iKomet online forældretræning

iKomet er et online forældretræningsprogram, som giver dig som børnefamilie mulighed for fleksibelt at få hjælp online - uafhængigt af hvor du bor, hvilke tilbud der er i din kommune og på de tidspunkter, der passer dig bedst.

iKomet findes i to udgaver – en basisudgave målrettet familier, hvor du som forælder måske oplever at skælde for meget ud, hvor barnets temperament er voldsomt, hvor du oplever at komme til kort ift. opdragelsen af dit barn, eller hvor du blot ønsker strategier til at styrke relationen til dit barn og skabe bedre trivsel. Den anden udgave er ADHD udgaven som henvender sig til familier med børn med ADHD eller lignende udfordringer. Programmet er målrettet familier med børn i alderen 3-11år.


Hvad hjælper iKomet med?

Forskning viser, at de familier der gennemfører iKomet, har lige så positiv effekt af programmet som traditionel forældretræning, dvs. større sikkerhed i forælderrollen, øget brug af positive opdragelsesstrategier, reduktion i adfærdsproblemer, samt styrket trivsel hos barnet.

http://www.kometprogrammet.se/uploads/files/Internetstudien.pdf

Hvad melder jeg mig til?

I programmet gennemgår du ni sessioner, som tages over 10 uger bag skærmen i eget hjem. Det er vigtigt, at du inden opstart gør op med dig selv, om du er klar til at investere tid og kræfter i ugentligt at gennemgå sessionerne (ca. halvanden time pr. session), samt afprøve og øve strategierne sammen med børnene i hverdagen. Den positive effekt af forløbet er nemlig afhængig af, at man løbende arbejder med de nye strategier. De første 10 uger efter opstart har du adgang til en familieguide, som du kan stille spørgsmål til undervejs.

Prisen for det fulde forløb er 475.- 

Kontakt Center for ADHD for tilmelding.

Til organisationer og kommuner som ønsker at implementere iKomet.

iKomet er en enestående mulighed for at tilbyde familier med børn i alderen 3 til 11 år en forskningsbaseret, effektfuld forældretræning med lave omkostninger.

Programmet er udviklet i Sverige og institut for psykologi på Karolinska Universitet forsker i- og driver programmet. Et randomiseret kontrolleret studie har vist positiv effekt på linje med den effekt, man finder ved traditionel forældretræning (Enebrink et al., 2012), på både forældres opdragselsesstrategier og barnets adfærdsproblemer. http://www.kometprogrammet.se/uploads/files/Internetstudien.pdf

Center for ADHD har oversat iKomet til dansk, og er nu klar til at udbrede programmet til danske familier, som en tidlig forebyggende og behandlende indsats.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.