PMTO

PMTO er udviklet ved Oregon Social Learning Center, Eugene, Oregon, USA. Programmet er udviklet til at imødegå de udfordringer, som familier møder, når deres barn udvikler problemadfærd.

 Programudviklerne opnåede positive resultater med indsatsen i de kliniske forsøg, som op igennem 1980’erne og 1990’erne blev udført og dokumenteret i USA. Ved indførelse af PMTO i Norge fra 1999 opnåede programmet den første nationale udbredelse og blev i fuld skala indført i en social- og sundhedsfaglig praksis i såvel kommuner, helsesystemer og psykiatri. Først herefter blev PMTO udbredt i stor skala i henholdsvis Island (2000), Danmark (2004), Holland (2005) og i forskellige delstater og enkeltprojekter i USA.

I Danmark blev interessen for PMTO vakt via nogle enkelte jyske kommuner, som havde et ønske om at styrke indsatsen for målgruppen, ligesom de samtidig havde et ønske om at kunne yde en indsats, som var veldokumenteret både i forhold til indhold og resultater. Socialstyrelsen gik ind i en afprøvning af PMTO i 2004 sammen med disse fire danske kommuner. Siden 2006 er danske terapeuter uddannet i Danmark.

PMTO-Danmark har siden 2010 selv forestået kvalitetssikringen af PMTO i form af certificering af nye terapeuter og recertificering af uddannede terapeuter. Socialstyrelsen har i de første år ydet økonomisk støtte til implementering af PMTO i Danmark. Socialstyrelsen har ligeledes forestået både uddannelse, implementering og kvalitetssikring af PMTO indtil 2014. Herefter har VIA University College overtaget en stadig større del af dette arbejde. I dag er PMTO Danmark fuldt forankret i VIA University College.

Igennem årene er 11 hold terapeuter blevet uddannet i den individuelle formidling af metoden. 5 hold terapeuter har desuden uddannet sig til gruppeledere.

Individuelt forløb

PMTO

I den individuelle behandling mødes terapeut og forældre almindeligvis en time en gang ugentligt. Forløbet tilrettes familiens aktuelle behov og mestringsevne og kan derfor variere i længde. De danske erfaringer viser, at den individuelle familiebehandling i gennemsnit indeholder ca. 23 sessioner.

 

Praktiske oplysninger


I forløbet gennemgås en række temaer, og der trænes forskellige situationer. Dialog, rollespil og opfølgning via hjemmeopgaver er nogle af de metoder terapeuten anvender i træningen. Normalt mødes terapeut og familie i et særskilt behandlingslokale, men arbejdet kan også foregå i familiens hjem.

Målgruppe

PMTO er velegnet til familier, som har et barn med udadrettet problemadfærd, hvor barnet/den unge gennem længere tid har været tiltagende eller særligt krævende, negativt, grænsesøgende, trodsigt, uroligt, aggressivt eller vredt, har bekymrende skolefravær eller færdes i en særlig uhensigtsmæssig kamme ­ ratskabsgruppe. Denne adfærd får ofte barnet/teenageren til at stå uden for sociale fællesskaber, og børn/ teenagere med disse problemer har brug for at lære en mere social og konstruktiv måde at være sammen med andre på. Problemadfærden kan være diagnosticeret eller ikke diagnosticeret, og barnet/den unge kan også have andre diagnoser. Familier med børn med ADHD og problemadfærd kan f.eks. ofte have glæde af metoden sideløbende med evt. medicinsk behandling. Barnet er mellem ca. 4 år og ca. 17 år.

Hold dig opdateret!

Følg med på vores blogs, hvor lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Følg os

Nyhedsbrev