Fagpersoner

Fagpersoner

Kurser

Med et innovativt syn på ADHD og praksisrelateret forskning i bagagen sigter vores kurser mod at skabe en ny dna i mødet mellem voksne og børn med ADHD. Vores fokus er et fællesskab, hvor alle kan være med. Vi tager udgangspunkt i evidensbaseret viden om relationsopbygning, læringsteori og ADHD. Formålet er at forebygge og afhjælpe negative adfærdsmønstre og lavt selvværd i hverdagen. Vi introducerer strategier og redskaber, som kan være relevante for alle børn, og som samtidig kan etableres som en specialpædagogisk indsats.

Målgruppen spænder fra pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer og præster. Deres tilbagemeldinger på kurserne er, at konfliktniveauet falder, hverdagen bliver mere positiv i børnegruppen, og de oplever en bedre kontakt til de børn, der udfordrer – og til deres forældre.

EFTERUDDANNELSE FOR PSYKOLOGER OG SPECIALKONSULENTER

Det er vores oplevelse, at der stilles store krav til PPR-psykologers videns om pædagogiske tilgange og redskaber, som de anvender i rådgivning og vejledning af fagprofessionelle inden for skole- og dagtilbudsområdet. Hvad stiller man fx op med en lærer, der søger vejledning omkring et barn, der slår læreren eller klassekammeraterne og stikker af fra undervisningen? 

På Center for ADHD tilbyder vi et kursus for PPR-psykologer, med undervisning i konkrete pædagogiske redskaber til det generelle arbejde med en børnegruppe og til børn med ADHD og lignende vanskeligheder. Vi arbejder særligt med redskaber til at: 

  • Opbygge den gode relation
  • Coache barnets kompetencer
  • Rose effekt
  • Give virkningsfulde beskeder
  • Håndtere raserianfald
  • Lære barnet at problemløse selv

Kurset dykker både ned i strategierne og klæder dig på til at rådgive og vejlede andre fagprofessionelle i at bruge redskaberne. De anvendes både i arbejdet med børn som børn er flest og kan etableres som en specialpædagogisk indsats til børn med ADHD. Du får udleveret konkrete modeller og redskaber til brug i vejledningen af lærere og pædagoger.  

Næste kursus i Aarhus: 14. marts, 4. april og 2. maj og 22. maj 2019 Tilmeld dig her

Næste kursus i København: 22. august, 23. august og 18. september og 19. september 2019 Tilmeld dig her

  • Pris pr. deltager: kr. 5.295,- eksl. moms. 
  • Undervisere: Lene Straarup og Luise Bæk Bomme.

INKLUSION AF BØRN MED ADHD

Med et innovativt syn på ADHD og praksisforskning i bagagen vil dette kursus arbejde målrettet med at skabe en ny DNA i mødet mellem voksne og børn med ADHD. Vi går bag om diagnosen og arbejder med redskaber til at opbygge den gode relation, rose, give effektive beskeder, coache kompetencer, håndtere raserianfald og lære barnet at problemløse selv. Vi skal eksperimentere med redskaberne og danne de første og vigtigste erfaringer med, hvordan det bliver sjovt at have ADHD med i fællesskabet.

Vi udarbejder sammen strategier for, hvordan man som voksen kan positionere sig og gå nye veje, når uforudsete situationer opstår. Undervejs øver du metoder til strukturering og planlægning, som skaber ro for børn med ADHD.
Kurset belyser de vigtige tematikker med baggrund i og inspiration fra udviklingspsykologien, neuropsykologien, forskellige læringsteorier, CBT, specialpædagogik og relevant forskning. Deltagerne vil over tre dage møde, diskutere og træne helt konkrete strategier og forståelser.
Forløbet, som stiller skarpt på inklusion i skole og børnehave, er målrettet lærere og pædagoger.
Du får et deltagerbevis på dagen. 

Praktiske oplysninger

Kurset foregår på Center for ADHD, Marselis Boulevard 1. 8000 Århus C.
Inklusiv materialer og forplejning.
Kurset løber over tre dage:
21. februaf 2019, 6. marts og 21. marts 2019 Tilmeld dig her

  • Pris pr. deltager: kr. 3.295,- eksl. moms. 
  • Undervisere: Lene Straarup og Luise Bæk Bomme.