Praksisnære værktøjer til PPR

Gennem et skræddersyet kursusforløb leveret af Center for ADHD har PPR i Favrskov Kommune arbejdet intensivt med at omsætte viden og værktøjer fra familieprogrammet invest in Play® til PPR-praksis.

”Værktøjerne er praksisnære og lette at omsætte, når vi er ude og vejlede forældre, pædagoger og lærere. Programmet koblede sig let på den viden, vi havde i forvejen.”

invest in Play® forældreprogrammet indeholder en lang række konkrete værktøjer, som sætter fokus på samspillet mellem børn og voksne. 

En af grundtankerne i invest in Play® er, at en indsats for at styrke relationen mellem barn og voksen er fundamentet, - og kommer før et fokus på rammesætning, struktur og regler, hvilket er et genkendeligt børnesyn for medarbejdere i PPR. Skal strukturer og regler virke og virke godt, er relationen mellem barn og voksen nødt til at være sikret gennem gode interaktioner. Når tingene spidser til, kommer vi let til at sætte ind med grænsesætning og får måske ikke øje på, at vi også skal sikre det positive syn og samvær med barnet så der ”tankes op” på relationskontoen.

Fra viden til praksis
Strategierne i invest in Play® er bygget op som en six-bricks-mdel. Det, at modellen også har et enkelt fysisk udtryk, har gjort, at det er nemt at  omsætte og det er nemt at tage modellen med ud til forældre, pædagoger og lærere til vejledningssamtaler. Byggestenene i strategien, som klodserne repræsenterer, hjælper til at fastholde vejledningens indhold og forløb. Det bliver håndgribeligt at huske det fælles, når der samtidig er noget fysisk, det kobler sig på.

Et fælles sprog på tværs af de forskellige fagligheder i PPR
I PPR-Favrskov har man valgt, at de pædagogiske konsulenter og psykologerne havde kursus og workshop sammen, hvilket gav gruppen mulighed for udvikling af fælles forståelser og et fælles sprog i forhold til de konkrete værktøjer og begreber.

At mærke det på egen krop

”Det var virkelig stærkt, at vi gennem øvelser og arbejde med video fik lov at opleve, hvad værktøjerne kunne, og hvordan de virkede. Det gør bare, at man husker det bedre.”

Hos Center for ADHD tager vi afsæt i, at man bedst husker, når man har prøvet metoderne af i praksis. På den måde oplever man, hvad det kan, og gennem øvelser oplever man også, hvad de gør for dem, man skal vejlede senere. Kursus og workshop er tilrettelagt, så der løbende veksles mellem viden, videoklip og øvelser, som sikrer, at indholdet kobler sig på det, som kursisterne i forvejen er optaget af, og at det bliver nærværende og let omsætteligt.

En metodisk og positiv tilgang
På Center for ADHD har vi stor erfaring med at give fagpersoner metoder og nye handlemuligheder i det daglige arbejde med børn. Som i beskrivelsen af samarbejdet med PPR-Favrskov skræddersyr vi gerne specifikke og praksisnære forløb. Vi tilrettelægger forløbene, så der er tid til at udvikle egne erfaringer i praksis mellem kursusgangene, sådan at vi løbende kan anvende og bearbejde omsætningen af de pædagogiske strategier til egen praksis og dermed styrke praksisudviklingen med både viden og handlingsfokus. 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du er nysgerrig på at høre mere eller læs mere om invest in Play® her på vores hjemmeside eller på www.investinplay.com

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.