Viden

Digital dannelse handler om meget mere end digitale medier

 Take aways fra konferencen "Digital dannelse i børnehøjde" på Christiansborg den 5. februar 2019, arrangeret af Børns Vilkår.

Nyt studie viser, at kun 15 % af børn med ADHD er trygt tilknyttet

Nyt studie peger på, at børn med ADHD har sværere ved at knytte sig til deres forældre. Studiet viser også, at kun 23 % af mødrene har en tryg tilknytning til deres børn. Pernille Darling Rasmussen fra Syddansk Universitet har undersøgt tilknytningen hos 60 danske børn på 7-12 år med ADHD og deres mødre. 

Inklusion kan være en god ide - hvis...

ADHD-børn kan profitere på at spejle sig i andre børn, men der skal være voksne nok og de skal have viden om den udviklingsforstyrrelse, der er tale om. 

Kjeld Rasmussen (KR) i samtale med Psykolog Line Møller (LM) Center for ADHD

Rutiner i sommerferien

Sommerferie og hverdagsrutiner rimer ikke umiddelbart på hinanden.  Men når sommerferien melder sig, kan det være en rigtig god ide (til en vis grad) at holde fast i hverdagsrutinerne.

Børn og tablets – en generation af autister eller en historisk chance?

Der er mange holdninger til børns forbrug af tablets lige fra overskrifter som: Hjerneforsker advarer mod iPad: Frygter en hel generation af autister (Berlingske) til: Forsker beroliger forældre med ’iPad børn’: Vi står med en historisk chance (Berlingske). I Center for ADHD møder vi ugentligt spørgsmål fra forvirrede og frustrerede forældre. Spørgsmål som, hvad stiller vi op, hvilke grænser skal vi sætte og er tablets gavnlige eller skadelige for vores børn?

Julen er hjernernes pest

Hvis man kæmper med opmærksomhedsvanskeligheder, så er december den måned på året, hvor man er mest udfordret. Det svirrer i luften med anelser og hentydninger, og for de voksne er der så meget, der går bedst, hvis man har overblik og planlægningsevne i top.  Og det hele skal helst kulminere i en perfekt aften den 24. december.

Hvordan lærer mit barn at blive en god kammerat.

Alle børn har brug for at lære, hvordan man er en god kammerat. Det er helt normalt, at mindre børn opfører sig egoistisk, taler grimt, nægter at dele legetøj osv. Det udløser i mange tilfælde konflikter, og som forældre kan man føle sig både magtesløse og frustrerede over barnets opførsel.
Hertil kommer, at vi som forældre har et stort ønske om, at vores børn skal trives socialt og knytte gode tætte venskaber – og derfor er det også så sorgfuldt, når det ikke lykkes.

5 Gode grunde til at lege

Af psykolog Luise Bæk Bomme, Center for ADHD

1. LEG STYRKER EVNEN TIL AT TÆNKE KREATIVT
Gennem selvstyret leg eller aktivitet udvikler mennesket sine forestillinger om, hvordan sammenhænge imellem ting kan se ud. Ved at bygge en lille rampe kan man opdage, at biler kan flyve, eller at loftet er det eneste, man kan se, når man kigger op langs med rampen. Ved at lave perleplader kan man opdage, at man kan lave legetøj, geometriske mønstre eller bordskånere ud af det samme materiale. Papirclips kan antage ekstremt mange former og funktioner, hvis man arbejder under præmissen, at ”ingen svar er forkerte svar”.

Inklusion – vi skal vænne os til tanken

Af psykolog Lene Straarup, Center for ADHD
For år tilbage så jeg et teaterstykke skrevet af unge i Frederiksbjerg Ungdomsklub. En af scenerne har jeg aldrig glemt: En noget overvægtig dreng kommer alene ind på scenen med en kage på den ene håndflade. Han kigger sørgmodigt ud på publikum og tilbage på kagen, sukker og siger: ”Selv om man er tyk, kan man da godt li’ kage!” Jeg tænkte straks: ”Selv om man har ADHD, kan man da godt lide ros, eller et knus, eller en legeaftale…

Når målet er læring - hvad er så midlerne?

Af psykolog Luise Bæk Bomme, Center for ADHD

I Danmark har vi fokus på at uddanne børn til med tiden at blive relationskompetente, samarbejdende og forandringsparate. Allerede i vuggestuen sættes ind med temadage, vente-på-tur-træning og deles-om-tingene-øvelser som pædagogiske tiltag til at udvikle de små børns evner. Men ikke alle børn lærer færdigheder i samme tempo og nogle børn når ikke at lære tilstrækkeligt, før de skifter til nye miljøer, der stiller højere krav til, hvad de skal mestre.

Redskaber til en sommer fuld af nærvær

Af psykolog Maria Møller Cassøe, Center for ADHD

Om lidt står sommerferien for døren og forhåbentlig masser af udeliv, lune sommeraftener, ture til stranden, is og fri fra skole, børnehave og arbejde. Sommerferien giver mulighed for at få pulsen ned uden andet formål end at være sammen med hinanden. Nærvær er med til at opbygge selvværd og danner grundlag for at skabe en større forståelse for hinanden.

ADHD med i bagagen

Hjælp til skolebørn med ADHD er ikke kun et spørgsmål om medicin eller ikke. Derimod savnes der indsatser som mere naturligt knytter an til den pædagogiske verden.

Den i gangværende debat er præget af en række forskellige og modsatrettede holdninger til, hvilken rolle diagnoser og den efterfølgende medicinering skal spille i den pædagogiske praksis, skolen.

