Information til beslutningstagere

invest in play®

Retningslinier for implementering af invest in play®

invest in play's mål er at levere de mest virksomme, kulturelt tilpassede og omkostningseffektive interventioner i arbejdet med børn og familier, som samtidig er lette for organisationer og kommuner at implementere. Nedenstående model og retningslinjer for implementering sikrer kvaliteten og bæredygtigheden, når programmet implementeres.  

Antal gruppeledere
Det anbefales, at der uddannes minimum 3 gruppevejledere i forbindelse med opstart af programmet for at sikre kontinuitet og det faglige miljø omkring programmet

Arbejdstid
6-8 timer pr. gruppevejleder ugentligt afhængig af erfaringsniveau

Faglig kvalitetssikring
Den faglige kvalitetssikring sker gennem faglig sparring internt i organisationen, deltagelse i masterclasses, certificering og sikring af fidelitet gennem deltagelse i videobaseret supervision (se nedenstående implementeringsmodel)

Bæredygtig implementering i organisationen
Afhængig af organisationens størrelse sikres bæredygtigheden gennem uddannelse af egne iip supvervisorer og instruktører

For mere info om implementering og faglig kvalitetssikring kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kvalitet i implementeringen

Nedenstående model viser de 6 iip implementeringsniveauer.

Jo højere niveau jo stærkere implementering og derved bedre effekt for børn og familier.

Niveau 1 – Materialer Fagpersoner eller organisationer har blot adgang til iip materialet og får ingen implementeringsstøtte.

Niveau 2 – Vejlederuddannelse Fagpersoner uddannes som iip vejledere på en tredages workshop til at levere programmet til familier.

Niveau 3 – Certificeret vejleder iip vejledere gennemgår en certificeringsproces for at stimulere læring og faglig udvikling i kernevejlederfærdighederne. Certificeringsprocessen består af 2 obligatoriske Masterclasses, der fokuserer på de vigtigste vejlederfærdigheder i arbejdet med familierne, samt et kort online skema der udfyldes med henblik på selvrefleksion.

Niveau 4 – Fidelitets vejleder På dette niveau sikres fideliteten via videobaseret supervision på vejleders egen praksis. Vejleder deltager i minimum 3 temabaserede vejledninger (hjemmeaktiviteter, videoklip og øvelser) og medbringer video fra egen praksis minimum én gang.

Niveau 5 – Supervisor Fidelitetsvejledere kan ansøge om at blive iip-supervisor. Dette kræver en videogennemgang af en hel gruppesession sammen med en iip-instruktør, hvor vejlederen modtager feedback på sin praksis. På baggrund af godkendelse af videogennemgangen deltager vejleder i supervisor-uddannelse og supervisor-certificering. invest in play anbefaler at alle større organisationer uddanner egne supervisorer for at sikre kvalitet og fidelitet.

Niveau 6 – Instruktør Supervisorer kan ansøge om at blive instruktører, som kan uddanne nye iip-vejledere. Dette kræver en videogennemgang af en hel iip-supervision, hvor supervisoren modtager feedback på sin praksis. På baggrund af godkendelse af videogennemgangen deltager supervisor i instruktøruddannelse og instruktørcertificering. invest in play anbefaler at hvert land eller organisationer med mange vejledere uddanner egne instruktører for at sikre kvalitet, fidelitet og en bæredygtig implementering.

Kombiner med omkostningseffektiv, hurtig og fleksibel hjælp til familier

iKomet - onlinebaseret forældretræning

Introduktion til iKomet:

iKomet er et online forældretræningsprogram, som giver jer som Kommune mulighed for at tilbyde forebyggende hjælp online til børnefamilier, der er udfordrede i samspillet med deres børn. Ved at tilbuddet er online kan familierne tilgå det hjemmefra, uden besvær med transport, fri fra arbejde, børnepasning – og uafhængigt af kommunens åbningstider. Tilbuddet kan indtænkes som laveste trin i en ”stepped care” model og er særdeles omkostningseffektivt ift. sammenlignelige eksisterende tilbud såsom fx Åben Anonym Rådgivning. For hver familie, der gennemfører et forløb er den gennemsnitlige samlede arbejdstid for i-terapeuten ca. 1-1,5 time. 

Forskning fra Karolinska Instituttet i Stockholm viser, at de familier der gennemfører iKomet, har lige så positiv effekt af programmet som traditionel forældretræning, dvs. større sikkerhed i forælderrollen, øget brug af positive opdragelsesstrategier, reduktion i adfærdsproblemer, samt styrket trivsel hos barnet. Effekten har vist sig holdbar også et år efter endt forløb.

iKomet – Pilotkommune

Center for ADHD ønsker at udbrede nem og tilgængelig hjælp til familier, som i dag ofte falder mellem flere stole i den kommunale forvaltning – de er ”for udfordrede” til at få tilstrækkelig hjælp i alment regi – og sandsynligvis ”ikke udfordrede nok” til at få hjælp i det mere specialiserede/sociale område, hvor der er rift om ressourcerne og må ske en hård prioritering af opgaver.

Vi leder derfor efter kommunale samarbejdspartnere, som vil være med til at afprøve en implementering af i større skala i et samarbejde mellem de kommunale almen- og specialområder.

Læs mere om iKomet her

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.