Inklusion kan være en god ide - hvis...

ADHD-børn kan profitere på at spejle sig i andre børn, men der skal være voksne nok og de skal have viden om den udviklingsforstyrrelse, der er tale om.  Kjeld Rasmussen (KR) i samtale med Psykolog Line Møller (LM) Center for ADHD.  Læs hele artiklen

Læs mere

Hvordan lærer mit barn at blive en god kammerat.

Sociale kompetencer udvikles med alderen, men er udviklingsforstyrrelsen ADHD i spil, sker det ofte, at barnet ikke udvikler alderssvarende sociale færdigheder. De sociale kompetencer er derimod forsinkede, fordi der er forskel på barnets biologiske alder og dets udviklingsalder.

Læs indlæg her

Gå vintertiden i møde med gode redskaber

Forskellige situationer giver forskellige udfordringer Sommer, sol og udendørsaktiviteter er som udgangspunkt en god ramme at være barn i. På legepladsen, i skoven og på stranden er der plads til store armbevægelser. Larm og høje lyde generer ikke omgivelserne i særlig høj grad, listen over, ting man ikke må, er ikke særlig lang, og mulighederne for aktiviteter er mange.

Læs hele artiklen

Ros er barnets brændstof til god opførsel

Opmærksomhed, ros og opmuntring er barnets brændstof og motivation til at gøre tingene godt. Kort sagt er det benzin til at fremme den gode opførsel. Når forældre og andre vigtige voksne i barnets liv, opmuntrer og roser, viser de barnet, hvilken adfærd, der er ønskelig, og ved at barnet oplever sin  adfærd belønnet med opmærksomhed og ros, bekræftes det i, at det er den adfærd, der er den rigtige.

Læs mere

Leg er en investering i barnets fremtid

Der er mange grunde til, at leg ikke kun må blive til noget, der kan foregå i pauserne og uden voksne. Psykolog Mogens Hansen forklarer vigtigheden af leg med, at biologien ganske enkelt har indbygget i menneske- (og dyre)børn, at de har lyst til at blive bedre og bedre til alting, til at gå, løbe, hoppe og klatre.

Mere her

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.