ADHD for fagpersoner

En metodisk og positiv tilgang

Det kan være krævende at arbejde med børn med ADHD. Nogle fagpersoner føler sig udfordrede og frustrerede over, at barnet tilsyneladende ikke vil samarbejde. Men sådan behøver det ikke at være.

På Center for ADHD har vi positive erfaringer med at klæde fagpersoner på til arbejdet med børn med ADHD og lignende symptomer. Børn er, uanset diagnose, først og fremmest børn. Hvis de ofte mødes af skæld ud og irettesættelser, kan det føre til dårligt selvværd og adfærdsproblemer og det kan være vanskeligt at komme i samarbejde.

Hos Center for ADHD er målet, at fagprofessionelle kan styrke barnets tro på sig selv og få strategier til en positiv hverdag.

 

Vi giver metoder og nye handlemuligheder, så man som fagperson kan stå solidt funderet i de daglige udfordringer og vi har modet til at gå tæt på og arbejder gerne sammen med jer til gavn for flere børn og unge.

Vi afholder åbne kurser her i huset og skræddersyer gerne specifikke praksisnære tilbud til bl.a. pædagoger, lærere, ressourcepersoner eller PPR-medarbejdere ude hus jer.

Vi har stor erfaring i at gennemføre aktionslæringsforløb, kursusdage og målrettede oplæg på fx uddannelsesinstitutioner.

 

 

Aktionslæring i Tilst dagtilbud

Vi er på ugentlige besøg på stuen sammen med dukkerne Anton og Dina, hvor vi gennem leg, øvelser og forskellige børneaktiviteter arbejder med, hvad følelser er for noget, hvordan de kan ses, mærkes og høres, hvad man kan gøre, hvis man bliver vred, hvordan man er en god kammerat, hvordan man løser problemer og meget mere. Efterfølgende laver vi videobaseret sparring med personalet, der arbejder målrettet med temaerne og de pædagogiske strategier mellem sessionerne.

 


Kursus for lærere og pædagoger

Stærke børne- og læringsfællesskaber

Noget af det vigtigste for alle børn er at være en del af fællesskabet. Desværre oplever mange børn med særlige behov, at det er svært at få adgang til de børnefællesskaber, de burde være en del af.

Det er en kompleks opgave for det fagprofessionelle personale i daginstitutioner og skoler at understøtte børn med særlige behov og deres deltagelsesbetingelser.

Med fokus på hvordan man kan arbejde med at udvikle et trygt børnefællesskab/læringsmiljø og derved øge deltagelsesmulighederne for alle børn stiller dette kompetenceudviklingsforløb skarpt på praksis i skole og børnehave.

Vi arbejder med at supplere de fagprofessionelles viden og forståelse, samt deres håndtering af børn, der reagerer på alle mulige måder hver eneste dag, hver for sig og i fællesskabet. Der veksles mellem teoretiske oplæg, filmklip, fælles drøftelser og udarbejdelse af konkrete pædagogiske tiltag til praksis.

Kurset er målrettet lærere og pædagoger og belyser de vigtige tematikker med baggrund i og inspiration fra udviklingspsykologien, neuropsykologien, forskellige læringsteorier, almen- og special-pædagogikken og relevant forskning.

 

 

Godt at vide

De Utrolige År®/Incredible Years® - er en række evidensbaserede programmer udviklet af Carolyn Webster-Stratton, som i mange forskellige internationale og danske studier har vist betydelig og varig effekt på børns trivsel, adfærd og positive udvikling.

I disse materialer præsenteres og introduceres udvalgte principper og strategier, som kan inspirere familier og fagprofessionelle. For reelt at have en evidensbaseret praksis og levere De Utrolige År®-programmerne og opnå de solide resultater, som vi kan se i forskning og studier, kræves der et længere og grundigt implementeringsarbejde, hvor man som fagprofessionel uddannes og certificeres af en akkrediteret mentor til den/de målgrupper, man arbejder med.

Man kan læse mere om Incredible Years® forskning, uddannelser og akkrediteringsproces på https://incredibleyears.com

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration og viden

* indicates required
Hvilket nyhedsbrev vil du modtage?
Accept af persondatapolitik *
Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et klik.

Følg med på vores blogs, vi deler nyeste viden, forskning, inspiration til at skabe bedre hverdag for børn med ADHD. 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.