Familier

Det kan være krævende at være forældre til et barn med ADHD. Nogle forældre føler sig fastlåst i en situation af afmagt, utilstrækkelighed og frustration. Men sådan behøver et liv med børn, der har ADHD, ikke at være.

Vi yder en tidlig helhedsorienteret indsats i familier, der har børn med urolig adfærd eller ADHD. Vi tilbyder forældretræningskursus, individuelle rådgivningsforløb og terapi.

Læs mere om alle vores tilbud for familier.

Et forældretræningskursus på Center for ADHD er et forebyggende og behandlende tilbud til forældre med børn mellem 3 og 12 år med ADHD eller lignende vanskeligheder. Vi har egen visitation og opstart på kursus kræver ikke en ADHD diagnose. 

Forældretræningskurset bygger på det evidensbaserede program De Utrolige År®. Vi tror på, at viden om børns udvikling og ADHD sammen med eksempler fra andre forældre tilsammen giver en større forståelse for jeres barn. Derfor kobler vi psykologisk og pædagogisk viden om ADHD til de enkelte redskaber fra De Utrolige År. Vi lader rettepennen blive hjemme og leder efter succes’erne og ressourcerne i den enkelte familie.

Forskning viser en meget positiv effekt af kurset. Der udvikles et mere positiv samvær mellem forældre og børn. Det bevirker at barnes ADHD­symptomer mindskes, den negative adfærd nedbrings og barnets sociale kompetencer øges. Hos forældrene ses et lavere stressnivau, øget tilfredshed med forældrerollen og mindre brug af skæld ud.

Forældrekursets indhold 

På kurset er der et overordnet fokus på det positive samvær mellem forældre og barn. Ydermere får forældrene en forståelse af ADHDen og dens betydning for barnets adfærd. På kurset er der forældre til syv børn, som mødes en gang om ugen i cirka et halvt år. Her læres håndgribelige strategier der styrker relationen og opbygger selvværd såsom børnestyret leg, coaching, ros, belønning, problemløsning. Herefter arbejdes der med grænsesættende strategier som tydelige rutiner, regler, klare beskeder, ignorering, konsekvenser og timeout. Strategierne afprøves hjemme sammen med børnene, og de tilpasses og forfinens gennem erfaringsudveksling i gruppen. Kurset er praktisk orienteret, og alle kan være med. Der er tilbud om børnepasning og mad ifm. kurset. 

Vi tilbyder derudover en netværksaften for andre familiemedlemmer eller fagpersoner omkring barnet. Her gives en en mini­indføring i programmet og vi deler ud af vores viden om ADHD. På den måde bliver det lettere for netværket at støtte op om familien.

Næste kursusforløb starter i april 2019
Kurset er dækket af fondsmidler og er dermed gratis. Pris for kursusmateriale er
 875 kr.
For mere information og tilmelding kontakt info(at)adhdcenter.dk eller tlf. 70 272 276. 

ADHD OG DIGITAL TRIVSEL

Børn i dag er vokset op med digitale sociale medier. Faktisk kan mange navigere på en Ipad, før de kan gå. Hvad betyder brugen af skærme for børn med ADHD og adfærdsvanskeligheder, hvad viser forskning, og hvordan kan vi som voksne guide og hjælpe børnene til en god hverdag, hvor digitale medier og skærme spiller en rolle. Digitale medier er kommet for at blive, men vi som forældre og fagpersoner er i høj grad med til at definere, hvad vi anvender medierne til, og hvordan udviklingen vil forløbe. Til fyraftensmødet kommer vi omkring:

  • Viden om mediernes udvikling
  • Viden om digitale medier – hvad skal du som forældre og fagperson vide og være opmærksom på
  • Hvad siger forskningen om bruge af skærm og koncentrationsevne?
  • Konkrete strategier til at skabe en god hverdag, hvor digitale medier er et positivt tilvalg

Undervisere: Mediekonsulent Malene Lundgren og psykolog Line Møller Sletting
Pris 250 kr.
Se dato for næste fyraftensmøde og Tilmeld dig her

 

AT BEVARE ROEN 

Som forælder eller pårørende til at barn med ADHD kan det være en udfordring at bevare roen når situationer spidser til og koger over – især hvis man selv er ramt af ADHD. På denne temaaften kigger vi nærmere på hvorfor temperamentet nogle gange løber af med os, og du kan lære effektive strategier til at regulerer temperamentet og bevare roen.
Undervisere er Maria Møller Cassøe og Ole Falkesgaard
Pris: 250 kr.
Se dato for næste fyraftensmøde og Tilmeld dig her

 

SØSKENDE OG ADHD 

Hvad kan man gøre, når konflikter mellem søskende fylder alt for meget. Når et af børnene i søskendeflokken kræver så meget tid og opmærksomhed, at man som forældre kan se, det ikke er rimeligt. Er der andre veje end skælde ud­vejen? 

