Spil er både leg og læring

Men hvis det er svært for ens barn at vente, skiftes, samarbejde eller udholde at tabe, er det at spille spil også en problemfyldt aktivitet. Følelserne kan let komme i kog og en ellers hyggelig og lærerig stund kan ende i gråd elle raserianfald. Hvis spil skal lykkes og føre til læring, er det derfor en aktivitet, der kræver støtte og hjælp fra en voksen.
BESKRIV VEJEN MOD SUCCES
Et redskab, der er godt at bruge, når man skal støtte ens barn i at få succes i spil, er coaching. Coaching handler om, at beskrive de gange hvor barnet udviser den adfærd, man gerne vil fremme. Hvis man gerne vil fremme barnets evne til at skiftes, følge regler, samarbejde eller holde koncentrationen på spillet, beskriver man for barnet hver gang denne adfærd lykkes. Udsagnene er simple, f.eks.: ”I skiftes til at slå”; ”du fulgte reglerne lige der”; ”vi to samarbejder lige nu”; ”du koncentrerer dig om spillet”. Ved at beskrive den ønskede adfærd for barnet, øges barnet fornemmelse af, hvornår det gør det rigtige. Dermed bliver det lettere for barnet at gøre det igen.
Coaching kan også beskrives som det at følges med barnet i opgaven. Man tænker ikke foran ved at instruere og formane om, hvordan han eller hun lige om lidt skal opføre sig i spillet. Man venter heller ikke bagved og retter, når han eller hun har lavet en fejl eller tabt hovedet. Praktisk set kræver coaching, at man som voksen er nærværende og i nærheden af barnet, mens det spiller. Kun sådan kan man nå at fange barnets små positive indsatser, beskrive dem – og derved forstærke at de sker igen.
ROS DIT BARNS ANSTRENGELSER
Ud over at beskrive for ens barn, hver gang han eller hun klarer spillet, kan man understrege ens glæde ved barnets succes ved at rose de positive kompetencer, som ens barn viser. I rosen er det vigtigt fortsat at være meget konkret med, hvad det der, som barnet gør godt. ”Hvor var det flot, at du bevarede roen, da du kom bagud” er således en langt mere effektiv ros end ”Hvor var det flot”, idet handlingen understreges og barnets indsats forstørres. En anden vigtig huskeregel når ros skal være effektiv er, at holde den ren. Dvs. at den skal stå alene og ikke kobles til noget barnet ikke gjorde så godt. ”Du bevarer virkelig roen” styrker barnets selvværd, mens ”du bevarer roen, men du kunne nu godt tale lidt pænere” viser barnet, at han eller hun ikke helt klarer situationen godt nok.
REGLER OG FORHOLDSREGLER
Ved spil i familien vil der ofte være børn i forskellige aldre og med forskelligt udgangspunkt for at forstå spillets gang og overholde reglerne. Man bør derfor altid sikre sig, at det spil, man sætter i gang ikke er mere kompliceret eller sværere at forstå end at alle parter har et godt udgangspunkt for at deltage. Hvis man som voksen vurderer, at det spil som skal til at begynde er for svært, bør man hjælpe med at gøre det enklere. Det kan gøres ved at ændre på eller fjerne nogle af reglerne. Boldspil kan være øvespil, hvor man ikke tæller point eller overholder eksempelvis reglerne om antal skridt, om bolden er indenfor banen eller om man på bruge hænderne. Bræt- eller kortspil kan spilles med mulighed for ekstra slag, åbne kort eller med omspil, hvis man laver fejl.
Trods alle regler og forholdsregler vil der i et spil alligevel være en, der vinder og nogen, der taber. Så også her kan det være godt på forhånd at lave aftaler for, hvordan man må opføre sig som henholdsvis vinder og taber. Tag en snak om, at det er okay at blive ked af det eller vred, hvis man taber, men aftal samtidig hvordan hver enkelt deltager kan håndtere frustrationen hensigtsmæssig.
Tilladte handlinger kunne være at gå ind i et andet rum og råbe højt, græde for sig selv, blive trøstet, gå væk/ud eller bede om revanche. Ligeledes kan man snakke om, at det er okay at blive glad, hvis man vinder, men at også dette kan håndteres så det er hensigtsmæssigt for alle. Det kunne f.eks. være at man må smile, sig ”yes”, danse en glædesdans på 1 min., eller fortælle det til 3 andre. Og hvem ved om mor eller far giver en is, hvis det lykkes for alle parter at skabe en glædelig afslutning :).