invest in play®

forældreprogrammet er et 12-sessioners forebyggende og behandlende tilbud til forældre med børn i alderen 2-12 år med ADHD eller lignende vanskeligheder. Vi arbejder med praktiske og hjertevarme strategier, som erfarings- og forskningsmæssigt har vist sig at virke. Strategierne er bygget op omkring seks trin, der hjælper med at bygge et stærkt fundament for barnets liv. Forældre, der arbejder med disse trin, lærer at:

 • Bruge leg og positiv opmærksomhed til at skabe solide forældre-barn relationer og tillid
 • Støtte barnets læringsmæssige, følelsesmæssige og sociale færdigheder
 • Sætte omsorgsfulde grænser, der skaber forudsigelige og trygge rammer for, at børn kan trives
 • Regulere stærke følelser - egne såvel som barnets

invest in Play (iiP) er en UK-baseret non-profit organisation, med en mission om at støtte børn og deres omsorgspersoner rundt om i verden.

invest in Play har udviklet forældreprogrammerne i samarbejde med lokalsamfund i forskellige lande, blandt de første i Danmark, for at kunne levere de mest opdaterede, kulturelt tilpassede og forskningsbaserede interventioner.

iip består af et internationalt team af psykologer, som har arbejdet med børn og familier i over 25 år. Du kan læse mere om iip her (www.investinplay.com)

Uddannelse

invest in Play's mål er at levere de mest virksomme og omkostningseffektive interventioner i arbejdet med børn og familier. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer kvalitet og fidelitet i uddannelsen og arbejdet med invest in Play® programmet. 

Du bliver uddannet vejleder i invest in Play® forældreprogrammet på 1-dages workshop, hvis du har erfaring med etablerede evidensbaserede indsatser eller en 3-dages workshop, hvis du ikke har. Uddannelsen er målrettet fagpersoner, som arbejder med familieindsatser fx i Psykiatrien, PPR eller Familieområdet. 

Efter workshoppen styrkes vejlederens faglige udvikling gennem en certificeringsproces bestående af 2 obligatoriske masterclasses, der fokuserer på de vigtigste vejlederfærdigheder i arbejdet med familiern og et kort online skema til selvrefleksion. Herudover sikres fideliteten gennem videobasereet supervision.

Læs mere om vores uddannelsesdage, masterclasses og supervision nedenfor og aktuelle datoer i vores kursusoversigt

Kvalitet i implementeringen

Nedenstående model viser de 6 iip implementeringsniveauer.

Jo højere niveau jo stærkere implementering og derved bedre effekt for børn og familier.

Niveau 1 – Materialer Fagpersoner eller organisationer har blot adgang til iip materialet og får ingen implementeringsstøtte.

Niveau 2 – Vejlederuddannelse Fagpersoner uddannes som iip vejledere på en tredages workshop til at levere programmet til familier.

Niveau 3 – Certificeret vejleder iip vejledere gennemgår en certificeringsproces for at stimulere læring og faglig udvikling i kernevejlederfærdighederne. Certificeringsprocessen består af 2 obligatoriske Masterclasses, der fokuserer på de vigtigste vejlederfærdigheder i arbejdet med familierne, samt et kort online skema der udfyldes med henblik på selvrefleksion.

Niveau 4 – Fidelitets vejleder På dette niveau sikres fideliteten via videobaseret supervision på vejleders egen praksis. Vejleder deltager i minimum 3 temabaserede vejledninger (hjemmeaktiviteter, videoklip og øvelser) og medbringer video fra egen praksis minimum én gang.

Niveau 5 – Supervisor Fidelitetsvejledere kan ansøge om at blive iip-supervisor. Dette kræver en videogennemgang af en hel gruppesession sammen med en iip-instruktør, hvor vejlederen modtager feedback på sin praksis. På baggrund af godkendelse af videogennemgangen deltager vejleder i supervisor-uddannelse og supervisor-certificering. invest in play anbefaler at alle større organisationer uddanner egne supervisorer for at sikre kvalitet og fidelitet.

Niveau 6 – Instruktør Supervisorer kan ansøge om at blive instruktører, som kan uddanne nye iip-vejledere. Dette kræver en videogennemgang af en hel iip-supervision, hvor supervisoren modtager feedback på sin praksis. På baggrund af godkendelse af videogennemgangen deltager supervisor i instruktøruddannelse og instruktørcertificering. invest in play anbefaler at hvert land eller organisationer med mange vejledere uddanner egne instruktører for at sikre kvalitet, fidelitet og en bæredygtig implementering.

