Sommerferien er over os

Sommerferien er over os og for mange børn startede ferien fredag den 26. juni. Børnene glæder sig. Vi voksne, der også ser frem mod en lang sommerferie har sikkert også forventninger til, hvad ferien skal bidrage med. Tiden før ferien har i år været anderledes. Børnene oplevede et Danmark der lukkede ned fra den ene dag til den anden. De oplevede at skulle hjemmeskoles - måske mens forældrene selv passede et arbejde hjemmefra. De oplevede at komme tilbage til en skole, som var helt anderledes end den skole de kendte før Corona. For nogle børn har de kortere dage, de samme lærere, mindre børnegrupper bidraget med mere ro i hverdagen. For andre børn har de mange og store skift gjort hverdagen svær og udfordrende.

Børn som oplever en hverdag med mange indtryk kan reagere forskelligt. En reaktion kan være svingende humør, uro, raserianfald eller let til tårer. Hos børn med ADHD tømmes hjernebatterierne hurtigere. Derfor kan den kommende tid med lang sommerferie være alletiders anledning til at tanke godt op på batterierne igen.
Det kan være fristende at arrangere ture ud af huset, besøg hos familie og venner, arrangementer og besøg i fremmede miljøer, men faktisk kan de indtryk også være krævende for børn for børn med ADHD og lignende vanskeligheder.

Nærvær og ADHD

Børn med ADHD er rigtig gode til at være i nuet, men de springer også hurtigt videre til noget andet. At følge med i deres tempo kan være udfordrende, og det er derfor okay ikke at være nærværende hele tiden. Omvendt er børn med ADHD også rigtig gode til at koncentrere sig, når de bliver optaget af en aktivitet. Hvis de bliver taget med i valget af aktiviteter, er der også større chance for, at de bliver hængende lidt længere. Den ro, du får ved at tage en beslutning om at være bare lidt mere nærværende, vil med stor sandsynlighed også smitte af. Lene taler med Anton, Holger om Julie om gode råd til sommerferien