Relationsopbyggende aktiviteter i hjemmeskolen

Lærere og pædagoger er i tiden på en svær og udfordrende opgave. På rekordtid har de igen skulle omstrukturere og omlægge undervisning til hjemmeskole. Elever i de mindste klasser undervises på forskellig vis. Nogle undervises og følger skemaet online, mens andre modtager opgaver fra deres lærere i papirform eller via aula. Der er krav om fagligt at undervise børnene, men samtidig skal lærere og pædagoger også have øje for børnenes trivsel og forsøge at bibeholde en god relation til den enkelte elev. Både faglig undervisning, trivsel og relationen udfordres af, at vi er sammen på afstand. Det er ikke en nem opgave.

Hverdagen kan være ekstra svær i familier med børn med ADHD

Coronakrisen kan være en udfordring for den mentale sundhed på mange planer, og har man et barn med ADHD udgør hjemmeskolen for de flestes vedkommende et ekstra stort pres i familien. Den ændrede hverdag, de nye rutiner, de mange timer bag skærmen og den manglende tætte relation til læreren er udfordrende for de fleste, men gør at tiden med hjemmeskole kan være ekstra svær for børn med ADHD. Der kan derfor være brug for ekstra opmærksomhed og omsorg.

Vi skal passe på Corona, men vi skal også passe på børnene.

Vi har samlet gode råd og konkret inspiration til, hvordan du kan arbejde med relationsopbyggende aktivitet i hjemmeskole – med eller uden skærm, til gavn for alle børn, ADHD eller ej.

Indholdet i videoen følger rækkefølgen i artiklen i nedenstående. Du kan spole frem eller tilbage alt efter, hvad du ønsker at se.

  1. Tjek ind med alle børn

Det er vigtigt, at du som fagperson omkring børnene har øje for, hvordan hvert enkelt barn trives. Det er svært, når kropssprog og mimik er manglende elementer i kommunikationen mellem fagperson og barn. Hvis børnene ikke trives, bliver læring udfordret. Rutiner er godt for alle børn – og særligt godt for børn med ADHD og lignende vanskeligheder. En rutine kan være et morgen ”tjek ind” med børnene, før undervisning starter. En tjek ind runde vil øve og styrke børnene i at lytte og vente på tur, og det vil samtidig give dig som fagperson et billede af, hvordan børnene rent faktisk har det. I nedenstående video illustrerer Henrik, hvordan du ved hjælp af et ”følelsesbarometer” (i det her tilfælde Duplo klodser) kan hjælpe børnene til at beskrive, hvordan de har det.

Det kan være en udfordring at nå alle børn i en klasse på eksempelvis 25 elever. Vores budskab er, at prioritere tiden og måske vælge, at du hører 5 elever i en lektion. Når du møder eleverne næste gang, er det de 5 næste. Det vil også give dig mulighed for, at rose børnene for deres tålmodighed og fordi de lytter til deres klassekammerater.

Jo flere gange du som lærer eller pædagog kan personliggøre din undervisning og snakke med børnene, jo bedre er det. Du vil styrke relationen til børnene, også de børn, der i skolen er på kanten af fællesskabet. Vi kan ikke som lærer eller pædagog, erstatte det, som børnene savner og mangler, men vi kan stille os selv til rådighed og være interesseret. Børnene har brug for at føle sig set og hørt. Vi må som voksne ikke underkende betydningen af den opmærksomhed til børnene. 

  1. ”Sluk mikrofonen” eller ”tak fordi du har slukket mikrofonen”.

Det at modtage undervisning online eller sidde alene hjemme med papiropgaver kan medføre nye og andre udfordringer. Et eksempel der går igen er, at børnene skal slukke deres mikrofon, når læreren eller en af klassekammeraterne taler. Det er nærliggende og nemt for læreren, at komme til at fokusere på de børn, som glemmer at slukke for mikrofonen og nævne deres navne af flere omgange. I eksemplet fra fredagsskolen roser Henrik de børn, som når de har talt slukker deres mikrofon. Han roser dem i samlet flok til slut, for at være så gode til at huske det. Han fokuserer på det, han gerne vil se mere af. Det er nemlig sådan at det vi giver opmærksomhed til det styrker vi, uanset om det er negativ eller positiv opmærksomhed. For børnene er det at tænde og slukke mikrofonen en øvelse i at lytte, og i at vente på tur. Det handler rigtig meget om, hvilken indgangsvinkel vi som voksne går til opgaven med.

