Familieværkstedet: Partnerskab om bedre liv for udsatte grønlandske familier i Region Midt

I samarbejde med Det Grønlandske Hus, Foreningen Grønlandske Børn og TUBA har Center for ADHD indgået et partnerskab om hjælp til udsatte grønlandske familier i Region Midt. Med midler fra Socialstyrelsen etablerer partnerskabet over en treårig projektperiode et familieværksted. Socialstyrelsen har afsat en større pulje med det formål at underbygge et partnerskab om udsatte grønlændere. Her tages afsæt i et ønske om at involvere og styrke samarbejdet mellem forskellige aktører og sektorer, så udsatte grønlændere i Danmark sikres bedre vilkår.

 

 

Mål for projektet
Familieværkstedets overordnede mål er at forebygge transgenerationelle traumer. Under dette overordnede mål er delmålene for familieværkstedet at lindre og behandle traumer hos både børn og voksne, styrke familiens indbyrdes samspil, forebygge og behandle senfølger hos børn og unge efter misbrug af rusmidler i familien samt skabe trygge udviklende fællesskaber. For Center for ADHD er målet at styrke forældrekompetencer samt mentaliseringsevnen hos forældrene. For at opnå disse mål, vil familieværkstedet samarbejde om sociale aktiviteter, terapi og forældretræning.

Center for ADHD’s bidrag til Familieværkstedet
Center for ADHD arbejder for at øge trivsel og samvær i de relationer, der hver dag omgiver børnene både i hjemmet, skolen og daginstitutionen. Måden, vi som omgivelser møder børnene på, er afgørende for deres trivsel. I familieværkstedet vil Center for ADHD bidrage med viden om og konkrete tiltag til at øge forældrekompetencer og mentaliseringsevnen hos forældrene.

Familieværkstedet bygger på at trygge hjem skaber trygge børn. Derfor vil Center for ADHD udvikle en grønlandsk udgave af online forældretræningskursus iKomet. iKomet er målrettet familier, der oplever mistrivsel. Det kan være, at man som forælder synes, at man skælder for meget ud, at ens barn har et voldsomt temperament eller at man føler, at man kommer til kort i forhold til opdragelse af ens barn. Forskning har vist, at programmet giver forældre en større sikkerhed i forældrerollen, giver en øget brug af positive opdragelsesstrategier, reducerer adfærdsproblemer og styrker trivslen hos barnet. iKomet skal således styrke relationen mellem barn og forælder for at understøtte trygge hjem, der skaber trygge børn. Konkret betyder det, at vi i Center for ADHD arbejder på at tilpasse og oversætte iKomet til grønlandsk sprog og kultur. Vi håber herigennem at hjælpe grønlandske familier til øget trivsel og samarbejde i familien.

Få mere at vide
Hvis du er blevet nysgerrig på, om forældretræningskurset iKomet kan være noget for dig, kan du kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vi kan både hjælpe dig i gang som forælder – på dansk eller grønlandsk – eller som organisation eller kommune, der ønsker at høre mere om, hvordan I kan bruge iKomet hos jer. Vi afholdte i marts 2023 et webinar om iKomet, hvis du er interesseret i at vide mere om iKomet generelt, kan der for 50 kr. købes adgang til optagelsen af webinaret her.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.