Familier

Familier

Forældretræningskursus

Et forældretræningskursus på Center for ADHD er et forebyggende og behandlende tilbud til forældre med børn mellem 3 og 12 år med ADHD eller lignende vanskeligheder. Vi har egen visitation og opstart på kursus kræver ikke en ADHD diagnose. 

Forældretræningskurset bygger på det evidensbaserede program De Utrolige År®. Vi tror på, at viden om børns udvikling og ADHD sammen med eksempler fra andre forældre tilsammen giver en større forståelse for jeres barn. Derfor kobler vi psykologisk og pædagogisk viden om ADHD til de enkelte redskaber fra De Utrolige År. Vi lader rettepennen blive hjemme og leder efter succes’erne og ressourcerne i den enkelte familie.

Forskning viser en meget positiv effekt af kurset. Der udvikles et mere positiv samvær mellem forældre og børn. Det bevirker at barnes ADHD­symptomer mindskes, den negative adfærd nedbrings og barnets sociale kompetencer øges. Hos forældrene ses et lavere stressnivau, øget tilfredshed med forældrerollen og mindre brug af skæld ud.

Forældrekursets indhold 

På kurset er der et overordnet fokus på det positive samvær mellem forældre og barn. Ydermere får forældrene en forståelse af ADHDen og dens betydning for barnets adfærd. På kurset er der forældre til syv børn, som mødes en gang om ugen i cirka et halvt år. Her læres håndgribelige strategier der styrker relationen og opbygger selvværd såsom børnestyret leg, coaching, ros, belønning, problemløsning. Herefter arbejdes der med grænsesættende strategier som tydelige rutiner, regler, klare beskeder, ignorering, konsekvenser og timeout. Strategierne afprøves hjemme sammen med børnene, og de tilpasses og forfinens gennem erfaringsudveksling i gruppen. Kurset er praktisk orienteret, og alle kan være med. Der er tilbud om børnepasning og mad ifm. kurset. 

Vi tilbyder derudover en netværksaften for andre familiemedlemmer eller fagpersoner omkring barnet. Her gives en en mini­indføring i programmet og vi deler ud af vores viden om ADHD. På den måde bliver det lettere for netværket at støtte op om familien.

Næste kursusforløb starter i april 2019
Kurset er dækket af fondsmidler og er dermed gratis. Pris for kursusmateriale er
 875 kr.
For mere information og tilmelding kontakt info(at)adhdcenter.dk eller tlf. 70 272 276.