Individuelt forløb

PMTO

Hvis I oplever, at jeres barn er meget krævende, negativt, grænsesøgende, aggressivt eller vredt i det daglige, og har problemerne stået på i flere måneder, er PMTO måske et tilbud, der kan hjælpe jer videre til et mere positivt samvær i familien.

Et PMTO-forløb består af samtaler og øvelser, der støtter jer som forældre i samværet med jeres barn. I som forældre er terapeutens vigtigste samarbejdspartnere og barnets vigtigste læremestre. Det er jer, der skal hjælpe jeres barn til nogle nye, positive mønstre. Forløbet fokuserer på jeres styrker og støtter jer i jeres rolle som forældre.

I det individuelle forløb mødes terapeut og forældre almindeligvis en time en gang ugentligt. Forløbet tilrettelægges efter familiens aktuelle behov og kan derfor variere i længde. Et forløb på Center for ADHD strækker sig over 10 - 12 sessioner.  

Praktiske oplysninger


Dialog, øvelser og opfølgning via hjemmeopgaver er nogle af de metoder terapeuten anvender i træningen. Forløbet bygges op omkring en række temaer, som fx tydelige beskeder, positiv involvering, ros og opmuntring, effektiv grænsesætning og der øves i de forskellige hverdagssituationer. Sessionerne er af en times varighed.

Deltagelse er ikke betinget af hverken diagnose eller henvisning, men tilmelding foregår på baggrund af en visitationssamtale hos os med en af vores PMTO-terapeuter og opstart kan typisk være inden for et par måneder efter afholdt visitationssamtale. 

Vi har desværre pt. lukket for tilmelding til PMTO forløb. Vi forventer at åbne op for tilmelding til ventelisten igen i foråret 2025.

Lidt om historien

PMTO (Parent Management Training Oregon) er udviklet ved Oregon Social Learning Center, Eugene, Oregon, USA. Programmet er udviklet til at imødegå de udfordringer, som familier møder, når deres barn udvikler problemadfærd.

 Programudviklerne opnåede positive resultater med indsatsen i de kliniske forsøg, som op igennem 1980’erne og 1990’erne blev udført og dokumenteret i USA. Ved indførelse af PMTO i Norge fra 1999 opnåede programmet den første nationale udbredelse og blev i fuld skala indført i en social- og sundhedsfaglig praksis i såvel kommuner, helsesystemer og psykiatri. Først herefter blev PMTO udbredt i stor skala i henholdsvis Island (2000), Danmark (2004), Holland (2005) og i forskellige delstater og enkeltprojekter i USA.

I Danmark blev interessen for PMTO vakt via nogle enkelte jyske kommuner, som havde et ønske om at styrke indsatsen for målgruppen, ligesom de samtidig havde et ønske om at kunne yde en indsats, som var veldokumenteret både i forhold til indhold og resultater. Socialstyrelsen gik ind i en afprøvning af PMTO i 2004 sammen med disse fire danske kommuner. Siden 2006 er danske terapeuter uddannet i Danmark.

PMTO-Danmark har siden 2010 selv forestået kvalitetssikringen af PMTO i form af certificering af nye terapeuter og recertificering af uddannede terapeuter. Socialstyrelsen har i de første år ydet økonomisk støtte til implementering af PMTO i Danmark. Socialstyrelsen har ligeledes forestået både uddannelse, implementering og kvalitetssikring af PMTO indtil 2014. Herefter har VIA University College overtaget en stadig større del af dette arbejde. I dag er PMTO Danmark fuldt forankret i VIA University College.

Målgruppe

PMTO er særligt velegnet til familier, som har et barn med ADHD eller lignende adfærd. Denne adfærd får ofte barnet til at stå uden for sociale fællesskaber, og børn med disse problemer har brug for at lære en mere social og konstruktiv måde at være sammen med andre på. Barnet kan være diagnosticeret eller ikke diagnosticeret, og barnet kan også have andre diagnoser. På Center for ADHD tilbyder vi PMTO til familier med børn i alderen 9 - 12 år (fondsstøttet i Center for ADHD) og fra 13 - 17 år (egenbetaling i Center for ADHD). 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.