Hjælp til ADHD i skolen

Når man starter i skole stiger kravene til barnets evne til at koncentrere sig, forholde sig roligt, lytte og holde overblikket. Børn med ADHD er ramt på lige netop disse kompetencer og for en del børn bliver ADHD symptomerne mere tydelige efter skolestart.

Selvom det er diagnostisk kriterie at barnet udviser vanskelighederne i flere kontekster, er der nogle børn der holder så meget på sig selv, at vanskelighederne primært kommer til udtryk i en kontekst. Det kan besværliggøre skole-hjem samarbejdet, hvis det kun er forældrene der ser vanskelighederne og skolen næsten ikke gør – eller omvendt. Lyt derfor indgående til forældrenes beskrivelse og bekymringsgrad. Vi ved fra forskningen at det er en valid indikator for problemernes omfang og behovet for intervention.

Styrk relationer, opmærksomhed og kommunikation

ADHD i skolen er en lettilgængelig grundbog til lærere og pædagoger. Bogen giver teoretisk forståelse og praktisk inspiration til det daglige arbejde i og uden for klassen med alle børn - med eller uden diagnosen ADHD. 

ADHD i skolen tilbyder lærere og pædagoger et mind set og en række konkrete strategier, som hjælper til at nedbringe konflikter og skældud, og som skaber en mere positiv stemning i klasseværelset for alle. Bogen kan være med til at styrke læreres og pædagogers tro på deres egne muligheder.

Tryk her for at læse et gratis uddrag af bogen
Kontakt os for at købe bogen

Vi har desuden online e-læring om netop "ADHD i skolen".
Det koster 50 kr. og kan købes her: https://system.easypractice.net/course/814

”Vejledning & psykoedukation - ADHD”

Det er vigtigt med en stor grad viden om ADHD blandt fagpersoner, da det hjælper til at skabe en bedre forståelse for barnets adfærd og derigennem nye og bedre handlingsmuligheder Vi har derfor samlet den vigtigste viden om ADHD i udgivelsen ”Vejledning & psykoedukation - ADHD”.

Hæftet giver inspiration og viden til at forstå diagnosen ADHD bedre. Det kan bruges af såvel forældre til børn med ADHD som gruppeledere, lærere, pædagoger, psykologer og familiekonsulenter der har brug for viden, forståelse og inspiration til at styrke og støtte børn med ADHD i deres hverdag.

 Læringsvideoer

Godt at vide

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.