Fagpersoner

Fagpersoner

Konsulentydelser

Er din skole, dagtilbud eller klub udfordret, for eksempel som følge af øget inklusion af børn med særlige behov?

Center for ADHDs psykologer og specialpædagogiske konsulenter kan i samarbejde med ledelse, lærere og pædagoger bidrage til at etablere et positivt og anerkendende miljø, med ro og ros frem for stress og skældud. Så kan I skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for læring og udvikling.

Fokus kan f.eks. være på den gode relation til børn, som kan være vanskelige at opbygge relationer til grundet impulsivitet, hyperaktivitet og/eller opmærksomhedsvanskeligheder. Eller på, hvordan man tackler et barn, der reagerer fysisk voldsomt på konflikter og måske slår voksne og andre børn.

Vores konsulentydelser varierer alt efter ønsker og behov. Vi bidrager til at analysere jeres udfordringer og kommer med input til, hvordan de løses bedst muligt. Vi fungerer som sparringspartner i udviklingen og implementeringen af specialpædagogiske tiltag med fokus på børn med ADHD og lignende adfærd. Og vi udvikler og gennemfører kurser, temadage og workshops om netop de emner og problemstillinger, der udfordrer jer. 

KONSULENTYDELSER PÅ ET SOLIDT FAGLIGT FUNDAMENT 
Vi rådgiver med afsæt i evidensbaseret viden om relationsopbygning, læringsteori og ADHD. Vi trækker hertil på vores erfaringer fra forældretræning og ­rådgivning samt på vores viden om de udfordringer, der hver dag møder lærere, sundhedsplejersker og pædagoger.

Kontakt Center for ADHD for mere information.