ADHD for forældre

En familie med ADHD

Det kan være krævende at være forældre til et barn med ADHD. Nogle forældre føler sig fastlåst i en situation af afmagt, utilstrækkelighed og frustration. Men sådan behøver et liv med børn, der har ADHD, ikke at være.

Vi yder en tidlig helhedsorienteret indsats i familier, der har børn med urolig adfærd eller ADHD og lignende udfordringer.

DINE MULIGHEDER

Forældretræning

De Utrolige År® forældretræning

Et forældretræningskursus på Center for ADHD er et forebyggende og behandlende tilbud til forældre med børn mellem 3 - 8 år med ADHD eller lignende vanskeligheder. Vi har egen visitation og opstart på kursus kræver ikke en ADHD diagnose.

Forældretræningskurset bygger på det evidensbaserede program De Utrolige År®. Vi tror på, at viden om børns udvikling og ADHD sammen med eksempler fra andre forældre tilsammen kan give en større forståelse for netop jeres barn. Derfor kobler vi psykologisk og pædagogisk viden om ADHD til de enkelte redskaber fra De Utrolige År.®

Forskning viser en stor positiv effekt af kurset. Forældre og børn udvikler et mere positivt samvær, hvilket gør, at barnets ADHD symptomer mindskes, så den negative adfærd nedbringes og barnets sociale kompetencer øges. Forældrene fortæller, at de oplever et lavere stressnivau, en øget tilfredshed med forældrerollen og at brugen af skæld ud bliver mindre.

Prisen for et forældrekursus er kr. 1095,-

Prisen inkluderer: 
De Utrolige År® Forældrebogen 
Viden & forståelse ADHD
Materiale til hver session
Mad på alle sessioner
Muligheder for børnepasning 

Individuelt forældreforløb 

PMTO er særligt velegnet til familier, som har et barn med ADHD eller lignende adfærd. Denne adfærd får ofte barnet til at stå uden for sociale fællesskaber, og børn med disse udfordringer har brug for at lære en mere social og konstruktiv måde at være sammen med andre på. Barnet kan være diagnosticeret eller ikke diagnosticeret med ADHD, og barnet kan også have andre diagnoser.


På Center for ADHD tilbyder vi PMTO til familier med børn i
alderen 9 - 12 år. I det individuelle forløb mødes terapeut og forældre almindeligvis en time en gang ugentligt. Forløbet tilrettelægges efter familiens aktuelle behov og kan derfor variere i længde. Et forløb på Center for ADHD strækker sig over 10 - 12 sessioner.

Prisen for et individuelt PMTO forløb er kr. 2500,-

Online forældretræning

iKomet er et online forældretræningsprogram, som giver dig som børnefamilie mulighed for fleksibelt at få hjælp online - uafhængigt af hvor du bor, hvilke tilbud der er i din kommune og på de tidspunkter, der passer dig bedst. iKomet findes i to udgaver – en basisudgave målrettet familier, hvor du som forælder måske oplever at skælde for meget ud, hvor barnets temperament er voldsomt, hvor du oplever at komme til kort ift. opdragelsen af dit barn, eller hvor du blot ønsker strategier til at styrke relationen til dit barn og skabe bedre trivsel. Den anden udgave er ADHD udgaven som henvender sig til familier med børn med ADHD eller lignende udfordringer. Programmet er målrettet familier med børn i alderen 3-11 år.

Forældretræning og praktiske oplysninger

På kurset er der et overordnet fokus på det positive samvær mellem forældre og barn. Som forælder får I en ny forståelse af ADHD, og hvordan den præger jeres barns adfærd. I vil møde andre forældre en gang om ugen over et halvt år, og sammen lærer I håndgribelige strategier, der styrker relationen og opbygger selvværd. På De Utrolige År® forældretræning er der tilbud om børnepasning og mad ifm. kurset.

På De Utrolige År® forældretræning tilbyder vi en netværksaften for andre familiemedlemmer, relationer eller fagpersoner omkring barnet. Her deler vi ud af vores viden om ADHD og giver en indføring i programmet. På den måde bliver det lettere for netværket at støtte op om jer som familie.

Vi starter løbende kurser. Kontakt os for at høre mere om dato for næste hold og dine muligheder.

Rådgivning

Center for ADHD tilbyder både handlingsorienteret forældrerådgivning tilpasset familiens udfordringer, og individuelle terapiforløb til personer med ADHD eller ADHD-relaterede problemstillinger. Terapien er en samarbejdsrelation, hvor vi ser tillid og tryghed som forudsætning for, at der kan ske forandring. Sammen med psykologen lægger I en plan for forløbet. Ved slutningen af hver samtale får du opgaver med hjem til næste gang.

Praktiske oplysninger

En samtale varer typisk 60 minutter. Længden af et forløb varierer, og nogle gange kan en enkelt samtale eller to være nok. Tidspunkter for samtaler aftales individuelt med psykologen.

Samtalerne foregår på Center for ADHD eller via en sikker online forbindelse.
 

Prisen for en rådgivningssamtale er kr. 1.100,- 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag inspiration og viden.

Din rolle

Følg med på vores blogs, vi deler nyeste viden, forskning, inspiration til at skabe bedre hverdag for børn med ADHD. 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.