De utrolige år

De utrolige År (DUÅ) er en serie på tre sammenhængende evidensbaserede programmer for børn, deres forældre og lærere. Programmerne fremmer følelsesmæssige og sociale kompetencer samt forebygger og nedbringer adfærdsvanskeligheder og emotionelle problemer hos børn. 

Du kan uddanne dig til gruppeleder ved at deltage i en 2 eller tre dages workshop. Efter den indledende uddannelse startes gruppen op, og man modtager efterfølgende vejledning og supervision i form af konsultationsdage og såkaldt peer­coach vejledning. Det er muligt at opnå certificering som gruppeleder, hvilket blandt andet kræver et videogennemsyn af en hel session. Uddannelse, supervision og videogennemgang varetages af mentorer i De Utrolige År, som har stor erfaring dels som gruppeleder og via videreuddannelse og supervision indenfor programmet. 

  • DUÅ ­forældreprogrammerne er til forældre med børn i alderen 3 mdr - ­1 år (Baby), 1-­3 år (Toddler), 3-­8 år (Basic) og 8­-12 år (Schoolage). De fokuserer på at styrke forælder­barn relationen, give mindre skæld ud, opbygge forældrenes evne til at styrke barnets sociale kompetencer, følelsesmæssige selvregulering, sproglige udvikling, skoleparathed og faglige evner. Programmet tilbydes som gruppeforløb, hvor forældre til 6-­7 børn mødes til ugentlige sessioner under ledelse af to DUÅ gruppeledere.
  • DUÅ­ børneprogrammerne arbejder med at styrke barnets sociale og følelsesmæssige kompetencer, ved at øve at forstå og kommunikere hvilke følelser man har, effektiv problemløsning, selvregulering, samarbejde, kommunikation og venlig opførsel overfor jævnaldrende og god opførsel i klasseværelset. Programmet tilbydes som gruppeforløb, hvor 6-­7 børn mødes til ugentlige sessioner under ledelse af to DUÅ gruppeledere.
  • DUÅ­ lærerprogrammerne fokuserer på læreres og pædagogers vejledning med henblik på at fremme barnets prosociale adfærd, følelsesmæssige selvregulering og skoleparathed. Programmet hjælper også fagpersoner med at fremme samarbejdet mellem forældre og fagpersoner. Fagpersonerne uddannes i grupper under ledelse af to DUÅ gruppeledere. 

Næste workshop: Introdag den 3. januar og workshop d. 17, 18. og 19. Januar .
Kontakt Center for ADHD på tlf: 70 272 276 hvis du eller din organisation er interesseret i De Utrolige År uddannelsen.