Ny bog til forældre, som ønsker at styrke båndet til deres børn

"Bogen til forældre" er en ny udgivelse skrevet af Center for ADHD i samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Bogen er først og fremmest til forældre, som ønsker at styrke båndet til deres børn og samarbejdet med deres partner om børneopdragelse for derigennem at hjælpe deres børn godt på vej i livet med gode personlige, sociale og faglige kompetencer. Kvaliteten af vores relationer bestemmer kvaliteten af vores liv. 

Læs videre

Leg med mig - Bedre hverdag

Leg med mig er et hæfte som giver lettilgængelig og praksisnær inspiration til det pædagogiske personale i dagtilbud for børn i alderen 1 - 6 år. I Center for ADHD har vi igennem 10 år arbejdet systematisk med leg. Legen som den relationsopbyggende grundsten mellem forældre og barn eller pædagog og barn. Legen som den voksnes adgang til gennem nærvær og sproglig stilladsering, at styrke barnets sprog, socialisering, emotionelle regulering og koncentrationsevne, med andre ord - læring gennem leg. Hæftet giver forslag...

Læs videre

Vejledning & psykoedukation ADHD

Vi har nu udgivet 2. oplag af Vejledning & psykoedukation ADHD. Vi har siden starten af 2010 tilbudt forældretræningsprogrammet De Utrolige År®, som forskningsmæssigt har vist sig at hjælpe forældre, der har børn med ADHD. I løbet af årene har gruppelederne af forældregrupperne tilføjet vigtige ADHD-pointer til programmet, fordi erfaringen viste, at forældrene havde brug for at lære mere om diagnosen for bedre at kunne forstå deres børns reaktioner. 

Læs mere

Aktive ingredienser i forældretræning til børn med ADHD

Psykolog og P.hD. Marie Louise Rimestad har i samarbejde med kollegaer fra Aarhus Universitet skrevet en artikel om aktive ingredienser i forældretæning. Målet var at udforske mediatorer af forandring i forældretræning (PT) for 3-8 årige børn med ADHD-vanskeligheder.  Læs abstract her Læs artiklen her

Læs mere her

Oversigtsartikel: Effekten af forældretræning til førskolebørn

Psykolog og P.hD. Marie Louise Rimestad har i samarbejde med kollegaer fra Aarhus Universitet i denne oversigtsartikel samlet forskning i effetken af forældretræning til førskolebørn med ADHD eller lignende vanskeligheder. Resultaterne viser at forældrenes opdragelsesstil bliver mindre kritisk og negativ, og forældrene oplever en reduktion i barnets ADHD symptomer og adfærdsvanskeligheder. Artiklen fandt ikke forskel på effekten af gruppebaseret og individuel indsats. Artiklen er udgivet i det amerikanske tidsskrift:...

Læs mere

Virkningen af 'De utrolige års' forældretræning i forhold til yngre børn med adhd symptomer

Center for ADHD har i samarbejde med postdoc, ph.d Tea Trillingsgaard og Adj.. professor Anegen Trillingsgaard med bidrag fra Carolyn Webster Stratton undersøgt virkningen af forældretræningskurset. Resultaterne viser tydeligt en reduktion af adfærds- og ADHD-symptomer og en styrkelse af børnenes sociale kompetencer. Resultaterne publiceres i 2014 i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology og i en dansk rapport Se artiklen Se den danske rapport

Læs mere

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.