Høringssvar fra Center for ADHD vedr. den nye nationale kliniske retningslinje nr. 5.6 om forældretræning 2021 til børn og unge med ADHD 3-18 år.

Det er med stor spænding, at Center for ADHD har set frem til offentliggørelsen af netop denne retningslinje. Vi opfordrede specifikt til en revurdering af forældretræning i vores høringssvar, da seks andre retningslinjer kom i høring for mindre end et år siden. Det glæder os derfor meget, at den nye retningslinje giver forældretræning en stærk anbefaling. 

Center for ADHD’s primære målgruppe er forældre til børn med ADHD eller udadreagerende adfærd i alderen 3-12 år, og derfor er det særlig relevant, at aldersgruppen i retningslinjen for forældretræning er sænket til 3 år. For aldersgruppen 3-12 år tilbyder vi programmet De Utrolige År, hvor der lægges stor vægt på opbygning af den gode relation mellem forældre og barn og styrkelse af den sikre tilknytning. På dette fundament kan der skabes et trygt og tillidsfuldt samarbejde, som gør det meget lettere for børn med ADHD at indgå i fællesskabet. Så jo før forældrene kommer i gang, jo bedre. Center for ADHD har sideløbende udvidet forældretræningsprogrammet ved at udvikle en ADHD-tillægsprotokol med materialer til forældrene specifikt med ADHD-psykoedukativt tilsnit.

Ved læsning af baggrunden for den nye retningslinje for forældretræning er det tydeligt at se i gennemgangen af de kritiske og vigtige outcomes i de 18 relevante studier, at det er svært at få evidensen løftet højere end til lav eller moderat. Der er ”sandsynligvis” eller ”muligvis” en ”væsentlig forbedring” på de outcomes, der måles på. Det er et vilkår i denne type forskning, hvor man ikke kan lave blindede forsøg med deltagerne, og hvor der kan forekomme bias i forhold til selvrapporteret effekt.  Sammen med arbejdsgruppens kliniske erfaringer med ADHD og forældretræning, høringssvarene 2020 og samarbejdet med Sundhedsstyrelsens kompetente medarbejdere har arbejdet samlet ført frem til den vigtige konklusion, at forældretræning skal have en stærk anbefaling. Det er vi meget tilfredse med i Center for ADHD.

Vi glædes over anerkendelsen og den stærke anbefaling af forældretræning. Vi vil fortsat arbejde med at udbrede programmet, så det kan komme forældre til gavn i hele landet.

Med venlig hilsen

Marie Stegger Sørensen, Centerchef

Center for ADHD

Læs mere om den offentlige høring her

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.