Familier

Familier

Terapi og rådgivning

Center for ADHD tilbyder både handlingsorienteret forældrerådgivning tilpasset familiens udfordringer, og individuelle terapiforløb til personer med ADHD eller ADHD-relaterede problemstillinger

Terapeutisk baggrund
Der findes mange forskellige retninger inden for psykoterapi. Vi har erfaring med kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, ACT, narrativ terapi og det evidensbaserede forældreprogram De Utrolige År. Uanset hvilket teoretisk ståsted, der danner rammen om terapien, er relationen og kemien mellem terapeuten og dig som person det vigtigste. Terapien er en samarbejdsrelation, hvor vi ser tillid og tryghed som forudsætning for, at der kan ske forandring. Sammen med psykologen lægger I en plan for forløbet. Ved slutningen af hver samtale får du opgaver med hjem til næste gang.

Praktiske oplysninger
En samtale varer typisk 60 minutter. Længden af et forløb varierer, og nogle gange kan en enkelt samtale eller to være nok. Tidspunkter for samtaler aftales individuelt med psykologen.

Samtalerne foregår på Center for ADHD eller via Skype.
Prisen ved egenbetaling er 900 kr.
Rådgivning og terapi betalt af arbejdsplads, forsikring mv: 1000 kr.
Hvis du bliver forhindret i at møde op til rådgivning/terapi, bedes du følge nedenstående regler for afbud.
Afbud skal sendes på SMS til din psykolog dagen før den aftalte tid. Ved manglende fremmøde betales 100% af taksten.
Ved akut opstået sygdom skal du kontakte din psykolog på SMS senest kl. 8.00 på dagen for den aftalte tid. Ved udeblivelse betales 100% af taksten. 

Kontakt os.