Hjælp til ADHD i skolen

Når man starter i skole stiger kravene til barnets evne til at koncentrere sig, forholde sig roligt, lytte og holde overblikket. Børn med ADHD er ramt på lige netop disse kompetencer og for en del børn bliver ADHD symptomerne mere tydelige efter skolestart.

Selvom det er et diagnostisk kriterie, at barnet udviser vanskelighederne i flere kontekster, er der nogle børn der holder så meget på sig selv, at vanskelighederne primært kommer til udtryk i én kontekst. Det kan besværliggøre skole-hjem samarbejdet, hvis det kun er forældrene, der ser vanskelighederne og skolen næsten ikke gør – eller omvendt. Lyt derfor indgående til forældrenes beskrivelse og bekymringsgrad. Vi ved fra forskningen, at det er en valid indikator for problemernes omfang og behovet for intervention.

”Vejledning & psykoedukation - ADHD”

Det er vigtigt med en stor grad viden om ADHD blandt fagpersoner, da det hjælper til at skabe en bedre forståelse for barnets adfærd og derigennem nye og bedre handlingsmuligheder Vi har derfor samlet den vigtigste viden om ADHD i udgivelsen ”Vejledning & psykoedukation - ADHD”.

Hæftet giver inspiration og viden til at forstå diagnosen ADHD bedre. Det kan bruges af såvel forældre til børn med ADHD som gruppeledere, lærere, pædagoger, psykologer og familiekonsulenter, der har brug for viden, forståelse og inspiration til at styrke og støtte børn med ADHD i deres hverdag.

Hæftet giver således både viden om og strategier til børnenes udvikling. Hæftet består af venstresider, der er tiltænkt fagpersonen og højresider, der er tiltænkt kopiering og uddeling til fx forældre eller andre privatpersoner. 

Hæftet kokser 220 kr. + porto og kan bestilles via vores bestillingsformular.

Styrk relationer, opmærksomhed og kommunikation

ADHD i skolen er en lettilgængelig grundbog til lærere og pædagoger. Bogen giver teoretisk forståelse og praktisk inspiration til det daglige arbejde i og uden for klassen med alle børn - med eller uden diagnosen ADHD. 

ADHD i skolen tilbyder lærere og pædagoger et mindset og en række konkrete strategier, som hjælper til at nedbringe konflikter og skældud, og som skaber en mere positiv stemning i klasseværelset for alle. Bogen kan være med til at styrke læreres og pædagogers tro på deres egne muligheder.

Bestil bogen her

Vi har desuden et online kursus om netop "ADHD i skolen".
Det koster 50 kr. og kan købes her

Godt at vide

 Læringsvideoer for skoler

De Utrolige År®/Incredible Years® - er en række evidensbaserede programmer udviklet af Carolyn Webster-Stratton, som i mange forskellige internationale og danske studier har vist betydelig og varig effekt på børns trivsel, adfærd og positive udvikling.

I disse materialer præsenteres og introduceres udvalgte principper og strategier, som kan inspirere familier og fagprofessionelle. For reelt at have en evidensbaseret praksis og levere De Utrolige År®-programmerne og opnå de solide resultater, som vi kan se i forskning og studier, kræves der et længere og grundigt implementeringsarbejde, hvor man som fagprofessionel uddannes og certificeres af en akkrediteret mentor til den/de målgrupper, man arbejder med.

Man kan læse mere om Incredible Years® forskning, uddannelser og akkrediteringsproces på https://incredibleyears.com

Godt at vide

 Læringsvideoer for ungdomsuddannelser

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.