Masterclasses

Bliv certificeret iip vejleder ved at deltage i to obligatoriske masterclasses

Masterclass 1

Hjemmeaktiviteter og videoklip

Denne masterclass er én af to obligatoriske for at opnå certificering som vejleder i invest in Play®

Vi vil fokusere på vejlederegenskaber ved gennemgang af hjemmeaktiviteter og facilitering af dialogen omkring filmklip. Vi tager afsæt i vejledernes egne spørgsmål og erfaringer og kommer omkring temaerne via erfaringsudveksling, refleksion over rationalet for programelementerne, oplæg omkring vejlederegenskaber samt case-baserede øvelser.

Masterclass 1 og 2 afholdes af praktiske hensyn samme dag. Ud over de to masterclasses er det et krav at man har gennemført mindst ét gruppeforløb og udfyldt online selvrefleksion.

Se akuelle datoer under kommende kurser eller skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for forespørgsel.

Masterclass 2

Øvelser

Denne masterclass er én af to obligatoriske for at opnå certificering som vejleder i invest in Play®

Vi vil fokusere på vejlederegenskaber omkring øvelser og rollespil. Vi tager afsæt i vejledernes egne spørgsmål og erfaringer og kommer omkring temaerne via erfaringsudveksling, refleksion over rationalet for programelementet, oplæg omkring hjælpsomme vejlederegenskaber når vi laver øvelser med forældrene samt case-baserede øvelser.

Masterclass 1 og 2 afholdes af praktiske hensyn samme dag. Ud over de to masterclasses er det et krav at man har gennemført mindst ét gruppeforløb og udfyldt online selvrefleksion.

Se akuelle datoer under kommende kurser eller skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for forespørgsel.

Masterclass 3

Håndtering af modstand

Denne masterclass er et supplement til de to obligatoriske masterclasses og er derfor ikke nødvendig for at opnå certificering som vejleder i invest in Play®

Modstand hos forældre i gruppen kan komme til udtryk på mange måder og kan være udfordrende for os som vejledere at rumme og håndtere. Vi vil fokusere på egne reaktioner og hjælpsomme vejlederegenskaber i disse situationer. Vi tager afsæt i vejledernes egne spørgsmål og erfaringer og kommer omkring temaet via erfaringsudveksling, refleksion over egne tanker, følelser og adfærd, oplæg om hjælpsomme vejlederegenskaber når vi møder modstand samt case-baserede øvelser i håndteringen heraf.

Se akuelle datoer under kommende kurser eller skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for forespørgsel.

Supervision

Bliv fidelitets vejleder ved at deltage i minimum 3 videobaserede supervisioner på egen praksis. Supervisionen er temabaseret og fokuserer på henholdsvis hjemmeaktiviteter, videoklip og øvelser. Supervisionen kan foregå i grupper på op til 12 deltagere og du medbringer video fra egen praksis minimum én gang.

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for supervision hos en iip supervisor.

Materialer

invest in Play manual og filmklip er tilgængelig online, når du har købt licens og uddannelse. For at levere forældregrupperne skal du derudover bruge:

 • Et sæt six bricks for hver deltager (udleveres på workshoppen)
 • Forældrebogen ”Six bricks – Familielivets byggesten” til hver familie
 • Et arbejdshæfte til alle forældre (kan downloades eller bestilles)

Du kan bestille forældebogen og arbejdshæftet via denne bestillingsformular.

Forskningen

invest in play® programmet baserer sig på de seneste 40 års forskning i effektive interventioner til børn med adfærdsvanskeligheder.

Programmet baseres primært på viden fra social læringsteori, kognitiv adfærdsteori og tilknytningsteori.

Endvidere peger adskillige undersøgelser på, at forskningsbaserede forældreprogrammer er en omkostningseffektiv indsats, som reducerer samfundets økonomiske udgifter både på den korte og den lange bane.

Pilotundersøgelse: Indledende resultater om effekten af de første danske invest in play® forældregrupper

Formålet med pilotstudiet var at undersøge om iip fungerer lige så godt som etablerede evidensbaserede programmer. Derfor sammenlignede undersøgelsen før og efter målinger fra de første 4 iip grupper i Danmark med kontrol- og interventionsgrupper fra en meta-analyse af 14 studier af en etableret evidensbaseret indsats.

Resultaterne viser at:

 • iip effektivt reducerer børns adfærdsproblemer med effekter, der kan sammenlignes med den veletablerede intervention
 • iip effektivt reducerer forældrestress med betydeligt større effekter sammenlignet med veletableret intervention
 • Forældrene i iip-grupperne var noget mere tilfredse med programmaterialet
 • Færre sessioner var nødvendige (12 sessioner + en opfølgning)
 • Omkostningerne ved iip var 48 % lavere

De nuværende resultater er ment som en første byggesten, samtidig med at der etableres større og mere stringente undersøgelser af iip-effekter. Derudover skal det illustrere, hvordan integreret vurdering og evaluering i iip kan bidrage til et kontinuerligt loop af læring og forbedring, efterhånden som programmet videreudvikles.

 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.