Database

At der er stærk evidens for effekten af de forskningsbaserede forældreprogrammer er påvist adskillige gange i national og international forskning.

Det er dog også vigtigt som organisation at kunne lave sin egen lokale opfølgning på effekten af flere årsager:

  • Sikre viden om lokal effekt
    - får børn og familier en virksom indsats?
  • Levere data til gruppelederes og teamets egen organisatoriske læring og refleksion
  • Levere data til strategiske niveauer i organisationen
    – legitimere investeringen i indsatsen og sikre fortsat organisatorisk prioritering af indsatsen

Derfor er vi glade for at kunne tilbyde adgang til en database, som er specifikt designet til screening og effektopfølgning på individ, gruppe og organisatorisk niveau. 

Databasen indeholder spørgeskemaer vedrørende barnets trivsel, adfærd og kompetencer og forældres stressniveau og mentale helbred. Spørgeskemaerne kan let sendes ud til respondenterne via e-mail. Databasen gør skemaerne op, så arbejdstiden for den enkelte kliniker er minimal. Der kan med nogle få klik trækkes rapporter på alle ovenfor nævnte niveauer.

Databasen er konstrueret, så den lever op til gældende GDPR-regler, således at den enkelte organisation eller kommune har adgang til egne data, mens Center for ADHD og invest in Play kun har adgang til aggregeret og anonymiseret data.

invest in Play samarbejder med en hollandsk forsker ved navn Bram Orobio de Castro om effektstudie af programmet. Til det formål måler vi før, efter og ved tre måneders opfølgning med ECBI (adfærdsvanskeligheder) og PSI (stressniveau hos forældre). Vi håber, at mange organisationer og kommuner vil anvende netop disse spørgeskemaer og bidrage til forskningen, samt give feedback og derved gøre os klogere på, hvordan vi fortsat kan optimere programmet og implementeringen.

Derudover kan man indhente feedback fra forældrene på de enkelte sessioner hurtigt og enkelt med anvendelse af QR koder, som generes direkte på hvert enkelt hold i databasen. 

Rapporter i databasen

Individ
Anvendes til at give familien tilbagemelding på deres progression

Gruppe
Anvendes fx til gruppeledernes egen refleksion og opfølgning på resultater samt organisatorisk læring og refleksion i teamet 

Organisation
Anvendes til formidling af resultater til strategisk niveau i organisationen / kommunen samt til interessenter

Rapporterne viser resultater ved start, slut og ved 3 måneders opfølgning og deles op i Problemscore og Intensitetsscore.

Eksempel på individuel familierapport

Eksempler på grupperapporter

Eksempler på organisationsrapporter

Hvordan kommer vi i gang med databasen?

For at komme i gang med databasen, er der to aftaledokumenter, der skal på plads:

  • Første aftaledokument er en kontrakt mellem organisationen / kommunen og Center for ADHD (Se eksempel her)
  • Andet aftaledokument er databehandleraftale mellem organisationen / kommunen og IT-Arkitekterne ApS (Se eksempel her)

Første step er at klargøre og underskrive aftaledokumenterne. Nødvendige oplysninger til aftaledokumenterne indsendes til Center for ADHD via denne formular.

Når Center for ADHD har modtaget oplysningerne, udarbejdes aftaledokumenterne, og når de er returneret til Center for ADHD med underskrift, påbegyndes oprettelsen af organisationen og superbruger.

Superbrugeren står herefter for at oprette organisationens øvrige brugere i databasen. Hver bruger opretter egne behandlingsforløb og sender spørgeskemaer ud til respondenterne.

Der findes online guide til superbrugeren, hvortil adgang tildeles i forbindelse med indgåelse af aftale om anvendelse af databasen.

Manual til anvendelse af databasen for brugere findes her.

Databasen er inkluderet i invest in Play abonnementet, som er oprettet i forbindelse med uddannelse som gruppeleder i invest in Play® programmet.  

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis I har spørgsmål i forbindelse med indgåelse af aftale om anvendelse af databasen eller spørgsmål i øvrigt.  

 

Databasekontrakt

Facilitator guide 

Databehandleraftale

Administrator guide 

Rammeaftale IT-Arkitekterne 

Registreringsformular (organisationsoplysninger)

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.