De Utrolige År® netværket

De Utrolige År® er en serie evidensbaserede programmer for børn, deres forældre og lærere og pædagoger. Det er udviklet i USA af psykolog og Ph.d. Carolyn Webster Stratton.

Formålet med De Utrolige År® netværket er at udbrede og understøtte programmet samt styrke implementeringen, så flest mulige børn og familier hjælpes. 

Forskningen

Forskningen viser, at programmerne fremmer følelsesmæssige og sociale kompetencer samt forebygger og nedbringer adfærdsvanskeligheder og emotionelle problemer hos børn. Der ses en mere positiv opdragelsesstil, reduktion af forældres stressniveau og en styrket tilfredshed med forældrerollen. Endvidere peger forskning på, at De Utrolige År® er en omkostningseffektiv indsats som reducerer samfundets økonomiske udgifter både på den korte og den lange bane.

Uddannelse

Uddannelse som gruppeleder foregår på en 3-dages workshop. Herefter startes en gruppe af to gruppeledere, som efterfølgende modtager vejledning og supervision. Når du opnår certificering som gruppeleder, sikrer du, at du kører programmet med fidelitet og dermed kan forvente samme effekt for børn og forældre, som forskningen viser. Oversigt over uddannelsesdage findes i vores kursusoversigt. 

Forældreprogrammerne kan bruges forebyggende eller behandlende i udsatte familier, familier hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre, familier hvor barnet har adfærdsvanskeligheder eller ADHD samt i flygtninge familier. 

Programmerne styrker forældrenes kompetencer, forebygger og reducerer børnenes vanskelige adfærd og fremmer børnenes sociale, følelsesmæssige, fysiske og sproglige kompetencer samt deres skoleparathed. 

Programmerne tilbydes som gruppeforløb, hvor forældre til 6-7 børn mødes til ugentlige sessioner i 3-6 måneder afhængig af, om det er et forbyggende eller behandlende forældreprogram, der arbejdes med. Læs mere om vores forældretræningskursus her. 

Børnehave og skole programmet er målrettet pædagoger, lærere og andre professionelle, som arbejder med børn i alderen 3-8 år. Programmet styrker de fagprofessionelles pædagogiske strategier til at fremme børns prosociale adfærd og skoleparathed. Uddannelsen forsyner de professionelle med nye konkrete metoder og redskaber til at forebygge og reducere udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd hos børn. Programmet hjælper desuden pædagoger og lærere til at forbedre samarbejdet med forældre og skabe sammenhæng for barnet mellem børnehave, skole og hjem.

Der er fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i, og på de voksens muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn.

De Utrolige År® til autisme 

Hvordan tilgodeses og tilpasses De Utrolige År® Basic til familier med børn med autisme? Vi afholder workshops med det formål at klæde gruppelederne på til specifikt at håndtere, vejlede og anerkende de særlige udfordringer der kan være i familier med børn med autisme og herved optimere deres udbytte af programmet. Vi arbejder med autismediagnosen,
tilpasning af programmet til børn med autisme, visitation til autismegrupper,
casearbejde ift. børn og forældre og erfaringsudveksling. 

Hør gruppeledere Faisal Saleem og Sara Ryttergaard fortælle om deres erfaringer med De Utrolige År® til autisme. 

Supervision og vejledning i De Utrolige År® programmet

For at sikre gruppelederes faglige udvikling og høj kvalitet i arbejdet med De Utrolige År programmet anbefales det at gruppeledere jævnligt deltager i peercoach vejledning og konsultationsdage. Anbefalingen er en til to Peer Coach -vejledninger og en konsultationsdag under første og andet gruppeforløb. Herefter anbefales en årlig vedligeholdelsesvejledninger og/eller konsultationsdag.

I en peer coach vejledning får du 1 times videobaseret vejledning på et selvvalgt klip fra dit gruppeforløb sammen med din kollega. At dele dit arbejde med andre og få tilbagemeldinger fra kolleger og mentorer vil føre til løbende forbedringer af dine terapeutiske færdigheder og til større metodeloyalitet. Vejledningen kan finde sted hos os eller via en onlineforbindelse.

På en konsultationsdag mødes du med gruppeledere fra andre kommuner eller organisationer og modtager ligeledes videobaseret vejledning. Der vil ydermere være fokus på erfaringsudveksling samt oplæg og diskussion af et relevant tema omkring arbejdet med De Utrolige År programmet, f.eks. autisme, ADHD, teorien bag programmet, selvregulering mm.

Forskning har vist at loyalitet over for DUÅ-metoder og terapeutiske processer fører til bedre resultater og større tilfredshed hos børn og forældre. Ved at dele dine gruppeforløb med andre – både de vanskelige øjeblikke og de mest vellykkede tilfælde – er du desuden med til hjælpe andre med at forbedre deres praksis.

 

 

Forberedelse af vejledning og videobaseret feedback: Tag initiativet

 • Gennemgå dine videooptagelser i god tid, og udvælg 1-2 segmenter af i alt 5 – 10 min., du ønsker at få vejledning omkring.
 • Vis både positive og succesrige gruppestrategier såvel som samspil, der føles kejtet eller vanskeligt.
 • Tænk over, hvilken form for konstruktiv feedback og hjælp, du ønsker.
 • Medbring en udfyldt tjekliste over gruppeledernes samarbejdsproces med gruppen, forældrenes ugentlige evaluering af den pågældende session samt udfyldt tjekliste over den session som relaterer til klippet. Alle tjeklisterne findes i manualen.

Du kan se og booke konsultationsdage her 

Du kan booke en peer coach vejledning ved at rette henvendelse til en af nedenstående mentorer:

Lene Straarup: Mobil: 53735700, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Line Møller Sletting: Mobil: 20999413, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ole Falkesgaard: Mobil: 22346371, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forskning og effekt

De Utrolige År® programmerne har et solidt forskningsmæssigt fundament. Både dansk og international forskning viser signifikant positiv effekt for både børn, forældre og professionelle samt en betydelig reduktion i de samfundsmæssige omkostninger. Effekten af programmet er blandt andet:

 • Reduktion af barnets adfærdsvanskeligheder
 • Reduktion af ADHD symptomer
 • Forbedring af barnets følelsesmæssige kompetencer og evne til at regulere sig selv
 • Forbedring af barnets sociale kompetencer
 • Mere positiv opdragelsesstil
 • Reduktion af forældres stressniveau
 • Styrket tilfredshed med forældrerollen
 • Samfundsgevinster: mindre kriminalitet, øget beskæftigelse, øget uddannelse, mindre misbrug, færre foranstaltninger
 • En økonomisk nettoværdi for samfundet på kr. 158.000,- pr. barn ved forælder programmet.

Læs mere om forskningen her. 

Vores kommende

Workshops og kurser

Vores kursus liste opdateres løbende med workshops og fyraftensmøder. Er der ingen aktuel workshop i det De Utrolige År program netop du er interesseret i, så henvend dig. Vi samler alle forespørgsler og opretter en workshop i det pågældende program, så snart vi har deltagere nok. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.