Børn vil gerne lege hele tiden

”Børn leger ikke for at udvikle sig og lære, men de udvikler sig og lærer, når de leger” (Ditte Winther-Lindquist) Leg er mange ting. Leg er børns måde at være i verden på. Børn leger for at lege. I legen skabes ofte en særlig stemning. Denne stemning danner rammen for et fællesskab i legen. Kreativitet skabes gennem leg, det er ikke kreativiteten, der skaber legen. Relationer opbygges gennem leg. Derfor er det vigtigt, at alle børn får mulighed at deltage i leg. Stort set al leg relaterer sig på den ene eller anden...

Læs videre

5 tip til en bedre sommerferie

Sommerferie er fantastisk, men de lange dage uden rutiner og planer kan være særligt svære for børn med ADHD. Her kan et skema med dagens og ugens aktiviteter give børnene den ro og forudsigelighed, de kender fra fx skoleskemaet eller fra de faste rutiner i institutionen i hverdagen. Her er 5 tip til at skabe gode rammer for en dejlig ferie sammen som familie: 

Læs videre

Praksisnære værktøjer til PPR

Gennem et skræddersyet kursusforløb leveret af Center for ADHD har PPR i Favrskov Kommune arbejdet intensivt med at omsætte viden og værktøjer fra familieprogrammet invest in Play® til PPR-praksis. ”Værktøjerne er praksisnære og lette at omsætte, når vi er ude og vejlede forældre, pædagoger og lærere. Programmet koblede sig let på den viden, vi havde i forvejen.”

Læs videre

Styrk relationen med dit barn gennem leg

Forskning viser, at børn, ved at udforske verden gennem leg fra spædbarnsalderen, lærer noget om sig selv og verden. Der er altså, helt fra barnet er spæd, en mulighed for at skabe relation og udvikle barnet. Harvard University peger på at dette gør sig gældende for barnet i hele barnets opvækst (1). Legen er barnets måde at udforske verden på, og vi kan som voksne koble os på barnets verden ved at deltage i legen. 

Læs videre

Omkostningseffektiv, hurtig og fleksibel hjælp til familier

Efterspørgslen på virksom hjælp er stadig stigende, men mange steder kan ressourcerne ikke følge med. Dette medfører en evig prioritering af, hvem der kan få hjælp og hvornår. En sådan melding kan virke nedtrykkende, men der er heldigvis sideløbende interesse for at udvikle flere online tilbud, som kan imødekomme disse udfordringer med fleksible og omkostningslette løsninger.

Læs videre

iKomet - et fleksibelt og virksomt online forældrekursus

iKomet er et online forældrekursus, som giver jer som børnefamilie mulighed for at få en fleksibel og virksom hjælp, når det passer ind i jeres hverdag. Tilbuddet er uafhængigt af hvor du bor, samt uafhængigt af hvilke tilbud der er i din kommune. Gennem forløbet møder man helt konkrete, pædagogiske redskaber, som man kan bruge til at øge trivsel og sænke konfliktniveauet i familien.

Læs videre

ADHD - er det en superkraft?

ADHD er en diagnose, der fortsætter med at være stor debat og diskussion omkring. Længe har der været voldsomt stigmatiserende myter om mennesker med ADHD og om diagnosen, men gennem de senere år er en anden og mere positiv fortælling begyndt at vokse frem. Særligt i forbindelse med fremstillinger af erhvervsfolk eller kendisser med ADHD kommer ordet ”superkraft” ofte frem i overskrifter.

Læs videre

Virksomme pædagogiske strategier - et godt alternativ til skældud!

Når konfliktniveauet stiger, kommer vi som voksne let til at opleve afmagt og gribe til uhensigtsmæssige strategier som f.eks. skældud. Skældud refererer til barnets oplevelse af en situation. Det, barnet oplever som skældud, er skældud for barnet og henviser til den andens stemmeføring, mimik, gestik, ordvalg mv. Rapporten ”Børns oplevelser af skæld ud i børnehaven” (Børns Vilkår, 2020) påviser, at mere end hvert sjette barn mange gange har oplevet, at en voksen i børnehaven har råbt vredt ad dem, og hvert fjerde...

Læs videre

Skoler skal være bedre til at bekæmpe mistrivsel blandt sårbare børn

”Man ved allerede, hvad det er der virker (…). Vi har brug for, at der kommer mere af det ud i praksis og på uddannelserne af lærere og pædagoger.” Sådan sagde Marie Stegger Sørensen, centerchef i Center for ADHD, da Danmarks Radio interviewede hende til indslag i både TV-avisen, radioavis samt artikler på dr.dk i starten af januar 2023. Indslagene omhandlede kommuners brug af ”hjemmelavede metoder”, i forsøg på at hjælpe børn i mistrivsel. Og antallet af børn i mistrivsel er desværre fortsat alt for højt.  

Læs videre

Piger & kvinder med ADHD/ADD

Mange piger og kvinder med ADHD bliver overset og diagnosticeret langt senere i livet end drenge og mænd – det mener Lotta Borg Skoglund, overlæge og speciallæge i almen medicin og psykiatri samt forfatter til bogen ”ADHD hos piger og kvinder. Fra dygtig pige til udbrændt kvinde”. Hun mener, at der bør være mere fokus på piger og kvinder med ADHD.

Læs videre

Familieværkstedet: Partnerskab om bedre liv for udsatte grønlandske familier i Region Midt

I samarbejde med Det Grønlandske Hus, Foreningen Grønlandske Børn og TUBA har Center for ADHD indgået et partnerskab om hjælp til udsatte grønlandske familier i Region Midt. Med midler fra Socialstyrelsen etablerer partnerskabet over en treårig projektperiode et familieværksted. Socialstyrelsen har afsat en større pulje med det formål at underbygge et partnerskab om udsatte grønlændere. Her tages afsæt i et ønske om at involvere og styrke samarbejdet mellem forskellige aktører og sektorer, så udsatte grønlændere...

Læs videre

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.