I starten af 2022 udkom en ny version af WHO's ”International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems” kaldet ICD-11. Det er den diagnostiske manual, der ligger til grund for en psykiaters eller specialpsykologs vurdering af om en person har ADHD.   Der er en række forskellige ændringer ift. diagnosticeringen og klassifikationen af ADHD/ADD ift. den tidligere diagnostiske manual ICD-10, som er 25 år gammel. ICD-11 forventes at blive oversat i løbet af de næste par år, ligesom man forventer,...

Læs videre

ADHD/ADD på ungdomsuddannelser

- Strategier til at fastholde unge i uddannelse | ADHD/ADD og andre diagnoser gøres let til et individuelt problem, hvor den enkelte kan få støttetimer til at klare sig gennem studiet. Med 3 film af hver ca. 12 minutter viser vi, hvordan mere viden og forståelse kan give undervisere på eksempelvis ungdomsuddannelser nye handlemuligheder i mødet med de unge. Dermed kan de bidrage til at fastholde denne gruppe unge i uddannelse.

Læs videre

Cheerleading og amerikansk fodbold skaber ro i kaotiske ADHD-børne- og ungdomsliv

Livet som barn eller ung med ADHD byder ofte på konflikter og nederlag. Men sådan behøver det ikke at være. Nana Porsgaard og Hjalmar Skyt Nielsen har på egen krop mærket, hvordan det – at gå til hhv. cheerleading og amerikansk fodbold i deres fritid – har gjort det nemmere for dem at interagere konstruktivt med andre og koncentrere sig i skolen. Sporten har både været en ventil og en stabil faktor for dem i et til tider kaotisk liv med ADHD og 'masser af krudt i røven’, som de selv udtrykker det.

Læs videre

ADHD og søvn

Vi møder i Center for ADHD mange familier, for hvem udfordringer relateret til søvnen er en stor udfordring i hverdagen. Vi har talt med Danielle Dahlhus, som er selvstændig psykolog med speciale i søvnproblemer. Danielle har forsket i søvnbehandling i flere år. Danielle deler viden og erfaringer om, hvordan ADHD og søvnproblemer hænger sammen og søvnproblemer kan behandles.

Læs videre

Problemløsning og vredeshåndtering

Vredeshåndtering, affektregulering, mentalisering og følelser er fundamentalt vigtige kompetencer at mestre for børn og voksne. Udsatte børn, børn med ADHD og lignede udfordringer er særlig udfordret i deres mestring af disse 4 kompetencer. I dag ved vi at disse kompetencer kan læres og styrkes gennem et målrette arbejde. 

Læs videre

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.