  1. Overgange og skift

Vi har alle brug for pauser. I en tid, hvor børnene sidder meget foran skærmen og modtager undervisning eller sidder alene med opgaver foran sig, kan 15 minutter være lang tid at koncentrere sig i. Uanset om undervisning foregår online eller for børnene selv, så kan det være en god ide, at give børnene en pause, som handler om noget andet. I videoeksemplet træner Henrik tal sammen med børnene, mens han giver dem opgaver, som kræver at de rejser sig op og løber rundt i huset. Det vækker hjernen og styrker motivation og koncentration, når vi bevæger os. Pauser og afveksling i undervisning er godt for alle børn, og særlig vigtigt for børn med ADHD eller lignende vanskeligheder fordi deres koncentrationskapacitet (batteritid) er kortere og hjernen har derfor brug for flere pauser.

Små breaks med lege, som giver afveksling kan også anvendes i undervisningen. De små breaks og lege kan fungere som pauser, men også som overgange fra et fag til et andet. I eksemplet leger Henrik en lille leg med børnene. Børnene mod Henrik. Den lille leg kan være med til at styrke relationen elever og lærer imellem, fordi du som lærer også her, får mulighed for at give eleverne opmærksomhed enkeltvis, men også som gruppe, når de arbejder sammen om at løse opgaven. Du styrker fællesskabet eleverne i mellem, det er også vigtigt i en tid, hvor vi undervises hver for sig. 

  1. Slut timen og dagen af på en god måde

Når timen eller dagen slutter, kan det være en svær overgang fordi frikvarteret eller SFO-tid ikke er som det plejer. Det er vigtigt at slutte timen og dagen af på en god måde, så børnene ikke går fra undervisning med en følelse af tristhed. Du kan som lærer bruge anledningen til at tage forskellige temaer op med børnene – tal om følelser, tal om at være en god ven, tal om hvad børnene skal lave i weekenden, eller inspirer børnene til kreativitet og en tur ud i naturen. Afrunding kan anvendes som relationsopbyggende aktivitet til børnene, fordi du giver dig selv muligheden for at tale med børnene om andre ting end det faglige. Det kan være svært at nå alle børn, men hav for øje, at du giver alle børn opmærksomhed så alle børn føler sig set.  

  1. Relationsarbejde uden skærm

Hjemmeskolen er for nogle børn i de mindste klasser at de får opgaver, som løses hjemme. Du som lærer eller pædagog har derfor ikke nødvendigvis daglig kontakt til børnene. Det er ikke en nem opgave, men det kan betale sig at tænke lidt kreativt på, hvordan du alligevel kan give hvert enkelt barn udelt opmærksomhed. Måske kan du køre rundt, og dele et lille brev rundt i postkasserne, måske kan du ringe til børnene på Facetime via forældrenes mobiltelefon, måske kan du dele flødeboller ud. Mulighederne er tilstede. Lykkedes du med at skabe kontakt til børnene selvom de er i hjemmeskole, vil det styrke relationen til børnene, de vil føle sig set og det vil måske endda hjælpe børnene, når de skal tilbage til skolen igen. 

God hjemmeskole til jer. 

Vil du vide mere?

Børn og Unge, Aarhus Kommune med råd til nødundervisning: 

https://sites.google.com/aaks.dk/bugsfe/startside/tv%C3%A6rg%C3%A5ende-emner/n%C3%B8dundervisning

Inspiration til leg:

www.adhdcenter.dk/images/legeplakat

Forældrerådgivningen giver gode råd:

https://www.foraeldreraadgivningen.dk/artikel/5-gode-r%C3%A5d-til-fjernundervisningen?fbclid=IwAR1WzkptrAmqJfKoKdd59bG2YqUoCMc6gm7fcX6E5CN4PwU0UMoOQNK5K_0

Skolebørn.dk om idéer til fælles aktivitet online:

https://skoleborn.dk/styrk-faellesskabet-i-coronatider-med-aktiviteter-online/

Forløb til undervisningen hjemme:

https://www.dr.dk/skole/her-kan-du-finde-forloeb-til-undervisningen-hjemme

 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.