Film om inklusion

”Inklusion i klassen” er 3 små film der med inspiration fra De Utrolige År giver konkrete værktøjer til arbejdet med børn med uro og opmærksomhedsvanskeligheder. I filmene vejledes to lærere af psykolog Lene Straarup vi følger hvordan de omsætter strategier i klassen. Denne tilgang er gavnlige for alle børn – ADHD eller ej.

Relationskompetencer

Børn med uro og opmærksomhedsvanskeligheder får mange irettesættelser fordi de ofte kommer til at forstyrre i klassen. Det kræver tålmodighed og gode relationskompetencer hos læreren at bryde den negative interaktion. I filmen gennemgås konkrete relationsopbyggende strategier, som positiv opmærksomhed, anerkendelse, engagement og lommer af nærvær. I klassen ser vi hvordan de to lærere finder muligheder for at anvende værktøjerne i en travl hverdag med mange opgaver.

Positiv opmærksomhed

Positiv opmærksomhed i form af ros og belønning er elementer der bygger oven på lærerens relationsopbyggende strategier. Samlet giver det et styrket samarbejde med barnet. I filmen ser vi hvordan ros anvendes så det er mest effektivt, og der konkrete eksempler på brug af belønning i klassen.

Klare grænser og tydelige regler

”Klare grænser og tydelige regler” handler om hvad du som lærer kan stille op i pressede situationer. Der er også inspiration til hvordan beskeder gives på den mest effektive og hensigtsmæssige måde.