Omkostningseffektiv, hurtig og fleksibel hjælp til familier

Efterspørgslen på virksom hjælp er stadig stigende, men mange steder kan ressourcerne ikke følge med. Dette medfører en evig prioritering af, hvem der kan få hjælp og hvornår. En sådan melding kan virke nedtrykkende, men der er heldigvis sideløbende interesse for at udvikle flere online tilbud, som kan imødekomme disse udfordringer med fleksible og omkostningslette løsninger.

På Årskonferencen for Digital Psykiatri i november 2022 blev der budt ind med digitale løsninger, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel på hjælp. De kommende år er forventningen, at digitale løsninger kan være med til at forandre psykiatrien både indenfor forebyggelse, udredning og behandling. Det positive ved digitale løsninger er blandt andet et fravær af ventelister, høj fleksibilitet, lave omkostninger og den store værdi dette medfører for patienterne i psykiatrien. Men også udenfor psykiatrien kan de digitale løsninger være en måde at forebygge og hjælpe de familier, som dagligt oplever udfordringer med mange konflikter og mistrivsel. 

Rambøll har peget på, at en tidlig, virksom indsats, såsom evidensbaserede forældreprogrammer, kan spare samfundet i omegnen af 157.000 kr. pr. familie. Ubehandlet ADHD samt adfærdsforstyrrelser menes at koste flere mia. kr. nationalt hvert år. Der er derfor behov for at supplere de fysiske, evidensbaserede indsatser på familieområdet. Hos Center for ADHD gør vi blandt andet dette med det online forældretræningsprogram iKomet.

iKomet er et online, evidensbaseret forældretræningsprogram udviklet af Martin Forster på Karolinska Instituttet i Sverige. Programmet har med afsæt i forskning vist sig hjælpsomt til at mindske konfliktniveauet i familierne, opbygge den gode relation mellem børn og forældre, give gode strategier til vredeshåndtering, understøtte mere positive opdragelsesstrategier og generelt skabe bedre trivsel i familien. De der gennemfører iKomet oplever lige så stor effekt, som de familier, der gennemfører traditionel forældretræning. Programmet tilbyder konkrete, pædagogiske strategier gennem 7 afsnit målrettet familier med børn i alderen 3-11 år.

Som onlinetilbud er iKomet let tilgængeligt og uden venteliste. Det er desuden fleksibelt for de børnefamilier, der ønsker hjælp, men føler sig pressede af hverdagens travlhed. Hos Center for ADHD tilbyder vi iKomet i to udgaver – en basisudgave samt en ADHD-udgave med ekstra fokus på vanskeligheder i relation til uro- og opmærksomhedsforstyrrelser. Som organisation eller kommune er det muligt at tilbyde iKomet gennem Center for ADHD eller uddanne egne iTerapeuter, så iKomet kan udbydes direkte gennem jeres egen tilbudsvifte. Hertil kan vi også fungere som sparringspartnere på, hvorvidt iKomet skal være et generelt tilbud, et tilbud til de familier, der står på ventelister, noget man giver som en sideløbende indsats, eller andre muligheder I måtte gå og have overvejelser om.

Læs mere her eller kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis I vil høre mere om at udbyde iKomet i eget regi.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.