Klodser skaber fælles sprog i Favrskov PPR

- praksisnær aktionslæring med invest in play®

Rød, orange, gul, grøn, lyseblå, mørkeblå. Rundt omkring på lærerværelserne og børnehavestuerne i Favrskov Kommune står små tårne af legoklodser i seks forskellige farver og minder personalet om de værktøjer til relationsopbygning, som kommunens PPR-team har vejledt dem i. 

Værktøjerne bygger på evidensbaserede programmer, som psykologer og vejledere i Favrskov PPR har fået et aktionslæringsforløb i, tilrettelagt af Center for ADHD.

Teamleder i PPR, Camilla Bjergegaard Christensen kendte centret fra tidligere forløb med afsæt i evidensprogrammer, som hun selv havde haft stor glæde af i sit eget vejledningsarbejde, og derfor ønskede hun at opkvalificere sine medarbejdere og give dem et fælles sprog at drive vejledning ud fra. På baggrund af samtaler med leder og undervisere i Center for ADHD blev et kursusforløb skræddersyet til PPR-teamlederens ønsker for undervisningen, blandt andet prøvehandlinger i form af arbejdsopgaver ude i praksis, som skulle følges op på næstkommende undervisningsgang.

Et letomsætteligt og praktisk vejledningsværktøj

Camilla forklarer, hvordan hun ser værdien i invest in play®: ”iiP handler grundlæggende om at få en forståelse for relationskompetencer, altså hvordan vi kan få børn og unge til at gøre det, vi gerne vil have dem til på en måde, så vores styring af børn og unge ikke bliver med ydre verbale irettesættelser, men mere med relationsopbygning”.

”Det er et værktøj, der understøtter implementering af forandringer. Jo bedre, vi bliver til at bruge det, jo bedre tror jeg også, at det vil kunne understøtte den implementering. Jo flere kanaler vi kan køre det ud på, og jo flere gentagelser vi kan lave jo flere gange, jo mere vil lærere og pædagoger kunne koble sig på det”.

Det fysiske element i programmet, de farvede klodser, giver en visuel understøttelse, som fremmer læringen og gør det nemmere at fokusere i vejledningssituationen: ”Alt afhængig af hvad problematikken omkring barnet er, så kan vi ligesom sige okay, nu fokuserer vi på den her klods i dag, fordi det er her, vi skal arbejde. Man kan tage de klodser til side, som man har styr på, og skærpe opmærksomheden på øvrige”.

Vejlederne i Favrskov PPR har videreudviklet klodserne, så hver farve har fået en label med opsummerende tekst på for at ensarte begreberne. De har også lavet et hæfte, som sammen med klodserne er med til at lade tingene leve videre, når vejlederen er gået. ”Det er jo ikke på møderne, at udviklingen sker, men mellem møderne”, siger Camilla Bjergegaard Christensen.

Mere end bare flotte ord

Hvordan har vejledere, lærere og pædagoger så taget imod invest in play® værktøjerne?
PPR-teamlederen hører fra både teamets psykologer og specialpædagogiske vejledere, at strategien er nem at omsætte ude i praksis, fordi det er er så praktisk anvendeligt. Også de lærere og pædagoger, der er blevet vejledt i iiP-strategierne, udtrykker begejstring.

Det visuelt understøttede materiale giver særligt god mening på arbejdsmøder i forhold til de børn, hvor man er udfordret på relationerne ift. at få barnet til at gøre det, man gerne vil have barnet til. ”Normalt kan psykologer have rigtig mange ord for noget og så komme til at efterlade det pædagogiske personale med den opgave at omsætte det til hele til praksis. Med iiP kvitterer de i stedet med et ”Okay! Det er det her, jeg skal arbejde med”, for det er meget mere praksisorienteret, end når vejlederne bruger en masse flotte ord”, siger Camilla Bjergegaard Christensen.

Ud over PPR’s i alt 45 medarbejdere har også tale-høre-lærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter fået indblik i invest in play® værktøjerne. Det er et genstandsfelt, som løbende bliver holdt kørende, når man skal lave noget nyt. Det næste skridt er at bruge metoden som pædagogisk tilgang i forhold til PPR’s undersøgelse af kvaliteten i kommunens specialklasser, og dagplejerne i kommunen har også fået undervisning i invest in play® og er nysgerrige på det.

Når forskning møder virkelighed

Det kan skabe udfordringer at implementere et forskningsbaseret koncept i den virkelighed, som vejledere og pædagogisk personale står i, hvis rammerne for konceptet er ufleksible.

For Favrskovs PPR-teamleder har det haft stor betydning for samarbejdet med Center for ADHD at blive mødt med en fleksibel forståelse for den kommunale virkelighed. ”En ting er et koncept og en privat organisations måde at gøre tingene på – og så er der virkeligheden ude i kommunerne. Hvis ikke centrets medarbejdere havde den fleksible tilgang eller forståelse for vores præmisser, ville det have været sværere at samarbejde. Man kan mærke på lederen og underviserne, at de selv har været ude i kommunalt regi og ved, hvad virkeligheden er derude”, siger Camilla Bjergegaard Christensen om sin oplevelse af aktionslæringsforløbet i Favrskov PPR.

Fakta om forløbet

  • Deltagere: Psykologer og specialpædagogiske vejledere i Favrskov Kommune
  • Undervisere: Mette Bertelsen, speciallærer med en master i Specialpædagogik, og Jonas F. Friedrichsen, cand.psych. og specialist i klinisk psykologi, børn og unge
  • Varighed: Fire kursusdage fordelt over fire måneder
  • Teoretisk indhold: Praksisnære vejledningsstrategier med udgangspunkt i de evidensbaserede programmer invest in play® og De Utrolige År®
  • Praksis: Prøvehandlinger i hverdagen
  • Måling: Indsamling af datamateriale fra tre mellemtrinsklasser i form af SDQ-skemaer (Strength and Difficulties Questionnaire) før, under og efter forløbet

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.