Styrk relationen med dit barn gennem leg

Forskning viser, at børn, ved at udforske verden gennem leg fra spædbarnsalderen, lærer noget om sig selv og verden. Der er altså, helt fra barnet er spæd, en mulighed for at skabe relation og udvikle barnet. Harvard University peger på at dette gør sig gældende for barnet i hele barnets opvækst (1).

Legen er barnets måde at udforske verden på, og vi kan som voksne koble os på barnets verden ved at deltage i legen. 

Styrk båndet mellem barn og forældre

Hos Center for ADHD arbejder vi, i vores forældreprogrammer, aktivt med at bruge legen til at styrke båndet mellem barn og forældre. Når vi møder familier i vores center, er relationen mellem barn og voksen ofte tyndslidt af mange daglige konflikter, skældud, irettesættelser og forældrene oplever ofte stor afmagt og udmattelse. Når vi arbejder med at genetablere den gode kontakt mellem forældre og barn er legen en aktiv ingrediens i at få opbygget et positivt samspil igen (2). Vi ser samme mulighed for bruge legen til at styrke relationer i skole og dagtilbud, ved at den voksne deltager i legen, særligt i de tilfælde hvor den positive relation mellem barn og voksen kan være udfordret eller svær at fastholde.

Når den voksne gerne vil lege med

Når vi gerne vil bruge legen til at styrke relationen mellem barn og voksen er det vigtig, at de voksne kobler sig på barnets leg og ikke kommer til at overtage eller ville styre legen. Børn, der ikke er vant til at voksne vil lege med, kan i starten være afvisende over for den voksne, men ved at sætte sig og betragte eller tilbyde sig nogle gange, viser man engagement og giver barnets verden sin fulde opmærksomhed.

Her er er det væsentligt, at man indgår på barnets præmisser og får etableret det vi i centeret kalder børnestyret leg og særlige stunder.

De voksne følger barnets initiativ i legen og sikrer således at legen giver den nødvendige psykologiske næring til barnet og den voksne understøtter barnets udvikling af selvværd og selvtillid.

Forstå legens væsen

De tre centrale elementer i psykologisk næring er ejerskab, mestring og fællesskab (3). Disse tre områder er alle til stede når vi som voksne får mulighed for at være med i legen. Det er væsentligt at vi som voksne hjælper med at understøtte alle tre områder. Vi skal lade barnet have ejerskab for legen ved at gå med på barnets initiativer og bygge på dem. Mestring handler om at barnet får lov til at styre og vi får lov til at følge med. For at sikre den psykologiske næring skal vi være nærværende og til stede, derved fastholder vi fællesskabet og samværet omkring legen. Når vi lykkes med at følge barnets initiativ, så lykkes vi med en god leg.

Modsat kan vi også komme til at ødelægge legen, hvis vi som voksne, blive styrende i legen, så vi ikke følger barnet initiativer - så oplever barnet at miste ejerskabet. Vi kan også gøre legen for svær – så mister barnet mestringsfølelsen og vi kan være uopmærksomme og fraværende ved f.eks. at sidde med mobilen i hånden, mens vi skal lege, så mister vi oplevelsen af fællesskab omkring legen.

 

Artiklen er skrevet af Aut.Cand.Psyk. Specialist i klinisk psykologi Jonas F. Friedrichsen

 

1) Leg er en mulighed for at interagere med dit barn, brug denne mulighed, dit barn har brug for det. https://developingchild.harvard.edu/resources/brainbuildingthroughplay/
2) www.investinplay.com
3) Self-Determination Theory, SDT, Ryan & Deci; 2017

 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.