Hvordan kan man skabe flere og bedre deltagelsesmuligheder for alle?

Hvordan kan man, ved at optimere og kvalificere det samarbejde, der finder sted blandt de fagprofessionelle, skabe flere og bedre deltagelsesmuligheder for børn og øge trivslen for alle - også de voksne?

”Vi begynder at se, hvordan det både sprogligt gennem nye ord, men også i handling sætter sig helt ud i praksis”

”Vi er ligesom blevet mere sammenstemte omkring vores børnesyn og tilgang. Vi kan hænge det op på de samme kroge og der er bygget bro med ledelsen - vi har en mere fælles faglig referenceramme og det betyder meget for følelsen af rygstøtte”

”Vi har fået en anden legitimitet - også i forhold til at kontraktere og bruge pædagogiske handleplaner i vores arbejde”

Ovenstående citater stammer fra interne ressourcepersoner på Skovvejens Skole i Ballerup. Vi har i Center for ADHD siden december 2022 haft et samarbejde med Skovvejens skole i Ballerup, som har haft et ønske om at styrke og udvikle deres pædagogiske praksis, gennem praksisnær kompetenceudvikling for skolens pædagogiske ledere, ressourcepersoner samt pædagogiske medarbejdere fra 4. årgang.

Det er en kompleks opgave at udvikle trygge læringsmiljøer og øge deltagelsesmulighederne for alle børn. Følelsen af afmægtighed kan nemt komme til at flytte ind hos det pædagogiske personale, der hver dag skal løfte denne opgave helt ude i klasserne. Som intern ressourceperson og pædagogisk leder kan man opleve at stå i en udspændthed mellem personalets oplevelse af afmægtighed og børnenes behov for en styrkelse af den pædagogiske praksis.

Vi har i forløbet haft et særlig tæt samarbejde med skolens pædagogiske ledere og skolens interne ressourcepersoner. Vi har eksempelvis arbejdet med emner som kollegial vejledning, samskabelse, kontraktering, positionering, modstand, ejerskab og afmægtighed. Emner, som vi både har lavet supervision på og behandlet teoretisk, men som vi også har øvet og afprøvet for at klæde pædagogiske ledere og ressourcepersoner godt på, inden mødet med dem i egen praksis.

Skolen er nu godt på vej til at opfylde deres mål om et afstemt samarbejde for at skabe bedre deltagelsesmuligheder for alle børn, så konflikter og børns udadreagerende adfærd mindskes og der derigennem opnås øget deltagelse i læringsaktiviteter og øget trivsel i dagligdagen for alle – såvel børn som voksne.

Er du nysgerrig på at høre om muligheden for at arbejde med lignende indsatser i din dagligdag, så skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vi glæder os til at høre fra dig.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.