Vi skal passe på hinanden

I dag kombinerede vi det hyggelige med det fornuftige og afholdte personalemøde udendørs på Mols. I Center for ADHD følger vi fortsat Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at der i alle rum er håndsprit tilgængeligt, vi holder afstand, vi sørger løbende for god udluftning i alle rum og har fokus på hyppig rengøring. Hvis du eller dit barn de mindste tegn på sygdom, skal du kontakte os og aftale et nyt møde, ligesom vi aflyser, hvis vi har det mindste symptom. Vi tilbyder at afholde individuelle samtaler og eksterne møder online hvis ønsket, vi kontakter jer og aftaler og afklarer formen på mødet. Forældrekurser og kurser i huset afholdes indtil videre planmæssigt men med skarpt fokus på ovenstående forholdsregler.

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål til et arrangement her i huset. Alle medarbejdere arbejder hjemme, i det omfang det er muligt, så vi ikke er for mange i huset. Vi følger udviklingen i Aarhus tæt og Sundhedsstyrelsens retningslinjer og melder ud, hvis der opstår behov for yderligere tiltag/ændringer. Læs mere om tiltag i Aarhus her:

https://stps.dk/da/nyheder/2020/covid-19-yderligere-tiltag-ivaerksaettes-for-at-bringe-smittespredningen-i-aarhus-under-kontrol