Vejledning & psykoedukation ADHD

Vi har nu udgivet 2. oplag af Vejledning & psykoedukation ADHD.

Vi har siden starten af 2010 tilbudt forældretræningsprogrammet De Utrolige År®, som forskningsmæssigt har vist sig at hjælpe forældre, der har børn med ADHD. I løbet af årene har gruppelederne af forældregrupperne tilføjet vigtige ADHD-pointer til programmet, fordi erfaringen viste, at forældrene havde brug for at lære mere om diagnosen for bedre at kunne forstå deres børns reaktioner. 

De ekstra ADHD-pointer fik navnet "sløjfer", fordi de er bundet op på kursets temaer, og fordi de fungerer som en lille tur ud af programmet og tilbage igen. 

Hæftet er anbefalet af Aarhus bibliotekerne og de skriver:

"Inspiration og viden til at forstå diagnosen ADHD bedre. Hæftet kan bruges af såvel forældre til børn med ADHD som gruppeledere, lærere og pædagoger, der har brug for viden, forståelse og inspiration til at styrke og støtte børn med ADHD i deres hverdag" (kilde: bibliotekernes website).

Temaernes rækkefølge er bestemt af progressionen i De Utrolige År® pyramiden og lægger sig til programmerne førskole og skolealder. De sidste temaer har et mere generelt psykoedukativt indhold og er tænkt som et supplement til gruppeledere, som de kan inddrage på passende steder i deres planlægning, eller når der bliver kaldt på netop det tema. Alle temaerne kan også stå selv, og giver alle pædagoger og lærere en vigtig viden, forståelse og inspiration til at styrke og støtte børn med ADHD i skolen og i daginstitutioner.

Du kan bestille hæftet "Vejledning & psykoedukation ADHD" ved at udfylde denne formular.

Prisen er 220,- kr. + porto ved forsendelse. 

Følg med på FacebookLinkedIn og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.