Virkningen af forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD symptomer

Center for ADHD har i samarbejde med postdoc, ph.d Tea Trillingsgaard og Adj. professor Anegen Trillingsgaard med bidrag fra Carolyn Webster Stratton undersøgt virkningen af forældretræningskurset. Resultaterne viser tydeligt en reduktion af adfærds- og ADHD symptomer og en styrkelse af børnenes sociale kompetencer. Resultaterne publiceres i 2014 i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology og i en dansk rapport

Se artiklen

Se den danske rapport

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.