Center for ADHD ansætter ny Centerchef

Center for ADHD ansætter ny Centerchef Marie Stegger Sørensen. 

Marie er uddannet Cand. Psych. og har ledererfaring fra en kommunal kontekst i Aarhus kommune, hvor hun har samarbejdet med skole, dagtilbud og socialområdet. Marie kommer senest fra en stilling som afdelingsleder i socialforvantningen, hvorfra hun blandt andet har arbejdet med programmet De Utrolige År®.

Om ansættelsen fortæller Marie:

"Jeg glæder mig mest til at udforske og udvikle de muligheder, der er for samarbejde på tværs af en fondsstøttet insitution og forældre, dagtilbud og det sociale område. Hvad er det vi kan sammen, så vi hjælper flere børn med ADHD og lignende vanskeligheder og deres familier til en bedre hverdag - det er jeg nysgerrig på. Alle store problemer har engang været små og jeg håber, at vi kan hjælpes ad med at få børn og familier i en god udvikling så tidligt som muligt. Med Ole Kirks Fonds investering i området og med afsæt i et veldokumenteret behandlingsprogram som De Utrolige År®, er der mulighed for at udvikle og skræddersy projekter til gavn for flest muligt. Jeg glæder mig til at tage tråden op med de tidligere gode samarbejdspartnere men også at skabe nye samarbejdsflader".

Velkommen Marie Stegger Sørensen.