Vi byder to nye medarbejdere velkommen ombord

Vi er glade for at byde Henrik Kyed Steffensen velkommen ombord Henrik kommer fra en stilling som Familiebehandler i Børnecentret i Aarhus kommune. Her har han blandt andet arbejdet med evidensbaserede programmer som PMTO og De Utrolige År®. Med god hjælp og sparring fra dukken Anton, har Henrik hjulpet mange børn, unge og familier. Om ansættelsen i Center for ADHD fortæller Henrik: ”Først og fremmest er det en arbejdsplads, som har en opdateret viden omkring børn, trivsel og ADHD. Arbejdsgangene virker enkle og...

Læs videre

En ferie med leg, nærvær og sjove stunder

Vinterferie. Det er nu. Børnene glæder sig. Vi voksne, der kan holde ferie med børnene har sikkert også forventninger til, hvad ferien skal bidrage med. Mange børn har lange dage i skolen eller i daginstitutionen. Børnenes hverdag rummer mange indtryk. Fagligt er der krav og prøver fra børnenes første skoleår. Der er flere voksne i børnenes liv som børnene knytter sig til, og så er der de sociale relationer, som børnene skal lære at indgå i.

Læs mere

Streger på tavlen – kan det bruges til noget?

På Center for ADHD hører vi mange fortællinger om danske skoler og vi møder mange forældre som har en mening om deres børns skole. Nogle fortællinger er positive, om lærere der rummer børn med ADHD og lignende vanskeligheder, men af og til dukker der andre knap så positive historier op. En fortælling, som vi møder jævnligt, er historien om streger på tavlen. 

Læs mere

Nyt studie viser, at kun 15 % af børn med ADHD er trygt tilknyttet

Nyt studie peger på, at børn med ADHD har sværere ved at knytte sig til deres forældre. Studiet viser også, at kun 23 % af mødrene har en tryg tilknytning til deres børn. Pernille Darling Rasmussen fra Syddansk Universitet har undersøgt tilknytningen hos 60 danske børn på 7-12 år med ADHD og deres mødre.

Læs mere

Digital dannelse handler om meget mere end digitale medier

Digital dannelse handler om meget mere end digitale medier Vi skal kigge på de voksne omkring børnene Når det handler om børn, så er det de voksne omkring børnene vi skal kigge på og have fat i. Sådan startede Pernille Rosenkrantz Theil debatten på konferencen. Hun opfordrede samtidig til, at fællesskabet skal tage hånd om den digitale dannelse og ikke lade det være op til den enkelte familie alene.

Mere her

Inklusion kan være en god ide - hvis...

ADHD-børn kan profitere på at spejle sig i andre børn, men der skal være voksne nok og de skal have viden om den udviklingsforstyrrelse, der er tale om.  Kjeld Rasmussen (KR) i samtale med Psykolog Line Møller (LM) Center for ADHD.  Læs hele artiklen

Læs mere

Hvordan lærer mit barn at blive en god kammerat.

Sociale kompetencer udvikles med alderen, men er udviklingsforstyrrelsen ADHD i spil, sker det ofte, at barnet ikke udvikler alderssvarende sociale færdigheder. De sociale kompetencer er derimod forsinkede, fordi der er forskel på barnets biologiske alder og dets udviklingsalder.

Læs indlæg her

Gå vintertiden i møde med gode redskaber

Forskellige situationer giver forskellige udfordringer Sommer, sol og udendørsaktiviteter er som udgangspunkt en god ramme at være barn i. På legepladsen, i skoven og på stranden er der plads til store armbevægelser. Larm og høje lyde generer ikke omgivelserne i særlig høj grad, listen over, ting man ikke må, er ikke særlig lang, og mulighederne for aktiviteter er mange.

Læs hele artiklen

Ros er barnets brændstof til god opførsel

Opmærksomhed, ros og opmuntring er barnets brændstof og motivation til at gøre tingene godt. Kort sagt er det benzin til at fremme den gode opførsel. Når forældre og andre vigtige voksne i barnets liv, opmuntrer og roser, viser de barnet, hvilken adfærd, der er ønskelig, og ved at barnet oplever sin  adfærd belønnet med opmærksomhed og ros, bekræftes det i, at det er den adfærd, der er den rigtige.

Læs mere

Leg er en investering i barnets fremtid

Der er mange grunde til, at leg ikke kun må blive til noget, der kan foregå i pauserne og uden voksne. Psykolog Mogens Hansen forklarer vigtigheden af leg med, at biologien ganske enkelt har indbygget i menneske- (og dyre)børn, at de har lyst til at blive bedre og bedre til alting, til at gå, løbe, hoppe og klatre.

Mere her