PMTO

PMTO er udviklet ved Oregon Social Learning Center, Eugene, Oregon, USA. Programmet er udviklet til at imødegå de udfordringer, som familier møder, når deres barn udvikler problemadfærd.

 Programudviklerne opnåede positive resultater med indsatsen i de kliniske forsøg, som op igennem 1980’erne og 1990’erne blev udført og dokumenteret i USA. Ved indførelse af PMTO i Norge fra 1999 opnåede programmet den første nationale udbredelse og blev i fuld skala indført i en social- og sundhedsfaglig praksis i såvel kommuner, helsesystemer og psykiatri. Først herefter blev PMTO udbredt i stor skala i henholdsvis Island (2000), Danmark (2004), Holland (2005) og i forskellige delstater og enkeltprojekter i USA.

I Danmark blev interessen for PMTO vakt via nogle enkelte jyske kommuner, som havde et ønske om at styrke indsatsen for målgruppen, ligesom de samtidig havde et ønske om at kunne yde en indsats, som var veldokumenteret både i forhold til indhold og resultater. Socialstyrelsen gik ind i en afprøvning af PMTO i 2004 sammen med disse fire danske kommuner. Siden 2006 er danske terapeuter uddannet i Danmark.

PMTO-Danmark har siden 2010 selv forestået kvalitetssikringen af PMTO i form af certificering af nye terapeuter og recertificering af uddannede terapeuter. Socialstyrelsen har i de første år ydet økonomisk støtte til implementering af PMTO i Danmark. Socialstyrelsen har ligeledes forestået både uddannelse, implementering og kvalitetssikring af PMTO indtil 2014. Herefter har VIA University College overtaget en stadig større del af dette arbejde. I dag er PMTO Danmark fuldt forankret i VIA University College.

Individuelt forløb

PMTO

I det individuelle forløb mødes terapeut og forældre almindeligvis en time en gang ugentligt. Forløbet tilrettelægges efter familiens aktuelle behov og kan derfor variere i længde. Et forløb på Center for ADHD strækker sig over 10 - 12 sessioner.

 

Praktiske oplysninger


I forløbet gennemgås en række temaer, og der øves forskellige situationer. Dialog, øvelser og opfølgning via hjemmeopgaver er nogle af de metoder terapeuten anvender i træningen. Sessionerne er af en times varighed.

Er du interesseret i at høre mere om et PMTO forløb er du velkommen til at kontakte os, så vi kan aftale tid til en visitationssamtale.

Målgruppe

PMTO er særligt velegnet til familier, som har et barn med ADHD eller lignende adfærd. Denne adfærd får ofte barnet til at stå uden for sociale fællesskaber, og børn med disse problemer har brug for at lære en mere social og konstruktiv måde at være sammen med andre på. Barnet kan være diagnosticeret eller ikke diagnosticeret, og barnet kan også have andre diagnoser. På Center for ADHD tilbyder vi PMTO til familier med børn i alderen 7 til 8 - 12 år.

Følg os

Nyhedsbrev