Fagpersoner

Det kan være krævende at arbejde med børn med ADHD. Nogle fagpersoner føler sig udfordrede og frustrerede over at barnet tilsyneladende ikke vil samarbejde. Men sådan behøver det ikke at være. På Center for ADHD har vi positive erfaringer med at klæde fagpersoner på til arbejdet med børn med ADHD og lignende symptomer. Børn er, uanset diagnose, først og fremmest børn. Hvis de ofte mødes af skæld ud og irettesættelser, kan det føre til dårligt selvværd og adfærdsproblemer og det kan være vanskeligt at komme i samarbejde. Hos Center for ADHD er målet, at fagprofessionelle kan styrke barnets tro på sig selv og få strategier til en positiv hverdag. Vi giver metoder og nye handlemuligheder, så man som fagperson kan stå solidt funderet i de daglige udfordringer.

Hjælp familien

Kender du et barn der har forstyrret opmærksomhed, ringe koncentration, uro, impulsivitet og raserianfald som ikke trives – måske i forbindelse med dit arbejde? Som fagperson kan du hjælpe børn med ADHD og deres forældre til en tidlig indsats ved at opfordre forældrene til at søge f orældretræningskursus, korte rådgivningsforløb eller individuelsamtaleterapi. Forskningenviseratjotidligereder sættes ind med intervention jo bedre resultat for barnet og familien – også i det lange løb. 

Center for ADHD har egen visitation. Det betyder, at forældre kan henvende sig direkte til centeret, selvom barnet ikke har fået en diagnose. 

Kommende Kurser

ADHD og digital trivsel
Fyraftensmøde: Børn i dag er vokset op med digitale sociale medier. Faktisk kan mange navigere på en Ipad, før de kan gå.
Center for ADHD
Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 15:00
ADHD og digital trivsel
Fyraftensmøde: Børn i dag er vokset op med digitale sociale medier. Faktisk kan mange navigere på en Ipad, før de kan gå.
Center for ADHD København
Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 15:00
DKK 195,-
Søskende og ADHD
Fyraftensmøde: Hvad kan man gøre, når konflikter mellem søskende fylder alt for meget.
Center for ADHD
Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 15:00
Samarbejde om ADHD i udskolingen
Kursus: Målrettet lærere i udskolingen.
Center for ADHD
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 09:00
Inklusion af børn med ADHD
3 dages kursus: På dette kursus for lærere og pædagoger arbejder vi med redskaber til at opbygge den gode relation.
Center for ADHD
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 09:00
Samarbejde om ADHD i udskolingen
Kursus: Målrettet lærere i udskolingen.
Center for ADHD København
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 09:00
Samskabende interventioner omkring børn med ADHD
Kursus: Kurset løber over fire dage: 14. marts, 4. april og 2. maj og 22. maj 2019
Center for ADHD
Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 09:00
Gode dage - glade børn
Fyraftensmøde. Få hjælp til at styrke din families trivsel
Center for ADHD København
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 13:30
Hvad er ADHD?
Kursus om ADHD målrettet fagpersoner
København
Torsdag d. 11. april 2019 kl. 09:00
At bevare roen
Fyraftensmøde: Hvorfor det er vigtigt, at bevare roen, når dine børn får dig op i det røde felt
Center for ADHD
Onsdag d. 24. april 2019 kl. 15:00
Samskabende interventioner omkring børn med ADHD
Kursus: Kurset løber over fire dage: 22. august, 23. august og 18. september og 19. september 2019
Center for ADHD København
Torsdag d. 22. august 2019 kl. 09:00
iKomet - online forældretræning
Forældrene gennemgår programmets ni sessioner hjemme ved skærmen og træner hjemmeaktiviteter og øvelser mellem hver session.
Center for ADHD
Tirsdag d. 31. december 2019