Leg med mig - nyt hæfte målrettet personale i dagtilbud

Leg med mig er et hæfte som giver lettilgængelig og praksisnær inspiration til det pædagogiske personale i dagtilbud for børn i alderen 1 - 6 år. I Center for ADHD har vi igennem 10 år arbejdet systematisk med leg. Legen som den relationsopbyggende grundsten mellem forældre og barn eller pædagog og barn. Legen som den voksnes adgang til gennem nærvær og sproglig stilladsering, at styrke barnets sprog, socialisering, emotionelle regulering og koncentrationsevne, med andre ord - læring gennem leg.

Læs videre

Relationsopbyggende aktiviteter i hjemmeskolen

Lærere og pædagoger er i tiden på en svær og udfordrende opgave. På rekordtid har de igen skulle omstrukturere og omlægge undervisning til hjemmeskole. Elever i de mindste klasser undervises på forskellig vis. Nogle undervises og følger skemaet online, mens andre modtager opgaver fra deres lærere i papirform eller via aula. Der er krav om fagligt at undervise børnene, men samtidig skal lærere og pædagoger også have øje for børnenes trivsel og forsøge at bibeholde en god relation til den enkelte elev. Både faglig...

Læs videre

Center for ADHD søger psykolog med konsulentpotentiale til tre-årig ansættelse (genopslag)

Vil du hjælpe børn med opmærksomhedsvanskeligheder og deres familier til at skabe bedre hverdage både hjemme og i barnets daginstitution og skole? Har du solid faglig ballast og er du en sejtrækker med gennemslagskraft og stærke relationskompetencer? Er du optaget af at skabe bedre vilkår for børn med ADHD og kan du begå dig i tværprofessionelt samarbejde? Og kan du se dig selv være en del af en lille, selvejende organisation med både store ambitioner og armbevægelser? Så er du måske lige den nye kollega, vi leder...

Læs videre

Lad julen med børnene i år blive særlig og kærlig

Året 2020 står for mange af os sikkert lysende klart som året, hvor Corona-virus prægede vores verden og hverdag. Julen venter lige om hjørnet, og det er nok både en anderledes december og juleferie vi ser frem mod, fordi mange af de traditioner og mennesker vi forbinder med juletid er sat på pause i år. Det kan alligevel både blive en særlig og kærlig jul som venter forude.

Læs videre

Fælles pædagogisk praksis øger trivsel i dagtilbud og skole

I Holstebro kommune arbejder man på tværs af dagtilbud/SFO og skole med forskellige evidensbaserede programmer heriblandt De Utrolige År®. I 2018 besluttede man politisk, at De Utrolige År® også skulle være en del af udvalgte skolers pædagogiske fundament, og det mundede ud i et projekt, hvor flere gruppeledere i De Utrolige År® skulle stå for at undervise lærere og pædagoger i at anvende programmet i praksis.

Læs videre

Center for ADHD søger studentermedhjælpere til pasning og relationsstøttende arbejde for børn med ADHD eller lignende vanskeligheder

Om Center for ADHD  I Center for ADHD arbejder vi for at skabe et bedre liv for børn med uro og opmærksomhedsproblemer. Vi fokuserer på de relationer, der hver dag omgiver børnene – i hjemmet, skolen og daginstitutionen. Det gør vi, fordi den måde, vi som omgivelser møder børnene på, er afgørende for, hvordan deres liv bliver. Og jo tidligere indsats, jo bedre er mulighederne for at videreudvikle børnenes ressourcer og sociale kompetencer.

Læs videre

Efterårsferie med ro, nærvær og sjove stunder

Efterårsferie. Børnene glæder sig. Vi voksne, der kan holde ferie med børnene har sikkert også forventninger til, hvad ferien skal bidrage med. Mange børn har lange dage i skolen eller i daginstitutionen. Børnenes hverdag rummer mange indtryk. Fagligt er der krav og prøver fra børnenes første skoleår. Der er flere voksne i børnenes liv som børnene knytter sig til, og så er der de sociale relationer, som børnene skal lære at indgå i.

Læs videre

Vi skal passe på hinanden

I dag kombinerede vi det hyggelige med det fornuftige og afholdte personalemøde udendørs på Mols. I Center for ADHD følger vi fortsat Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at der i alle rum er håndsprit tilgængeligt, vi holder afstand, vi sørger løbende for god udluftning i alle rum og har fokus på hyppig rengøring.

Læs videre

Vi er glade for at byde Anne Kjær Jacobsen velkommen ombord

Anne er uddannet Cand. Psych og Gruppeleder i De Utrolige År®. Hun har netop afsluttet sin kandidat med speciale omhandlende online forældreprogrammet iKomet. Om specialet fortæller Anne:  "Min specialemakker Frederikke og jeg udarbejdede en kvalitativ undersøgelse, hvor vi undersøgte, hvordan forældre til børn med ADHD eller lignende udfordringer oplever deres egen livssituation og den hjælp de kan få gennem Center for ADHDs online forældretræningsprogram iKomet (ADHD-udgaven), og hvad kan denne viden bidrage med...

Læs videre

Lad Coronaskolen blive mere end et eksperiment

At gøre sig erfaringer, både individuelt og som samfund, er med til at skabe læring – ja i nogle tilfælde kan det med tiden og forskeres medvirken blive til evidens. Ugen efter påske 2020 blev det største eksperiment nogensinde sat i søen ved at åbne for de mindste børns pasning, for dagtilbuddene og for skolerne til og med 5. klasse efter en periode med lukkede skoler og dagtilbud som følge af Corona virus. Et eksperiment, som forhåbentlig også bliver fulgt af forskere fra nogle af landets forskningsinstitutioner....

Læs videre