Pressemeddelelse

Danmarks første online forældretræningsprogram skal hjælpe flere familier og børn til øget trivsel

Center for ADHD i Aarhus søsætter med støtte fra Ole Kirks fond et nyt landsdækkende tilbud, som giver børnefamilier mulighed for at få hjælp online - uafhængigt af hvor de bor, hvilke tilbud der er i den enkelte kommune og på de tidspunkter, der passer dem. Det betyder, at langt flere familier kan få hjælp og støtte, og at der nu er mulighed for at sætte ind med hjælp tidligt, så vi kan vende en negativ udvikling styrke familien trivsel.  

Direktør i Center for ADHD Helle Hartung udtaler: 

”Vi møder hver dag familier, som har et højt konfliktniveau i hjemmet. Forældrene oplever at deres børn reagerer udadrettet og det medfører høj frustration. Det kan også være udfordringer forbundet med daginstitution og skolegang som gør, at forældrene er kede af det og frustrerede. Vi møder flere og flere forældre som er rådvilde, de ved ikke hvad de skal gøre, de ved ikke, hvor de kan få hjælp”. 

Vi ved fra forskning, at når vi arbejder med relationer rundt om barnet, så skaber det en forandring i adfærd. I det nye online forældretræningsprogram iKomet, får forældre en god base. Programmet er konstrueret som traditionel forældretræning hvor målet er at etablere en stærk og robust relation mellem barn og forældre. Relationen er ofte tabt, fordi forældrene skælder ud og konfliktniveauet er højt. Programmet er professionelt og evidensbaseret og det betyder, at vi ved, at den guidning der følger, har effekt. 

Pia Bak Jensen, Mor til Alexander på 11 år fortæller: 

”Forældretræning handler om, at hjemtage kontrollen over familiens trivsel. Det er ikke kun min søn der har fået en bedre hverdag, det har jeg også. Det har givet mig en mestringsfølelse og en ro i forældrerollen. Før følte jeg mig alene, det gør jeg ikke mere. Det vi arbejder med i hjemmet er selvværd. Der er masser situationer og steder hvor det bliver pillet væk for et barn med særlige behov og udfordringer, men hjemme har vi en base, hvor han bliver set og hørt for den, han er, og det gør en verden til forskel for hans hverdag og trivsel”. 

Online program har vist samme effekt som traditionel forældretræning

iKomet er onlinebaseret og det betyder, at forældrene gennemgår programmets ni sessioner hjemme ved skærmen og træner hjemmeaktiviteter og øvelser mellem hver session. Programmet er effektfuldt og velafprøvet og målrettet familier med børn i alderen 3-11 år. Programmet er udviklet i Sverige på Karolinska Instituttet som også forsker i og driver programmet. Et randomiseret kontrolleret studie har vist positiv effekt på linje med den effekt, man finder ved traditionel forældretræning (Enebrink et al., 2012), på både forældres opdragelsesstrategier og barnets adfærdsproblemer. 

Forebyggende og tidlig indsats kan gøre en forskel

Ifølge Niels Bilenberg, professor på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense, Psykiatrien i region Syddanmark og ved Syddansk Universitet, kan tidlig indsat forhindre at problemer udvikler sig i en uheldig retning. 

”Vi kan ikke eliminere ADHD problemerne hos barnet, men med en tidlig indsats kan vi forhindre, at der opstår en række andre problemer i kølvandet. Sociale nederlag og problemer der ikke bliver behandlet efterfølges ofte af andre problemer. På den måde er der mange gevinster ved at være på forkant frem for at ”hænge i baghjulet”.

iKomet er tilgængeligt via Center for ADHD fra den 20. november 2018. 

Kilder: 

Helle Hartung, Direktør i Center for ADHD: Mobil: 22 24 80 03, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Niels Bilenberg, Specialeansvarlig overlæge, Børne og Ungdomspsykiatri Odense - Universitetsfunktion, Forskningsenheden: Mobil: 40 28 50 82, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pia Bach Jensen, forældre: Mobil: 22 46 33 21, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs hele forskningsartiklen her (Enebrink et al., 2012): http://www.kometprogrammet.se/uploads/files/Internetstudien.pdf

Baggrund og fakta

Med iKomet kan vi tilbyde hjælp og støtte til flere og andre målgrupper – særligt i udkanstområder i Danmark. Programmet kan også anvendes af familier bosat i udlandet. Basisudgaven kan ses som en forebyggende indsats. 

Center for ADHD har oversat iKomet til dansk og udviklet ADHD tillæg med psykoedukation og tilspidsning af de pædagogiske redskaber til ADHD.