Skoler skal være bedre til at bekæmpe mistrivsel blandt sårbare børn

”Man ved allerede, hvad det er, der virker (…). Vi har brug for, at der kommer mere af det ud i praksis og på uddannelserne af lærere og pædagoger.”

Sådan sagde Marie Stegger Sørensen, centerchef i Center for ADHD, da Danmarks Radio interviewede hende til indslag i både TV-avisen, radioavis samt artikler på dr.dk i starten af januar 2023.

Indslagene omhandlede kommuners brug af ”hjemmelavede metoder”, i forsøg på at hjælpe børn i mistrivsel. Og antallet af børn i mistrivsel er desværre fortsat alt for højt.

 

Nye opgørelser viser, at der i 2021 blev brugt 1.6 mia. DKK på forældres tabte arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste er en kompensationsmulighed, når forældre i en kortere eller længere periode er hjemme med børn der ikke er i trivsel. Det gode spørgsmål er, hvordan denne udvikling kan vendes.

Brugen af evidensprogrammer som tidlig indsats
I Center for ADHD arbejder vi med afsæt i evidensprogrammer, der har dokumenteret effekt i praksis. En styrkelse af tidlige, tværprofessionelle og helhedsorienterede tilgange, der bygger på evidens, kan være med til at sikre virksomme og effektive strategier hos forældre og fagprofessionelle og dermed mindske mistrivsel hos børn og unge. 

Ved brug af evidensbaserede programmer opnår fagprofessionelle et fælles ståsted, der kan skabe trygge rammer og forudsigelighed for det enkelte barn samt for børnefællesskaber og læringsmiljøer.

Netop betydningen af et fælles ståsted blev allerede understreget, da Rådet for Børns Læring tilbage i 2014 havde fokus på inklusion i skolen: 

”En afgørende forudsætning for at lykkes med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn er, at skolen har et fælles værdigrundlag, der beskriver, hvad inklusion er, og hvordan man arbejder med det.” (…) ”Alle skolens medarbejdere skal have kendskab til indholdet, og det er nødvendigt, at der blandt skolens medarbejdere er en fælles forståelse, hvordan man på skolen arbejder med børns forskellige behov (Rådet for Børns Læring, 2015).

Med afsæt i viden styrkes den professionelle dømmekraft, fordi man får et mere sikkert grundlag at udøve sin praksis på. En fælles forståelse og en fælles tilgang i praksis, øger kvaliteten i arbejdet med børns forskellige behov og kan minimere bekymringer, møder, ineffektive strategier og i sidste ende udgifter. 

Dette handler også om god ledelse. Forskning peger bl.a. på, at skoleledelsen spiller en afgørende rolle i såvel udvikling og udmøntning af skolens konkrete målsætninger om inklusion.

Eksempler fra kommuner
Tilbage til indslagene fra DR, hvor ansatte og ledere fra henholdsvis Skovvejen Skole i Ballerup Kommune og Tilst Skole i Aarhus Kommune udtaler sig om deres erfaringer med at hente inspiration fra evidensprogrammer.

Link til TV-Avisen d. 5.1.23 kl. 9.00

Begge skoler har investeret ressourcer i opkvalificering af personalet. Opkvalificeringen, der er forestået af Center for ADHD, tager afsæt i effektive strategier og principper fra evidensprogrammer og gennemføres som samskabende og praksisnære forløb, der har fokus på omsætning af viden til praksis.

Skolerne fremhæver, at inspirationen fra evidensprogrammerne giver større sikkerhed i rollen som kompetent fagprofessionel, da man får fælles viden, som virker i hverdagen. Desuden fremhæves det praksisnære fokus, som afgørende for at strategierne rent faktisk bliver omsat og sætter sig spor i praksis. Fra begge skoler lyder således en anbefaling til brugen af evidensprogrammer.

Center for ADHD vil derfor opfordre både landspolitikere og lokalpolitikere til at prioritere penge til at omsætte det, vi ved virker. Det er her den negative udvikling kan vendes.

Link til artikel på dr.dk

Kontakt
Er I interesserede i at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres organisation eller kommune, så kontakt os på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kig på vores hjemmeside for kommende kurser: https://adhdcenter.dk/kommende-kurser

 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.