Leg med mig - Bedre hverdag

Leg med mig er et hæfte som giver lettilgængelig og praksisnær inspiration til det pædagogiske personale i dagtilbud for børn i alderen 1 - 6 år. 
I Center for ADHD har vi igennem 10 år arbejdet systematisk med leg. Legen som den relationsopbyggende grundsten mellem forældre og barn eller pædagog og barn. Legen som den voksnes adgang til gennem nærvær og sproglig stilladsering, at styrke barnets sprog, socialisering, emotionelle regulering og koncentrationsevne, med andre ord - læring gennem leg. Hæftet giver forslag til indsatser, som styrker den daglige trivsel for børnene i dagtilbud. Relationsopbygning, koncentrationsevne gennem fokuseret nærvær med en voksen, hjælp til socialt samspil og støtte til emotionel regulering. Dette er alt sammen fundamentale, faglige fokusområder i det pædagogiske arbejde, som hæftet giver både teoretisk og praktisk inspiration til. 

I hæftet "Leg med mig" er der psykologiske og pædagogiske begrundelser for de anbefalede tilgange, og der er konkrete redskaber til at bruge legen fagligt i det pædagogiske arbejde. 
Hæftet knytter an til forskellige former for leg, og beskriver, hvad den voksne kan understøtte i de forskellige typer for leg, og hvordan denne involvering på forskellig vis styrker børnenes udvikling. 

Du kan bestille hæftet "Leg med mig" ved at udfylde denne formular.

Prisen er 200,- kr. + porto ved forsendelse. 

Du kan få mere inspiration til leg med vores legeplakat

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.