En aften med oplæg, diskussion og rådgivning ved undervisere Lene Straarup Møller og Maria Møller Cassøe
Pris: 250 kr. pr. deltager 
Se dato for næste fyraftensmøde og Tilmeld dig her.

 

HVAD ER ADHD?

ADHD står for: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Men hvad er ADHD egentlig? På dette fyraftensmøde dykker vi ned i kernesymptomerne hos børn og unge, og ser nærmere på hvad det betyder i hverdagen for barnet og dets omverden.

Med viden om ADHD formidlet i let forståeligt sprog og billeder skabes en øget forståelse for barnets adfærd og reaktioner.
Se dato for næste fyraftensmøde og Tilmeld dig her.

Hvornår starter næste kursus?
Kontakt os for at høre nærmere om vores kursusplan.

Hvor lang tid forpligter jeg mig?
Forældretræningskurset løber over et halvt år, og du forventes at komme hver uge.

Hvordan kommer jeg med?
Ved at kontakte os. Derefter vil du modtage et spørgeskema, som du skal udfylde. Hvis dine svar viser, at du tilhører målgruppen, laver vi en aftale om et grundigt interview. På baggrund af interviewet vurderer vi, om kurset er relevant for dig og din familie.

Hvad koster det?
Kurset er dækket af fondsmidler og det er dermed gratis at deltage. Pris for kursusmateriale er 700 kr.

Hvor foregår det?
På Center for ADHD på adressen Marselisboulevard 1, 8000 Aarhus C.

Hvem er kursusledere?
To af centrets medarbejdere.

Jeg har selv fået diagnosen ADHD. Kan jeg deltage på forældretræningskurset?
Du er velkommen og du vil garanteret ikke være den eneste.

Er det okay at deltage, hvis jeg er lidt stille af natur og har svært ved at lade andre komme tæt på?
Ja, vi gør meget ud af, at det skal være trygt at komme i gruppen, og vi kan sagtens tage individuelle hensyn. 

Hvor lang tid varer en enkelt kursusgang?
Cirka to en halv time inklusiv en pause.

Hvad sker der med personlige oplysninger?
De bliver opbevaret fortroligt.

Hvad er grundtanken bag jeres kursus?
Dit barn opfører sig anderledes, og derfor må du som forælder lære at takle dit barn på en anderledes måde. På kurset får du simple værktøjer til at skabe en overskuelig hverdag og til at give mere positiv opmærksomhed til det, der går godt. Dette vil danne grundlag for en rarere måde at være sammen med dit barn på. Samtidigt vil du møde andre familier i samme situation og udveksle erfaringer.

Kan jeg selv få hjælp?
Hos Center for ADHD er der mulighed for i ndividuelle samtaleforløb . Det kan være, at du selv har fået diagnosen ADHD. Det kan være, at du har været igennem et langt og belastende forløb med udredning af dit barn. Her kan vi ­ eventuelt i samarbejde med din sagsbehandler ­ tilbyde dig psykologsamtaler. 

Center for ADHD tilbyder både handlingsorienteret forældrerådgivning tilpasset familiens udfordringer, og individuelle terapiforløb til personer med ADHD eller ADHD-relaterede problemstillinger

Terapeutisk baggrund
Der findes mange forskellige retninger inden for psykoterapi. Vi har erfaring med kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, ACT, narrativ terapi og det evidensbaserede forældreprogram De Utrolige År. Uanset hvilket teoretisk ståsted, der danner rammen om terapien, er relationen og kemien mellem terapeuten og dig som person det vigtigste. Terapien er en samarbejdsrelation, hvor tillid og tryghed er forudsætninger for forandring. Psykologen lægger sammen med dig en plan for forløbet. Ved slutningen af hver samtale får du opgaver med hjem til næste gang.

Praktiske oplysninger
En samtale varer typisk 60 minutter. Længden af et forløb varierer, og nogle gange kan en enkelt samtale eller to være nok. Tidspunkter for samtaler aftales individuelt med psykologen.

Samtalerne foregår på Center for ADHD eller via Skype.
Prisen ved egenbetaling er 900 kr.
Rådgivning og terapi betalt af arbejdsplads, forsikring mv: 1000 kr.
Hvis du bliver forhindret i at møde op til rådgivning/terapi, bedes du følge nedenstående regler for afbud.
Afbud skal sendes på SMS til din psykolog dagen før den aftalte tid. Ved manglende fremmøde betales 100% af taksten.
Ved akut opstået sygdom skal du kontakte din psykolog på SMS senest kl. 8.00 på dagen for den aftalte tid. Ved udeblivelse betales 100% af taksten. 

Kontakt os.