ADHD

ADHD

Forskning

PhD projekt: Forældretræning som tidlig indsats ved ADHD

Marie Louise Rimestad undersøger med Phd projektet effekten af forældretræning overfor tidlig ADHD. Phd afhandlingen består af tre artikler: Første artikel belyser den samlede evidens for forældretræning til førskolebørn i alderen 3-6 år. Anden artikel undersøger, om der er større virkning af at træne både lærere og forældre i forhold til kun at træne forældre. Tredje artikel undersøger, hvilke elementer af forældretræningen giver den forældre-rapporterede symptomreduktion hos børnene. Med andre ord: Hvad er det der virker?
Læs PhD afhandlingen her.

Effektstudie af De Utrolige År programmet til børn med ADHD


Center for ADHD og Aarhus Universitet har gennemført en undersøgelse af virkningen af forældertræningen på Center for ADHD. Projektet er gennemført af postdoc, ph.d Tea Trillingsgaard og adj. professor Anegen Trillingsgaard med bidrag fra Carolyn Webster Stratton. Resultaterne viser samme positive effekt som i Carolyn Webster Strattons RCT studie, nemlig en signifikant behandlingseffekt fra før-til-efter forældretræningen: Børnenes ADHD- og adfærdssymptomer mindskes og deres evne til social og emotionel regulering øges. Desuden rapporterede forældrene, at de i deres opdragelsesmåde brugte signifikant mere belønning og ros og mindre negativitet og skældud. Efter 6 mdr. holdt alle ændringer niveau eller viste yderligere positiv ændring. Desuden fandt studiet en signifikant forbedring på forældrenes egen oplevelse af forældrekompetence og tilfredshed med forældrerollen samt en reduktion i deres rapporterede stressniveau. Resultaterne er publiceret i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology og i en dansk rapport.