Fælles pædagogisk praksis øger trivsel i dagtilbud og skole

I Holstebro kommune arbejder man på tværs af dagtilbud/SFO og skole med forskellige evidensbaserede programmer heriblandt De Utrolige År®. I 2018 besluttede man politisk, at De Utrolige År® også skulle være en del af udvalgte skolers pædagogiske fundament, og det mundede ud i et projekt, hvor flere gruppeledere i De Utrolige År® skulle stå for at undervise lærere og pædagoger i at anvende programmet i praksis.

Læs videre

Center for ADHD søger studentermedhjælpere til pasning og relationsstøttende arbejde for børn med ADHD eller lignende vanskeligheder

Om Center for ADHD  I Center for ADHD arbejder vi for at skabe et bedre liv for børn med uro og opmærksomhedsproblemer. Vi fokuserer på de relationer, der hver dag omgiver børnene – i hjemmet, skolen og daginstitutionen. Det gør vi, fordi den måde, vi som omgivelser møder børnene på, er afgørende for, hvordan deres liv bliver. Og jo tidligere indsats, jo bedre er mulighederne for at videreudvikle børnenes ressourcer og sociale kompetencer.

Læs videre

Efterårsferie med ro, nærvær og sjove stunder

Efterårsferie. Børnene glæder sig. Vi voksne, der kan holde ferie med børnene har sikkert også forventninger til, hvad ferien skal bidrage med. Mange børn har lange dage i skolen eller i daginstitutionen. Børnenes hverdag rummer mange indtryk. Fagligt er der krav og prøver fra børnenes første skoleår. Der er flere voksne i børnenes liv som børnene knytter sig til, og så er der de sociale relationer, som børnene skal lære at indgå i.

Læs videre

Vi skal passe på hinanden

I dag kombinerede vi det hyggelige med det fornuftige og afholdte personalemøde udendørs på Mols. I Center for ADHD følger vi fortsat Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at der i alle rum er håndsprit tilgængeligt, vi holder afstand, vi sørger løbende for god udluftning i alle rum og har fokus på hyppig rengøring.

Læs videre

Vi er glade for at byde Anne Kjær Jacobsen velkommen ombord

Anne er uddannet Cand. Psych og Gruppeleder i De Utrolige År®. Hun har netop afsluttet sin kandidat med speciale omhandlende online forældreprogrammet iKomet. Om specialet fortæller Anne:  "Min specialemakker Frederikke og jeg udarbejdede en kvalitativ undersøgelse, hvor vi undersøgte, hvordan forældre til børn med ADHD eller lignende udfordringer oplever deres egen livssituation og den hjælp de kan få gennem Center for ADHDs online forældretræningsprogram iKomet (ADHD-udgaven), og hvad kan denne viden bidrage med...

Læs videre

Lad Coronaskolen blive mere end et eksperiment

At gøre sig erfaringer, både individuelt og som samfund, er med til at skabe læring – ja i nogle tilfælde kan det med tiden og forskeres medvirken blive til evidens. Ugen efter påske 2020 blev det største eksperiment nogensinde sat i søen ved at åbne for de mindste børns pasning, for dagtilbuddene og for skolerne til og med 5. klasse efter en periode med lukkede skoler og dagtilbud som følge af Corona virus. Et eksperiment, som forhåbentlig også bliver fulgt af forskere fra nogle af landets forskningsinstitutioner....

Læs videre

Brug sommerferien til at tanke relationskontoen op

Måske er sommerferien en mulighed for at styrke relationen til dit barn. Psykolog Line Møller Sletting fortæller: "Relationen kan være udfordret af mange forskellige grunde. Særligt hvis man har et barn, der har svært ved at koncentrere sig, er impulsiv og kæmper med at styre sit temperament. Som forældre kommer man nemt til at give mange irettesættelser og skælde ud, i en travl hverdag. Det i sig selv slider på relationen". 

Læs videre

Sommerferien er over os

Sommerferien er over os og for mange børn startede ferien fredag den 26. juni. Børnene glæder sig. Vi voksne, der også ser frem mod en lang sommerferie har sikkert også forventninger til, hvad ferien skal bidrage med. Tiden før ferien har i år været anderledes. Børnene oplevede et Danmark der lukkede ned fra den ene dag til den anden. De oplevede at skulle hjemmeskoles - måske mens forældrene selv passede et arbejde hjemmefra. De oplevede at komme tilbage til en skole, som var helt anderledes end den skole de kendte...

Læs videre

Online forældretræning hjælper familier til lavere konfliktniveau

iKomet er et online forældretræningsprogram, som giver dig som børnefamilie mulighed for fleksibelt at få hjælp online - uafhængigt af hvor du bor, hvilke tilbud der er i din kommune og på de tidspunkter, der passer dig bedst. Børn og Unge i Aarhus Kommune Det Vi Er Sammen Om tilbyder 100 gratis pladser på online forældretræningskurset iKomet. iKomet er til dig, der er forælder til et barn i alderen 3-11 år.

Læs videre

Digital trivsel og ADHD i Coronatider

Hverdagen har med ét forandret sig. Børnene er hjemme. Forældre arbejder hjemmefra på hjemmekontor. Vi er sammen hver for sig. For børn med ADHD kan den nye hverdag, uden de velkendte rutiner, være ekstra svær. Børnene kan blive ekstra udfordrede på deres eksekutive funktioner, fordi de skal bruge energi på at tilegne sig nye rutiner for hverdagen. Vi er sammen på en ny måde, og vi forældre kan måske bekymre os om børnenes relationelle kontakter, fordi legeaftaler og kontakt med andre mennesker – venner som familie,...

Læs videre

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.