Fælles pædagogisk praksis øger trivsel i dagtilbud og skole

I Holstebro kommune arbejder man på tværs af dagtilbud/SFO og skole med forskellige evidensbaserede programmer heriblandt De Utrolige År®. I 2018 besluttede man politisk, at De Utrolige År® også skulle være en del af udvalgte skolers pædagogiske fundament, og det mundede ud i et projekt, hvor flere gruppeledere i De Utrolige År® skulle stå for at undervise lærere og pædagoger i at anvende programmet i praksis.

Naur-Sir Skole & Børnehus har siden 2018 været en del af projektet om at afprøve det evidensbaserede program De Utrolige År® i skoleregi. Lærere og pædagoger har over en to årig periode gennemgået uddannelse med det formål, at skabe en fælles grundpædagogisk grundtanke i tilgangen til børnene.

Styrket samarbejde gennem evidensbaserede programmer

Troels Lysgaard Andersen er Skoleleder ved Naur-Sir Skole & Børnehus. Troels fortæller at det at arbejde ud fra den samme pædagogiske tankegang styrker samarbejde på tværs af faglighed, og det smitter positivt af på børnene: ”De Utrolige År® er fundamentet for vores pædagogiske arbejde. Tidligere var der ikke en klar pædagogisk strategi, men i dag er vi enige om retningen. Der er større forståelse mellem lærere og pædagoger og nye måder at tænke samarbejde på. Et samarbejde som rummer samme mål, netop hvordan vi får hvert enkelt barn til at trives”.

Anna Louise Morgenstern er Ressource Pædagog/DUÅ-vejleder i Hostebro kommune. Hun har sammen med to kolleger undervist nye gruppeledere i skoleprojektet. Hun oplever, at et fælles fagligt sprog giver bedre trivsel:  ”Ledelsen skabte en positiv historie, før vi gik i gang gjorde, og det gjorde, at alle var med på opgaven og forstod, hvorfor det er vigtigt. En stærk kultur, hvor der er plads til alle er vigtig. De har mange børn, og mange forskellige børn sammen, og hvis ikke der er klasseledelse er der nogle børn der får det svært. Det der har været særligt godt har været at få et fælles sprog og en fælles relationel tilgang til arbejdet med børnene i dagligdagen. Med uddannelsen åbner vi op for at tale om relationer til børn, også de børn der står på kanten af fællesskabet. Vi får en fælles forståelse af, at problemet ikke er hos det enkelte barn, men hos konteksten”.

Børn med særlige behov  

Troels fortæller: "Der er mere ro på gangene, vi har stort set ikke konflikter. Vi har justeret meget til og indrettet os efter tankegangen i De Utrolige År®, et eksempel er, at børnene har en brydebane og en relationsbænk. Forskellige rum, hvor forskellige aktiviteter har sin plads. Vi er ikke længere gårdvagter, vi er med i frikvartererne, og måske er det netop her, at man kan arbejde med relationen til et bestemt barn. Legen kan være med til at styrke relationen, og nogle gange er det i frikvarteret, at der er plads til det. Vi har børn med ADHD, autisme, angst. Vi forsøger at skabe en mere forudsigelig hverdag. Måske kan vi i dag rumme forskelligheden, fordi der er mere ro på relationsarbejdet. Vi skal hylde forskelligheden, og det er vi blevet gode til". 

Troels Lysgaard Andersen, Skoleleder ved Naur-Sir Skole & Børnehus  

Malene Lundgren og Marie Stegger Sørensen fra Center for ADHD har besøgt Naur-Sir skole og talt med Troels om lærere, pædagoger og børnenes oplevelse og trivsel. Her er lidt billeder fra besøget i børnehuset. 

      

Marie i et Pauserum                                         Relationsbænk                                              Handlingsanvisende plancher i klasserummet