ADHD

ADHD

Udredning og test

Har du mistanke om ADHD hos dig selv eller dit barn, kan i blive henvist til udredning via egen læge eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Udredning foretages af speciallæger i psykiatri eller neurologi. 

En udredning for ADHD består typisk af:

 • ADHD rating skalaer designet til at vurdere, om de diagnostiske kriterier er opfyldt. 
 • Observation af barnet ved klinisk undersøgelse og/eller i skole og fritidsordning. 
 • Netværksmøde med forældre, lærere og PPR psykolog. 
 • Psykologisk undersøgelse der vurderer barnets kognitive færdigheder (begavelse, indlæringsvanskeligheder). 
 • Ved udredning af voksne indhentes information fra patientens omgivelser. 

ADHD DIAGNOSE 

For at opfylde kriterierne for en ADHD diagnose skal der mindst være 6 af nedenstående symptomer for opmærksomhedsvanskeligheder eller 6 symptomer for hyperaktivitet og impulsivitet til stede. Symptomerne skal være til stede i minimum 6 måneder og have en sværhedsgrad så de forstyrrer barnets funktion. 

Symptomerne skal ses i forskellige situationer for eksempel både skole/børnehave og hjemme for at udelukke, at barnets uro og opmærksomhedsvanskeligheder skyldes andre ting (fx utryghed i skolen, indlæringsproblemer eller problemer i hjemmet). Symptomerne skal være opstået inden 7­ års alderen og må ikke kunne forklares bedre på anden måde. 

Symptomer på uopmærksomhed: 

 • er hurtigt færdig med eller overser detaljer i skolearbejdet eller andre aktiviteter 
 • har vanskeligt ved at bevare koncentrationen om en opgave eller i leg 
 • synes ikke at høre efter, hvad man siger 
 • har svært ved at organisere sit arbejde eller andre aktiviteter 
 • undgår opgaver, som kræver længere tids koncentration, f.eks. skolearbejde 
 • mister ofte ting, glemmer at tage ting med, som skal bruges i aktiviteter, herunder blyanter, bøger og tøj 
 • distraheres let af det, der sker i omgivelserne 
 • glemsom i hverdagsaktiviteter. 

Symptomer på hyperaktivitet: 

 • har ingen ro i hænder eller fødder, eller sidder uroligt på stolen 
 • har svært ved at sidde stille og forlader sin plads 
 • har ofte vanskeligt ved at lege arbejde stille og roligt 
 • synes ofte at være i gang eller i fulde omdrejninger 
 • snakker ofte overdrevent meget. 

Symptomer på impulsivitet: 

 • svarer ofte på spørgsmål, inden spørgsmålet er stillet færdigt 
 • har ofte svært ved at vente til, det er hans tur 
 • afbryder og forstyrrer andre eller bryder ind i samtaler og lege.

At få stillet en ADHD diagnose kan være forbundet både med lettelse over at have fået en forklaring på oplevede vanskeligheder, og med bekymringer for fremtiden. Forsøg under alle omstændigheder at få ro på. Der findes gode behandlingsmuligheder og mange steder at hente hjælp.