Film: Flyt fokus i børnehaven

”Flyt fokus i børnehaven” er 3 små film der med inspiration fra De Utrolige År giver konkrete værktøjer til arbejdet med børn med uro og opmærksomhedsvanskeligheder. I filmene vejledes to pædagoger af psykolog Luise Bæk Bomme og vi følger hvordan de omsætter strategier i børnehaven og styrker Frejs positive udvikling. Denne tilgang er gavnlige for alle børn – ADHD eller ej.

Flyt fokus - Positiv opmærksomhed og samarbejde

Urolige børn bliver ofte irettesat fordi de forstyrrer og kommer i konflikter. Filmen ”Positiv opmærksomhed og samarbejde” viser, hvordan voksne kan flytte fokus og bryde den negative spiral med opmærksomhed til positiv adfærd. Strategierne i filmen gavner alle børn - uro eller ej.

Flyt fokus - Ros og belønning

Ros og belønning er et effektivt redskab til at styrke børns motivation og selvtillid. Rosen må bygge ovenpå en god relation der er næret af positiv opmærksomhed og nærvær. I filmen følger vi pædagogernes arbejde med at anvende ros, så den bliver effektiv, og får viden om hvorfor ros er særligt vigtig for børn med uro og opmærksomhedsvanskeligheder.

Flyt fokus - Forudsigelighed, skift og grænsesætning

Det kan være udfordrende at holde fast i de gode intentioner og positive strategier, når børn udfordrer med negativ adfærd og tester den voksnes tålmodighed. I filmen følger vi to pædagogers arbejde med positiv grænsesætning ved hjælp af rutiner, afledning og logiske konsekvenser.