Børn og tablets – en generation af autister eller en historisk chance?

Her følger vores overvejelser og svar.

Tablettid er lige så lækkert som slik for små børns belønningssystemer i hjernen. Barnet føler sig underholdt, veltilpas og stimuleret til at blive ved. En undersøgelse i en børnehave viser, at 2 ud af 3 børn vælger iPads frem for leg med andre børn.

Andreas Lieberoth, adjunkt DPU har samlet forskellige undersøgelser af effekten af mindre børns brug af tablet og han konkluderer, at tablet i sig selv er ufarligt, men at det for de mindste er spild af tid, som de skulle have brugt på fri udfoldelse, fysisk undersøgelse af omverdenen og udveksling med andre mennesker. Andreas Lieberoth påpeger:

Problemet er ikke at børn tager skade af skærmtid, men det gør heller ikke noget godt for dem.”

Tablets er også en tidsrøver der begrænser vigtig læring og samvær hos de lidt ældre børn. Vores erfaring fra forældrekurserne på Center for ADHD er at mange børn udvikler en form for tablet afhængighed, og det giver anledning til daglige konflikter, når brug af tablet skal begrænses.

Vi oplever samtidig stor frustration over hvor højt tablets prioriteres af børnene. En mor udtrykker det således: ”Jeg er så træt af altid at være hans andet valg.” iPads er altså blevet en konkurrent til tid og nærvær med forældrene, og i nogle familier bliver konsekvensen at strøm eller internet afbrydes for at kunne få plads til familietid.

Vi hører også forældres positive beskrivelser af tablets som en effektiv urodæmper og babysitter i en travl hverdag med madlavning, bilture, gæster, ventetid eller kammerater på besøg. Dilemmaerne står i kø. På den ene side er det bekvemt og rart at børnene forholder sig i ro og ikke kræver forældrenes tid. På den anden side vil mange forældre hellere have barnet til at lege selv, deltage i samtale, håndtere ventetid på egen hånd, bygge LEGO med kammeraten osv. Dilemmaet er altså indbygget i bekvemmeligheden, fordi den megen tid bag skærmen giver forældrene ro men samtidig dårlig samvittighed.

Det er ikke kun i familien at tablets har fået overtaget. Blandt andet fortæller Brian fra forældrekurset at den ugentlige tag-legetøj-med-hjemmefra-dag er skiftet ud med tablet-spilledag hver fredag i barnets børnehave. Begrundelsen er tilsyneladende at børnene ellers risikerer at blive hægtet af den teknologiske udvikling, og at de jo skal lære at bruge en tablet – mon ikke de nok skal lære det? Hvis vi antager at tablets er repræsenteret i de fleste hjem, må det være institutionens fornemste opgave at stimulere barnets udvikling motorisk, sanseligt, kognitivt, socialt, sprogligt og adfærdsmæssigt gennem fysiske aktiviteter og interaktion ude og inde.

Malene Lundgren rådgiver i kommunikation og sociale medier peger på fordelen i at sociale medier giver os mulighed for at connecte med mennesker – også dem der er langt væk. Men medier kan også være med til at skabe afstand til vores stærke og nære relationer. De digitale medier og de muligheder de giver, må ikke erstatte nærvær og tilstedeværelse.

”Mit råd er, at vi tager stilling og ansvar som forældre. Vi er rollemodeller for vores børn, så det at beslutte sig for, hvor meget brug af Ipad og mobiltelefon fylder i vores hverdag må være udgangspunktet. Hvis vi selv sidder med mobiltelefonen fremme, når vi kommer hjem fra arbejde, når vi er med vores børn til svømning eller til familiefester, ja så fortæller vi børnene, at det er acceptabelt (og at vi hellere vil telefonen end at se og lytte til dem). Vi kan ikke forvente, at børn fravælger skærmen, hvis vi ikke som forældre går forrest. Vi kan give dem et alternativ, nemlig at være nærværende i leg og samtale med dem – mon så ikke prioriteten ændrer sig?”

Malene udtaler, at en anden udfordring er, at vi i princippet ”vælger” på vegne af vores børn. Hvis vi beslutter, at børnene sikkert vil kede sig til familiefesten eller på cafe til brunch en lørdag formiddag, og de derfor får stukket en Ipad i hånden – ja så er vi faktisk i færd med at frarøve dem værdifuld leg, tid og nærvær med andre børn og familie.

De digitale medier er en del af vores hverdag og den verden vi lever i, og det er vigtigt at vi som forældre tager ansvar og guider vores børn. Vi skal lære dem, at være ansvarlige brugere. Vi skal også tage ansvar og være kritiske i forhold til det de eksempelvis ser på YouTube. Vi skal fortælle og informere dem om muligheder og bagsiden af, hvordan vi bruger medierne. Men først og fremmest skal der skabes en balance, hvor brug af Ipads og mobiltelefon ikke erstatter nærvær, leg og læring.

Gode råd til forældre

I samarbejde med forældrene fra kurserne på Center for ADHD har vi udviklet følgende råd om brug af tablets i familier.

 • Beslut dig for hvad du synes er okay – både hvad angår indhold og tablet tid
 • Inddrag større børn i beslutningsprocessen.
 • Formuler beslutningen som en regel og hold fast.
 • Ros barnet hver gang han/hun følger reglen.
 • Følg op og sæt grænser, hvis reglen brydes.
 • Vær realistisk og drop den dårlige samvittighed
 • Vend skærmen fra at være en fjende til at blive en ven.
 • Brug tablettid som belønning
 • Afsæt tid til nærvær og leg hver dag
 • Vær rollemodel for den gode adfærd. Læg selv telefonen væk, når I er sammen.
 • Vi skal som forældre give børnene et alternativ, så kan det i nogle familier være unødvendigt at sætte regler

Eksempler på hvordan forældre fra kurset har omsat ovenstående råd

Rutineskema hvor skærmtid fungerer som belønning

Anne Rhode forælder til Alfred og Mie har eksempelvis lavet et rutine skema over de daglige gøremål som hun og hendes børn skal igennem. Her har hun placeret en times skærmtid efter lektier og motion. På den måde fungerer skærmtiden som en motivator til at få klaret pligterne, da det ellers forkorter skærmtiden.

Skærmfri dage

Lonni og Kenneth har indført en regel om to ugentlige skærmfri dage for hele familien. Tilbagemeldingen fra deres søn Simon på 8 år er at de skærmfri dage er rare og knap så stressende som resten af ugen.