Viden

Aktive ingredienser i forældretræning til børn med ADHD

Psykolog og P.hD. Marie Louise Rimestad har i samarbejde med kollegaer fra Aarhus Universitet skrevet en artikel om aktive ingredienser i forældretæning. Målet var at udforske mediatorer af forandring i forældretræning (PT) for 3-8 årige børn med ADHD-vanskeligheder. 

Læs abstract her

Læs artiklen her

Ny dansk forskning undersøger effekten af at kombinere træning af forældre med opkvalificering af lærere og pædagoger

Psykolog og P.hD. Marie Louise Rimestad har i samarbejde med kollegaer fra Aarhus Universitet lavet en

Randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af at kombinere træning af forældre med opkvalificering af lærer og pædagoger, når børn har ADHD eller lignende vanskeligheder.

Læs hele forskningsartiklen her.

Oversigtsartikel: Effekten af forældretræning til førskolebørn

Psykolog og P.hD. Marie Louise Rimestad har i samarbejde med kollegaer fra Aarhus Universitet i denne oversigtsartikel samlet forskning i effetken af forældretræning til førskolebørn med ADHD eller lignende vanskeligheder. Resultaterne viser at forældrenes opdragelsesstil bliver mindre kritisk og negativ, og forældrene oplever en reduktion i barnets ADHD symptomer og adfærdsvanskeligheder. Artiklen fandt ikke forskel på effekten af gruppebaseret og individuel indsats. Artiklen er udgivet i det amerikanske tidsskrift: Journal of Attention Disorders.

Læs artiklen her

Virkningen af 'De utrolige års' forældretræning i forhold til yngre børn med adhd symptomer

Center for ADHD har i samarbejde med postdoc, ph.d Tea Trillingsgaard og Adj.. professor Anegen Trillingsgaard med bidrag fra Carolyn Webster Stratton undersøgt virkningen af forældretræningskurset. Resultaterne viser tydeligt en reduktion af adfærds- og ADHD-symptomer og en styrkelse af børnenes sociale kompetencer. Resultaterne publiceres i 2014 i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology og i en dansk rapport

Se artiklen

Se den danske rapport

Speciale: En empirisk undersøgelse af forældrenes oplevelse af forældretræningsprogrammet de utrolige år målrettet adhd

Anne Sofie Ryberg og Cecilie Moselund Wiede har lavet speciale med formålet at undersøge forældres oplevelse af effekten af De Utrolige År som intervention for førskolebørn med ADHD eller ADHD-symptomer.

Se specialet

Speciale: ADHD hos børn i førskolealderen – er svaret forældretræning?

Specialet er skrevet af Line Møller. Det belyser teoretiske og empiriske aspekter af forældretræning ved førskolebørn med ADHD. Forældreindsatserne De Utrolige År og New Forrest Parenting Program sammenlignes.

Se specialet

Amerikansk effektstudie: De Utrolige År og ADHD

Forskningsprojektet undersøger effekten af at DUÅ forældretræning i kombination med Dino lille gruppe til børn med ADHD i alderen 4 til 6 år. Resultaterne viser signifikant effekt på hyperaktivitet, opmærksomhedsvanskeligheder, eksternalisrende adfærd, emotionel regulering og sociale kompetencer.

Se specialet

Amerikans effektstudie: De Utrolige År og ADHD - et års opfølgning

Denne artikel er et års opfølgning på forskningsprojektet omkring kombineret forældretræning og Dino lille gruppe med børn med ADHD. Studiet viser at behandlingseffekten stadig gjorde sig gældende et år efter interventionen.

Se artiklen

Tilpasning af de utrolige år til børn med adhd

Dette bogkapitel er skrevet af grundlæggeren af programmet De Utrolig År, og handler om hvordan man kan tilpasse programmet til børn med ADHD.

Se kapitlet