ADHD

ADHD

Forskning

PhD projekt: Forældretræning som tidlig indsats ved ADHD

Marie Louise Rimestad undersøger med Phd projektet effekten af forældretræning over for tidlig ADHD. Phd afhandlingen består af tre artikler. Første artikel belyser den samlede evidens for forældretræning til førskolebørn i alderen 3-6 år. Anden artikel undersøger om der er større virkning af at træne både lærere og forældre i forhold til kun at trænge forældrene. Tredje artikel undersøger hvilke elementer af forældretræningen der giver den forældre-rapporterede symptomreduktion hos børnene - med andre ord, hvad er det der virker.
Læs PhD afhandlingen her.

Effektstudie af De Utrolige År programmet til børn med ADHD


Center for ADHD og Aarhus Universitet har gennemført en undersøgelse af virkningen af forældertræningen på Center for ADHD. Projektet er gennemført af postdoc, ph.d Tea Trillingsgaard og adj. professor Anegen Trillingsgaard med bidrag fra Carolyn Webster Stratton. Resultaterne viser samme positive effekt som i Carolyn Webster Strattons RCT studie, nemlig en signifikant behandlingseffekt fra før-til-efter forældretræningen på børnenes ADHD- symptomer og adfærdssymptomer, samt en forbedring af børnenes evne til social og emotionel regulering. Desuden rapporterede forældrene om ændringer i deres opdragelsesmåde med signifikant mere brug af belønning og ros såvel som mindre brug af negativitet. Alle ændringer holdt niveau eller viste yderligere positiv ændring efter 6 måneder. Desuden fandt studiet en signifikant forbedring på forældrenes egen oplevelse af forældrekompetence, tilfredshed med forældrerollen samt en reduktion i deres rapporterede stressniveau. Resultaterne er publiceret i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology og i en dansk rapport.