Nyt Ph.d projekt skal undersøge effektivitet og langtidseffekter af De Utrolige År® forældretræningsprogram til børn med udadreagerende adfærd

I samarbejde med socialstyrelsen og Psykologisk institut, Aarhus universitet er det godkendt, at Lea Greve skal skrive et Ph.d projekt om De Utrolige År® forældretræningsprogram i Danmark. Ph.d projektet er vigtigt fordi vi kan få viden om, hvilken forskel det har gjort for familier med udadreagerende børn og børn med følelsesmæssige forstyrrelser, at de har fået et forløb i kommunalt regi med De Utrolige år®.

De Utrolige År® er velundersøgt og velbeskrevet primært i amerikanske undersøgelser. Vi kan nu blive klogere på betydningen af De Utrolige År® i Danmark. Forskningen er uafhængig af Carolyn Webster Stratton, som har udviklet De Utrolige År® programmerne i USA, det er uafhængige af os (Center for ADHD) som leverer programmet og det er uafhængigt af kommunerne, som er værter for programmet rundt omkring i Danmark. Det helt særlige er derfor, at det er fri og helt uafhængig forskning, og derfor kan vi på lang sigt lave opfølgning af resultaterne.

Om Ph.d projektet fortæller Lea Greve:

”Det er virkelig vigtigt for de familier, som vi tilbyder behandlingen, at vi kan fortælle, om der er noget det virker særlig godt, og om der er noget der ikke virker så godt – og hvorfor. Vi skal nå ud til dem, der har særlig gavn af indsatsen og også undersøge, om nogle familier er bedre tjent med anden form for hjælp og indsats. Det er vigtigt at finde ud af, om der er særlige grupper eller familiekonstallationer, som oplever særlig god effekt, det er der noget der tyder på i internationale studier. Nemlig at de børn, der har de største problemer også viser sig, at få mest gavn af indsatsen. Det interessante er også, at vi med vores folkeregistre i Danmark kan dykke ned i langtidseffekterne – eksempelvis om der er færre skilsmisse, færre lægebesøg til børnene og om også søskende får effekt af et forældrekursus”.

Centerchef Marie Stegger Sørensen fortæller om Ph.d projektet:

”Målgruppen for De Utrolige År® er familier der ofte er udfordrede på mange områder og har mange kontakter med det sociale serviceområde, og en effektiv indsats kan være med til at højne familiernes livskvalitet og mindske behovet for yderligere støtte op igennem barnets liv. En styrket og mere målrettet indsats kan således være gavnlig på både individ- og samfundsniveau”.

Fakta:

Projektet tager afsæt i data indsamlet fra kommuner i Socialstyrelsens database, som i foråret stod til at blive lukket uden nogen opfølgning på data! Det er derfor en særdeles god nyhed, at data bevares – og overføres til Danmarks Statisik, så der nu kan laves registerforskning og langtids opfølgning på effekten af De Utrolige År i en dansk klinisk kontekst. Det helt særlige er – udover langtidsopfølgningen – også det faktum, at forskningen er uafhængig af programudvikler (CWS) og programleverandører (os).  

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - enten som forælder eller fagperson.