Leg: vejen til kreativitet og læring

Børn fødes med motivation for at lære og udforske og med en enestående nysgerrighed på omverdenen. Børn på tværs af alle grænser leger, og gennem dette lærer de at være fleksible, at tage andres perspektiv, løse problemer, udvikle sprog – og at tænke kreativt. Børns hverdag er dog præget af mange regler og rammer for, hvad de skal, og hvornår det skal foregå. Vi skal op, have tøj på, ud af døren og af sted – for at komme hjem til aftensmad og sengetid. Kreativiteten styrkes, når barnet får en chance for at eksperimentere med idéer og lærer sine egne og omverdenens mange muligheder at kende.

HVAD KAN DU GØRE FOR AT FREMME DIT BARNS KREATIVITET?

Når du skal fremme kreativitet, er der behov for at skabe et frirum, hvor barnet selv får lov til at bestemme, og hvor der er mulighed for at begå fejl og prøve idéer af. Et sådant frirum opstår, når man leger. For at fremme kreativitet gennem leg kan det være vigtigt at give barnet lov til selv at bestemme, hvad der skal leges, og hvordan legen foregår. Det er barnet, der med sin fantasi og kreativitet sætter rammerne for, hvad der skal ske. Barnet fører an og sætter tempoet for legen. I legen kan du som voksen være rollemodel for kreativ tænkning og hjælpe barnet med at prøve nye muligheder af, men på barnets præmisser.

Det er en god idé at undgå at stille for mange spørgsmål til ens barn, når han/hun leger. Spørgsmål kræver svar, og barnet bliver derfor afbrudt i sin egen tankestrøm, hvilket kan være hæmmende for kreativitet og fantasi. I stedet for at stille mange spørgsmål kan du være et begejstret publikum til barnets leg. Du kan blot kommentere på legen, fx ved at sige ”nu bygger du vel nok højt”, eller ”bilen kører hurtigt”. Dette styrker barnets fornemmelse af at blive set, at blive accepteret og at være rigtig. Barnets idéer og kreativitet må meget gerne roses. Det kan gøres ved at sige ”sikke sjovt at stille bilen på taget”, eller ”hvor var det godt tænkt at bruge vanten som dyne”.

MAN KAN IKKE LEGE FOR MEGET

Hos Center for ADHD møder vi hver dag forældre, som knokler for at få glæden og de positive relationer i højsædet derhjemme. 10 minutters børnestyret leg gør udslaget for mange af dem. Og den har ingen bivirkninger. På den korte bane skaber legen nærvær og glæde, og på den lange bane skaber den kreative mennesker med højt selvværd.