Fagpersoner

Det kan være krævende at arbejde med børn med ADHD. Nogle fagpersoner føler sig udfordrede og frustrerede over at barnet tilsyneladende ikke vil samarbejde. Men sådan behøver det ikke at være. På Center for ADHD har vi positive erfaringer med at klæde fagpersoner på til arbejdet med børn med ADHD og lignende symptomer. Børn er, uanset diagnose, først og fremmest børn. Hvis de ofte mødes af skæld ud og irettesættelser, kan det føre til dårligt selvværd og adfærdsproblemer og det kan være vanskeligt at komme i samarbejde. Hos Center for ADHD er målet, at fagprofessionelle kan styrke barnets tro på sig selv og få strategier til en positiv hverdag. Vi giver metoder og nye handlemuligheder, så man som fagperson kan stå solidt funderet i de daglige udfordringer.

Hjælp familien

Kender du et barn der har forstyrret opmærksomhed, ringe koncentration, uro, impulsivitet og raserianfald som ikke trives – måske i forbindelse med dit arbejde? Som fagperson kan du hjælpe børn med ADHD og deres forældre til en tidlig indsats ved at opfordre forældrene til at søge f orældretræningskursus, korte rådgivningsforløb eller individuelsamtaleterapi. Forskningenviseratjotidligereder sættes ind med intervention jo bedre resultat for barnet og familien – også i det lange løb. 

Center for ADHD har egen visitation. Det betyder, at forældre kan henvende sig direkte til centeret, selvom barnet ikke har fået en diagnose. 

Kommende Kurser

Søskende og ADHD
Hvad kan man gøre, når konflikter mellem søskende fylder alt for meget.
Center for ADHD
Onsdag d. 12. september 2018 kl. 16:00
ADHD og digital trivsel
Børn i dag er vokset op med digitale sociale medier. Faktisk kan mange navigere på en Ipad, før de kan gå.
Center for ADHD
Onsdag d. 26. september 2018 kl. 16:00
DKK 195,-
Fyraftensmøde: Hvad er ADHD?
Fyraftensmøde: Hvad er ADHD?
Center for ADHD
Onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 16:00
DKK 150,-
Inklusion af børn med ADHD
På dette kursus går vi bag om diagnosen og arbejder med redskaber til at opbygge den gode relation. Kurset forløber over 3 dage.
Center for ADHD
Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 09:00
Temadag om ADHD hos børn og unge
ADHD står for: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Men hvad er ADHD egentlig?
Center for ADHD
Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 09:00
DKK 1093.75,-
Kunsten at bevare roen
Få inspiration til effektive strategier i hverdagen
Center for ADHD
Onsdag d. 14. november 2018 kl. 16:00
DKK 195,-
Inklusion af børn med ADHD
På dette kursus går vi bag om diagnosen og arbejder med redskaber til at opbygge den gode relation. Kurset forløber over 3 dage.
Center for ADHD
Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 09:00