Hvad er kriterierne for en ADHD diagnose?

I starten af 2022 udkom en ny version af WHO's ”International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems” kaldet ICD-11. Det er den diagnostiske manual, der ligger til grund for en psykiaters eller specialpsykologs vurdering af om en person har ADHD.  

Der er en række forskellige ændringer ift. diagnosticeringen og klassifikationen af ADHD/ADD ift. den tidligere diagnostiske manual ICD-10, som er 25 år gammel. ICD-11 forventes at blive oversat i løbet af de næste par år, ligesom man forventer, at ICD-11 først er fuldt implementeret i 2025.  

 

Nedenfor følger nogle af de ændringer, der med ICD-11 kommer til at gælde ift. klassifikationen af ADHD. 

I den nuværende ICD-10 skal symptomer på ADHD have været til stede før 7-års alderen. Dette ændres i ICD-11 til før 12-års alderen, samtidig med at det præciseres, at det for nogen først vil komme til udtryk senere i livet. 

I ICD-11 går man desuden væk fra kriterier for symptomer og flytter i stedet fokus til at beskrive funktionsevne. Desuden har man fjernet vurderinger af sværhedsgrad (let, moderat, svær). 

I ICD-10 var det et krav, at adfærden/symptomerne skulle udvises i flere arenaer – fx skole og hjem. Dette er ændret i ICD-11 til at adfærden/symptomerne skal udvises på tværs af adskillige domæner, samtidig med at det præciseres, at dette kan variere som følge af struktur og krav i de forskellige domæner/kontekster. 

Det er også nyt i ICD-11, at de symptomer, der udvises, ikke må skyldes anden mental-, adfærdsmæssig eller ”neurodevelopmental” lidelse eller komme til udtryk som konsekvens af rusmidler eller medicin. 

”ICD-11 klassificerer ADHD som en ”neurodevelopmental disorder” frem for som en ”Disruptive Behaviour Disorder” (jf. ICD-10). Hensigten hermed er at undgå stigmatisering samt anerkende det til tider oversete forhold, at ’forstyrrende adfærd’, fx hos piger, snarere kan komme til udtryk som påfaldende uopmærksomhed (Dansk Psykolog Forening, psykolog Irene Christiansen).  

I ICD-11 er der tre beskrivelser/præsentationer af ADHD: 

- ADHD med overvejende forekomst/præsentation af uopmærksomhed 

- ADHD med overvejende forekomst/præsentation af hyperaktivitet-impulsivitet 

- ADHD – kombineret type. 

Nogle af de beskrevne fordele ved ICD-11 er, at den indeholder flere diagnoser og højere detaljeringsgrad end ICD-10, hvilket gør det muligt nemmere at udvide klassifikationen fremadrettet, ligesom den er ”født som en digital klassifikation – dvs. er skabt digitalt og dermed bedre egnet til at understøtte et digitaliseret sundhedsvæsen” (Sundhedsdatastyrelsen, 2022). 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.