Hjælp til ADHD i børnehaven

ADHD diagnostiseres som oftest først i skolealderen, men det kan være vigtigt at være opmærksom på de tidlige tegn på ADHD, da symptomer på ADHD forskningsmæssigt har vist sig relativt stabile fra 3-6 år og frem.

Den tidlige opsporing skal være med til at sikre en forebyggende indsats.

I børnehavealderen skal vi være særligt opmærksomme på:

  • forsinket modenhed
  • børn, der kommer til kort, når de forsøger at indgå i sociale relationer
  • børn, der er svære at fastholde ved samling, spisning m.m.

Vær også særligt opmærksom på følgende kernesymptomer:

Impulsivitet

Børn der oftere kommer i konflikter, som handler på deres indskydelser uden at nå at tænke på konsekvenserne.

Børn der har svært ved at vente på tur.

Hyperaktivitet

Børn med motorisk uro, der har svært ved at sidde stille, som taler som et vandfald, og som piller ved alting.

Børn med planløs adfærd.

Opmærksomhedsvanskeligheder

Børn, der reagerer kraftigt på overgange og skift.

Børn, der tilsyneladende ikke hører efter.

For bare 50 kr. kan du blive klogere på, hvordan I kan rette opmærksomhed mod de tidlige tegn i vores e-læring om netop "Tidlige tegn på ADHD" 

 

 

Leg med mig - Bedre hverdag

Leg er et af de vigtigste aspekter af børns opvækst. Børn udvikler sig og lærer gennem leg. Læringen opstår særligt, når man har det sjovt, når legen er meningsfuld, når der er social interaktion, og når man er engageret og eksperimenterer.

Vores bog ”Leg med mig - Bedre hverdag" giver konkrete legeforslag og pædagogiske strategier til, hvordan du kan understøtte udviklingen af både fysiske, sociale, kognitive, kreative og følelsesmæssige evner hos barnet og dermed optimere barnets læring gennem leg. 


Læring og udvikling gennem leg

Hvis et barn har flere af ovenstående adfærd eller karakteristika, er det vigtigt at sætte ind med pædagogiske strategier, der støtter op om barnets udvikling og trivsel, uanset om der er tale om ADHD eller ej.

I nedenstående tre læringsvideoer møder vi Frej, som oplever flere af ovenstående problemstillinger. Filmene giver konkrete pædagogiske strategier til, hvordan vi som voksne kan styrke Frej og andre børns evne til at indgå i de sociale relationer, samarbejde med de voksne, deltage i aktiviteter og regulere følelser.

Læringsvideoer

De Utrolige År®/Incredible Years® - er en række evidensbaserede programmer udviklet af Carolyn Webster-Stratton, som i mange forskellige internationale og danske studier har vist betydelig og varig effekt på børns trivsel, adfærd og positive udvikling.

I disse materialer præsenteres og introduceres udvalgte principper og strategier, som kan inspirere familier og fagprofessionelle. For reelt at have en evidensbaseret praksis og levere De Utrolige År®-programmerne og opnå de solide resultater, som vi kan se i forskning og studier, kræves der et længere og grundigt implementeringsarbejde, hvor man som fagprofessionel uddannes og certificeres af en akkrediteret mentor til den/de målgrupper, man arbejder med.

Man kan læse mere om Incredible Years® forskning, uddannelser og akkrediteringsproces på https://incredibleyears.com

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.