ADHD for fagpersoner

En metodisk og positiv tilgang

Det kan være krævende at arbejde med børn med ADHD. Nogle fagpersoner føler sig udfordrede og frustrerede over, at barnet tilsyneladende ikke vil samarbejde. Men sådan behøver det ikke at være. På Center for ADHD har vi positive erfaringer med at klæde fagpersoner på til arbejdet med børn med ADHD og lignende symptomer. Børn er, uanset diagnose, først og fremmest børn. Hvis de ofte mødes af skæld ud og irettesættelser, kan det føre til dårligt selvværd og adfærdsproblemer og det kan være vanskeligt at komme i samarbejde.

Hos Center for ADHD er målet, at fagprofessionelle kan styrke barnets tro på sig selv og få strategier til en positiv hverdag. Vi giver metoder og nye handlemuligheder, så man som fagperson kan stå solidt funderet i de daglige udfordringer.

Aktionslæring i Tilst dagtilbud

I samarbejde med Tilst dagtilbud har vi arbejdet sammen med fagpersoner og børn i et aktionslæringsforløb. Forløbet har vist sig at styrke børnefællesskabet og skabe bedre trivsel både blandt børn og personale. 

Find gratis videomateriale og inspiration til børnehaver 

Kursus for lærere og pædagoger

"Inklusion af børn med ADHD" er forløbet, som stiller skarpt på inklusion i skole og børnehave. Kurset er målrettet lærere og pædagoger.

På dette kursus går vi bag om diagnosen og arbejder med redskaber til at opbygge den gode relation, rose, give effektive beskeder, coache kompetencer, håndtere raserianfald og lære barnet at problemløse selv. Kurset vil klæde dig på til – og give dig mod på – at inkludere børn med ADHD.

Vi udarbejder sammen strategier for, hvordan man som voksen kan positionere sig og gå nye veje, når uforudsete situationer opstår. Undervejs øver du metoder til strukturering og planlægning, som skaber ro for børn med ADHD.

Materiale: ADHD i skolen. 

Kursus for Psykologer og specialkonsulenter

På Center for ADHD tilbyder vi et kursus for PPR-psykologer, med undervisning i konkrete pædagogiske redskaber, til det generelle arbejde med en børnegruppe og til børn med ADHD og lignende vanskeligheder.

Kurset vil både dykke ned i strategierne samt klæde dig på til at rådgive og vejlede andre fagprofessionelle i at bruge redskaberne. De anvendes både i arbejdet med børn som børn er flest og kan etableres som en specialpædagogisk indsats til børn med ADHD. Du får udleveret konkrete modeller og redskaber til brug i vejledningen af lærere og pædagoger.

Kurset afholdes i Aarhus. Se dato for næste kursus.

Læringsvideoer

Godt at vide

Hold dig opdateret!

Følg med på vores blogs, hvor vi deler nyeste viden, forskning og inspiration til at skabe en bedre hverdag for børn med ADHD. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag inspiration og viden direkte i din indbakke.