Spil er både leg og læring

Brætspil, kortspil, havespil eller boldspil er samværsformer som børn og voksne kan nyde sammen og det er udviklende at deltage i sociale spil. Det styrker de sociale kompetencer; styrker ens evne til at skiftes, tage valg, følge regler, samarbejde, støtte hinanden og udholde modstand fra andre. At spille styrker også evnen til vedholdenhed; ens evne til at holde opmærksomheden, udholde ventetid, koncentrere sig og hæmme impulser. At spille spil er derfor et alletiders sted at hjælpe ens barn med at øve sig i og blive bedre til nogle af de kompetencer, som det får brug for livet igennem.

Forældrenes gode råd om julen

Af psykolog Line Møller, Center for ADHD

Forældrenes gode råd til hvordan det bliver en glædelig jul

Når snakken falder på juleaften i vores forældregrupper, er det ofte ikke uden stress og ængstelse. Forældre fortæller om samarbejdsvanskeligheder med den øvrige familie omkring barnet, problemer med at børnene har for højt spændingsniveau, jalouxi mellem søskende, samt vanskeligheder med at vente. Det sidste afspejles næsten i orden advent – eller AD-vent. Der ligger altså nogle udfordringer i juledagene, fordi traditionerne foreskriver at man skal vente hele dagen på juletræ, godter og gaver. Det forventes ofte også at man bruger mange timer eller dage i selskab med den øvrige familie. Men måske behøver i ikke leve op til alle andres forventninger; men i stedet vælge de traditioner der passer til jeres families behov.

Giv gode beskeder og styrk samarbejdsviljen hos dit barn

Oplever du ofte, at dit barn ikke gør, hvad du beder om? Det er helt naturligt, at børn afprøver grænser, og undersøgelser viser, at børn ikke retter sig efter forældres beskeder en tredjedel af tiden. Men oplever du konstant at være i en magtkamp med dit barn om de ting, du gerne vil have ham eller hende til at gøre, så er der hjælp at hente i denne artikel. Her får du redskaber til, hvordan du giver gode beskeder og dermed øger samarbejdsviljen hos dit barn.

Leg: vejen til kreativitet og læring

Af psykologistuderende Sofie Maj Nørgaard og Selma Kruse Lind

I en konstant forandrende verden er det nødvendigt, at vi kan tænke kreativt og forblive nysgerrige gennem hele livet. Kreativitet er vigtig, fordi kreativiteten fremmer både børn og voksnes evner til at løse problemer i hverdagen, og fordi den fremmer vores evne til at være innovative og nytænkende. 

Søvnvanskeligheder hos børn med ADHD

Af psykolog Line Møller, Center for ADHD

Søvn er et vigtigt emne der ofte tages op i vores forældregrupper, idet mange forældre oplever søvnproblemer hos deres børn. Det bekræftes i undersøgelser der viser et overlap mellem ADHD og søvnforstyrrelser på 25-50 %. I denne artikel ønsker vi at belyse de søvnforstyrrelser som mange familier med ADHD inde på livet oplever. Den giver råd og vejledning til hvordan disse kan håndteres og afhjælpes. Vi håber på den måde at kunne bidrage til at flere - børn såvel som voksne, kan sove trygt og godt om natten.

Gå vintertiden i møde med gode redskaber

Af psykolog Line Møller, Center for ADHD

Børn med ADHD kan have en lavere grad af indre styring og selvregulering end børn uden denne form for vanskeligheder. Derfor påvirkes de ofte i høj grad af de situationer og rammer, der omgiver dem. Det kan dermed blive en svær overgang fra sol, sommer og masser af udendørsaktiviteter til vinter, mørke og indendørs sysler – både for børn og forældre. Men der er mange ting du kan gøre, for at udnytte dit barns styrkesider og gøre dette skift til en god tid. Blandt andet ved at sørge for fortsat at komme udendørs trods årstiden og tilpasse rammerne til barnet indendøre. Hertil kommer vigtigheden af at du som forælder passer på dig selv, eksempelvis ved at lægge nogle honningdepoter (ligesom Peter Plys) ind i kalenderen, som du kan gå og glæde dig til og tanke energi op ved.

Ros er barnets brændstof til god opførsel

Når man roser børn, føler de sig kompetente og tror i højere grad på egne evner. Derfor er det vigtigt at rose. Også selv om barnet ikke umiddelbart reagerer på det, eller det føles som om, man skal lede længe efter noget at rose. 

Af Mette Bertelsen, Center for ADHD

De børn, som har mest behov for kærlighed, be’r om det på de mest usympatiske måder. Det samme kan vi sige om de børn, som trænger mest til positiv opmærksomhed, ros og opmuntring.
Carolyn Webster- Stratton, udvikler af forældretræningsprogrammet ”De utrolige år”

Leg er en investering i barnets fremtid

I en tid, hvor tidlig faglig indlæring, planer og mål er flyttet helt ned i småbørnsinstitutionerne, er det vigtigt at se på værdien af leg. Den gode leg sætter nemlig noget på kontoen både hos børn og forældre.

Af Mette Holst Bertelsen

Både som forælder og som pædagog og lærer mærker man, at der er en tendens til at lægge stor vægt på, at vores børn præsenteres for en tidlig faglig indlæring. Det komme blandt andet til udtryk ved, at der er planer og mål for børnenes udvikling og læring helt ned i småbørnsinstitutionerne.  Pædagoger og forældre kan derfor komme til at skulle optræde som en slags lærere for børnene, som skal hjælpe dem med at nå de fastsatte mål, og at leg uden mål og krav er spild af både deres-  og børnenes tid. Men hvordan påvirker denne tendens børnenes leg?